Si Ador na Isang Malibog

“Okey, simulan na natin.”
“P-Paano..?” Marahan siyang niyakap ni Jose. Napapikit siya. Nang dumampi ang labi ni Jose, gumanti siya ng halik. Marunong na rin naman siyang humalik. Natutunan niya iyon sa naging girlfriend niyang may-ari ng parlor.

Mayamaya pa’y tinanggal na ni Jose ang T-shirt niya. Isununod ang pantalon. Lumantad dito ang makinis at buong katawan ni Ador. Bumilis ang kanyang paghinga ng idako ni Jose ang mainit na labi nito sa kanyang utong. Nakaramdam siya ng sensasyon. Naging mapangahas na ang kamay ng bakla. Dumako na iyon sa pagitan ng mga hita ni Ador. Napasinghap si Ador nang ipasok ni Jose ang kamay nito sa loob ng kanyang brief. Ilang sandali pa’y malayang-malaya na itong nilalaro ni Jose. Tayung-tayo at tigas na tigas.

Alam nito na oras na para ipalasap kay Ador ang karanasang hinihiling. Subalit naisip nitong ‘di muna niya gagawin ‘yon. Ngayon lang niya ito mapagmamasdang mabuti. Bukod pala sa may magandang mukha at katawan ay may isa pa itong katangian. Hindi akalain ni Jose na magiging ganito ang anyo ng kaangkinan ni Ador. Noong mga bata pa sila at sabay na naliligo sa ulan, ang tingin nito’y pare-pareho lang sila ng laki. Lalong nag-init ang baklang bugaw. Napahigpit ang hawak at bumilis ang paghagod niya sa kaangkinan nito. Muling naglakbay ang mga labi ni Jose. Hanggang sa umabot na ito sa ibaba ng puson ni Ador. Dahan-dahang isinubo ni Jose ang kargada ni Ador.

“Ohh… Jose… Ganyan… Hhhhmmmmmm…

Halos tumirik ang mga mata ni Ador dahil sa sarap. Sa narinig na ungol mula sa kanya, pinagbuti pa ng bakla ang pagtaas-baba rito.

“Jose malapit na ako. Hhhmmmmmp,” impit na ungol ni Ador. “Jooossseeeee…”

Kasabay nito ay ang pag-agos ng sariwang katas ni Ador. Walang sinayang si Jose. ‘Di niya sukat akalain na siya ang makakauna dito. Kung ilang ulit na nilabasan ng katas si Ador. May ilang ulit ding binuhay ito ni Jose. Naging kumpleto at matamis ang karanasang ito ni Ador. Handa na niyang harapin ang mga susunod pang karanasan tulad nito. Subalit… nang lumabas na sila ng motel ay ipinasya na ni Jose na huwag ng ihatid si Ador kay Mr. Moreno.

Ang naganap sa pagitan nila kanina ay gumising kay Jose. Hindi na nito hahayaang mapunta sa dilim ang kababata. Tuturuan niya itong malutas ang problema sa mabuting paraan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *