Tag: pinoy sex

Muling Pagsasama-sama Part 3

‘Oooohhh!Aaah!aaah!aaah! O shit! Yung tingil ko! yung tingil ko naman ang dilaan mo…..pleeeaasseee! Oooohhh!’ ‘Sllllurrp!slllurp!slllurp!sssllluurrp!!….ummmm!um!um!um!’ Umarko ang kaniyang katawan sumigaw sa lakas nang kaniyang biglang pag abot sa orgasm. ‘Eeeeeeaaaaahhhh!!!! Nilabasan ako! Wala pang kantutan ay nilabasan na ako sa pagkain...