Sariling Sikap Part 2

Maya’t maya pa, pumasok na si Dadang sa kuwarto ni Royskie para likumin ang mga maruming damit na galing sa Baguio Hindi maalis sa paningin ni Dadang ang nakabuyang-yang na katawan ni Royskie. Samantalang si Royskie naman ay ang ngawit na ngawit sa pagkukunwaring tulog siya. May halong niyerbios at pagkaasiwa ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang ginagawa.

Ramdam lahat ni Royskie ang ginagawa ni Dadang sa kanyang kuwarto. Halata ang hindi pangkaraniwang pagtagal ni ito Dadang sa kuwarto ngayong umaga. Nakikita niya ang nakatagong ari ni Royskie na pakislot-kislot sa gilid ng mga comforter. Labas ang mga testicles ni Royskie. At nagbabadyang lumabas ang titi sa gilid ng comforter.

Nagkamali sa pagtantya si Royskie. Hindi lumabas ang titi nito sa comforter, pero kita na ni Dadang ang base ng ari ni Royskie, at ang mga manipis na balahibong naka-ikot dito. Dahan-dahan na humakbang si Dadang sa kabilang gilid ng kama at dahan-dahan at maingat na hinila ng bahagya ang comforter. Sa konting paghila, lumabas ang ari ni Royskie na nakatirik.

Sinusukat ng kanyang isip ang kahabaan ng ari ni Royskie. Palipat-lipat ang tingin nito sa ari at ang mukha ni Royskie. Nasisisyahan siya sa paggalaw-galaw ng ari ni Royskie, na sumasabay sa paghinga ni Royskie.

Lumapit si Dadang sa kabilang dulo ng kama ni Royskie at iniunat ang kamay papunta sa ari ni Royskie at halos ito ay nakalutang sa ere ang kamay ni Dadang sa ibabaw ng ari ni Royskie. Matagal na hindi gumagalaw ang kamay. Para kay Dadang, gusto niyang hawakan. Ngunit nadadala siyang palayo ng kanyang pangamba na magising si Royskie at mapag-isipan ng hindi tama.

Imbis na humawak si Dadang, bahagyang umupo sa gilid ng kama at tinangkang isa-ayos ang comforter para matabingan ang hubad na katawan ni Royskie. Inimulat ni Royskie ang mata. Nakita ito ni Dadang, at bigla niyang inangat ang sarili sa pagkakaupo. Taman-tama naman ang paghawi ni Royskie sa kamay. At hinawakan ang braso ni Dadang.

Hindi man hinila ni Royskie ang braso ni Dadang, kusang umupo ulit si Dadang sa gilid ng kama ni Royskie. Ngumiti at tumitig sa mukha ni Royskie. Mabilis lang ang pangyayari. Binasag ni Royskie ang katahimikan. Nakahawak pa din siya sa kamay ni Dadang.

Hindi mahigpit na hawak, pero hindi inaalis ni Dadang ang kamay. Hawak pa din ni Royskie ang braso ni Dadang. At tumagilid ito paharap pa din kay Dadang. Inilayo ang katawan sa kasambahay, para bigyan ng puwang sa kama at ang
Hinila ng bahagya ang braso ni Dadang. Tumingin si Dadang kay Royskie at pinabayaang mabuwal ang sarili sa kama sa pagkakahila ni Royskie. Hindi man malakas ang paghila ni Royskie kay Dadang, nagpa-ubaya lang si Dadang sa paghila ni Royskie.

Hinila ni Royskie ang buong comforter at ini-share sa katawan ni Dadang na nakahigang patagilid at nakatalikod sa kanya.. Kasambahay man si Dadang pero nakaugalihan na niyang mag-ayos sa sarili. Kaya naman hindi nandidiri si ito Royskie sa kanya.

Bumalikwas at tumagilid si Dadang paharap kay Royskie, sa ilalim pa din ng comforter. Nakafetus position siya dahil sa ginaw. Inilapit ni Royskie ang katawan kay Dadang at niyakap ito. Hinimas ang likod. Kusa namang lumapit si Dadang, at bahagyang iniunat ang katawan. Isiniksik naman ni Royskie ang isang hita nito sa gitna ng dalawang hita ni Dadang. Nagparaya lang si Dadang at mahigpit na yumakap ito kay Royskie.

Hindi sumagot si Royskie. Yumakap pa din siya kay Dadang. Hinahaplos ang likod ng kasambahay. Ramdam ni Royskie ang mainit na katawan ni Dadang. At nagpaparaya lang si Dadang. At yumayakap din kay Royskie. Pagkasagot ni Royskie, pinagapang ang kamay nito sa tagiliran ni Dadang at inabot ang laylayan ng tshirt na suot nito at hinaltak itong pataas papuntang ulo nito. Kinalagan naman ni Dadang ang katawan para mabigyang laya ang nahuhulaan niyang pagtanggal ng kanyang suot pangtaas.

Nagparaya man siya, nagbulalas lang ng konti ang bibig. Hindi sa pagtutol kundi sa pagka-asiwa ng konti. Sabay silang nagyakapan. Ramdam ni Royskie ang mas mainit pang katawan ni Dadang ngayon. Hindi na na-asiwa si Dadang dahil nakasuot pa naman siya ng bra at shorts.

Magkayakap ang mga braso nila Royskie at Dadang. Patuloy din ang pagkakapulupot ng mga hita nila. At pahaplos-haplos ang mga kamay ni Royskie sa katawan ni Dadang – sa tagiliran, sa likod, sa beywang at sa balakang. At umaabot na din sa malusog na puwetan ni Dadang.

Hindi namang nagpakita ng pagtutol si Dadang sa mga paghaplos-haplos ni Royskie. Sa katunayan, kahit mas madalas na nakayakap si Dadang, paminsan-minsan din itong humahaplos-haplos sa hubad na likod at beywang ni Royskie.

Itutuloy…

Add a Comment

Your email address will not be published.