Nakikisilong 2

Binilisan ng binilisan ni Dredd ang paglalaro ng kanyang daliri sa lagusan ng nobya. Mabilis na mabilis. At kung sipsipin niya ang isang utong nito ay tila ba gusto niyang lulunin habang pisil ng madiin ng isang kamay niya ang isang suso nito.

Napapasinghap si Geng. Napapakagat sa mga labi. Napapaliyad at napapagiling ang balakang sa ginagawa ng nobyo. “Ahhh…. ayan naaa… bilis… bilis… bilisan mo pa… ahhh… ahhh. ahhh…,” anas ng

dalaga. Parang nanggigigil at madiin na nakakapit sa unan. Nabasa ang soot na panty ng dalaga at hinubad iyon ni Dredd. Ihinagis sa ulunan.

Hindi pa kuntento si Geng ng labanan na ‘yon. Hinila niya sa braso ang nobyo paakyat sa kanya. Sa pagkakadagan sa kanya ni Dredd ay naghalo ang kanilang pawis na likha ng sarap ng pagmamahalan nila.

Naglapat muli ang kanilang mga labi. “Alam mo, I love you very, very much!” anas ng dalaga.

Gumanti ng halik si Geng. At nang muling mag-init, siya na ang mga pumaibabaw at siyang dumagan kay Dredd. Naupo siya sa sikmura ng nobyo at doon ay nadama nito ang mainit-init na katas ng kanyang lagusan na

Hinagod ni Geng ang maskuladong dibdib ng binata at ito ay ang gumalaw-galaw siya sa ibabaw nito na halatang ipinagdidiinan niya ang kanyang lagusan. Hanggang sa pati ang malulusog niyang dibdib ay idinikit na rin niya sa dibdib ng nobyo at sinabayan niya ng pagsiil ng halik sa mga labi nito.

Kinapa ng isang kamay ni Geng ang malaki at matigas na alaga ni Dredd sa loob ng brief nito. Pinisil ni Geng. “Istorbo naman ‘yang brief mo!” Hinubad niya ang brief ng nobyo. At parang kobra na handang manuklaw sa galit ng makawala sa loob ng brief. Nilingon ni Geng. Sa

Pagkakaupo niya sa ibabaw ni Dredd ay umatras siya ng konti ang mga Sumagko sa may puwitan niya ang matigas na bagay na ‘yon. Mainit sa pakiramdam niya.

Nabuhayan ng dugo si Dredd ng umatras pa si Geng pababa at sa mga ito ay ang Nagsagko ang kanilang kaangkinan. Bumara sa bukana ng lagusan ni Geng ang ulo ng alaga ni Dredd. Pareho silang napasinghap. Napangiti si Geng at bigla nitong iniwas ang kanyang lagusan. Napaliyad si Dredd at akmang hahabulin ng kantod ang lagusan ng nobya.

May gagawin pa ako, eh… Mamaya ka na umiskor.” Umusad pababa si Geng sa paanan ni Dredd. “Ummm… amoy pinipig.” Sinakop ng dalawang palad niya ang alaga ni Dredd ngunit labas pa rin ang ulo.

Napapikit na lamang si Dredd at ninanamnam ang dulot ng ginagawang sarap sa kanya ng nobya. Una ay dinila-dilaan ni Geng ang ulo. Ginawang parang lolipap. Napapasinghap si Dredd. Sumunod ay isinusubo na ng dalaga hanggang sa maglabas masok na iyon sa kanyang bibig. Sarap na sarap sa ginagawa si

Geng. Kapag nakakaramdam siya ng pangangawit ng panga dahil sa laki ng alaga ng nobyo ay kinakamay niya naman niya. Sinasalsal niya ang alaga ni Dredd. Marunong siyang humimas. Iyon ay dahil na rin sa magaling magturo si Dredd.

Nang magtagal ay nagtutuwang na ang bibig at kamay ng dalaga sa pagpapaligaya sa nobyo. Sa una ay marahan hanggang sa bumilis. Pabilis ng pabilis ang paglabas-masok ng malaking alagang iyon sa bibig ni Geng at pabilis din naman ng pabilis ang paghimas ng kamay niya.

Nararamdaman niya kung parating na ang pagsabog ni Dredd. Hindi kaila dahil sa reaksiyon ng lalaki. Napapaliyad ito at naninigas ang mga kalamnan ng mga binti. Napapakagat din sa labi. Gaya ng tagpong iyon.

Binilisan ng binilisan ni Dredd ang paglalaro ng kanyang daliri sa lagusan ng nobya. Mabilis na mabilis. At kung sipsipin niya ang isang utong nito ay tila ba gusto niyang lulunin habang pisil ng madiin ng isang kamay niya ang isang suso nito.

Napapasinghap si Geng. Napapakagat sa mga labi. Napapaliyad at napapagiling ang balakang sa ginagawa ng nobyo. “Ahhh…. ayan naaa… bilis… bilis… bilisan mo pa… ahhh… ahhh. ahhh…,” anas ng

dalaga. Parang nanggigigil at madiin na nakakapit sa unan. Nabasa ang soot na panty ng dalaga at hinubad iyon ni Dredd. Ihinagis sa ulunan.

Hindi pa kuntento si Geng ng labanan na ‘yon. Hinila niya sa braso ang nobyo paakyat sa kanya. Sa pagkakadagan sa kanya ni Dredd ay naghalo ang kanilang pawis na likha ng sarap ng pagmamahalan nila.

Naglapat muli ang kanilang mga labi. “Alam mo, I love you very, very much!” anas ng dalaga.

Gumanti ng halik si Geng. At nang muling mag-init, siya na ang mga pumaibabaw at siyang dumagan kay Dredd. Naupo siya sa sikmura ng nobyo at doon ay nadama nito ang mainit-init na katas ng kanyang lagusan na

Hinagod ni Geng ang maskuladong dibdib ng binata at ito ay ang gumalaw-galaw siya sa ibabaw nito na halatang ipinagdidiinan niya ang kanyang lagusan. Hanggang sa pati ang malulusog niyang dibdib ay idinikit na rin niya sa dibdib ng nobyo at sinabayan niya ng pagsiil ng halik sa mga labi nito.

Kinapa ng isang kamay ni Geng ang malaki at matigas na alaga ni Dredd sa loob ng brief nito. Pinisil ni Geng. “Istorbo naman ‘yang brief mo!” Hinubad niya ang brief ng nobyo. At parang kobra na handang manuklaw sa galit ng makawala sa loob ng brief. Nilingon ni Geng. Sa

Pagkakaupo niya sa ibabaw ni Dredd ay umatras siya ng konti ang mga Sumagko sa may puwitan niya ang matigas na bagay na ‘yon. Mainit sa pakiramdam niya.

Nabuhayan ng dugo si Dredd ng umatras pa si Geng pababa at sa mga ito ay ang Nagsagko ang kanilang kaangkinan. Bumara sa bukana ng lagusan ni Geng ang ulo ng alaga ni Dredd. Pareho silang napasinghap. Napangiti si Geng at bigla nitong iniwas ang kanyang lagusan. Napaliyad si Dredd at akmang hahabulin ng kantod ang lagusan ng nobya.

May gagawin pa ako, eh… Mamaya ka na umiskor.” Umusad pababa si Geng sa paanan ni Dredd. “Ummm… amoy pinipig.” Sinakop ng dalawang palad niya ang alaga ni Dredd ngunit labas pa rin ang ulo.

Napapikit na lamang si Dredd at ninanamnam ang dulot ng ginagawang sarap sa kanya ng nobya. Una ay dinila-dilaan ni Geng ang ulo. Ginawang parang lolipap. Napapasinghap si Dredd. Sumunod ay isinusubo na ng dalaga hanggang sa maglabas masok na iyon sa kanyang bibig. Sarap na sarap sa ginagawa si

Geng. Kapag nakakaramdam siya ng pangangawit ng panga dahil sa laki ng alaga ng nobyo ay kinakamay niya naman niya. Sinasalsal niya ang alaga ni Dredd. Marunong siyang humimas. Iyon ay dahil na rin sa magaling magturo si Dredd.

Nang magtagal ay nagtutuwang na ang bibig at kamay ng dalaga sa pagpapaligaya sa nobyo. Sa una ay marahan hanggang sa bumilis. Pabilis ng pabilis ang paglabas-masok ng malaking alagang iyon sa bibig ni Geng at pabilis din naman ng pabilis ang paghimas ng kamay niya.

Nararamdaman niya kung parating na ang pagsabog ni Dredd. Hindi kaila dahil sa reaksiyon ng lalaki. Napapaliyad ito at naninigas ang mga kalamnan ng mga binti. Napapakagat din sa labi. Gaya ng tagpong iyon.