Ang Aming First Night

Kasalukuyang naliligo si Beth nang kanyang pasukin sa banyo. Bago pa lang itong magsasabon ng hubad na katawan. Kitang-kita niya ang katukso-tuksong alindog ng asawa. Punum-puno ng pag-ibig ang dibdib nito. Tayung-tayo ang malulusog na suso. At ang maputing balakang, tampok na tanawin sa pagitan ng mga hita nito ang kasakdalan ng pagkababae nito – malago, pagkaiitim ng kulot na buhok at sinsin ang pagkakatubo roon. Nang tanawing uli ay sapat nang makapagpainit na lalo sa damdamin ni Jimmy at makagising nang husto sa kanyang pagkalalaki.

“O, sabi mo, mamaya ka pa maliligo?” tanong sa kanya ng nabiglang asawa.

“Sana,” sagot niyang nakangiti. “Pero naisip ko, mas masarap siguro kung
sabay tayong maliligo.

At pagkasabi niyon ay hinapit na palapit sa kanya ang malambot na baywang ni Beth. Lumapat iyon sa sa kanyang halos hubad na ring katawan. At labis
siyang nasiyahan.

“Teka, mamaya na iyan. Hintayin mo muna akong makatapos sa paliligo.”

“Sabik na sabik na kasi ako sa iyo, Mahal!”

“Mamaya na sabi,” giit ng babae. “Di ka ba makapaghintay?”

At buong panggigigil na umuklo si Jimmy. Inapuhap ng nananabik na mga labi ang malulusog na dibdib ng asawa….. at sinimulang ipadama rito ang kanyang kasabikan. Nang ganap nang maangkin ng mga labi nito ang isa sa mga dibdib ng asawa, di na nakatanggi pa ang babae. Ang init-init ng loob ng bibig ni Jimmy. Parang nag-aapoy sa matinding kasabikan. Paulit-ulit sinimulang damahin ang kasiyahan mula roon. Maraming beses na naglaro ang mga labi ni Jimmy sa bahaging iyon. Sinasamyo at nilalasap ang sarap ng kalusugan ng mga dibdib ni Beth.

Unti-unting napayakap sa asawa si Beth. Naglumikot ang mga kamay sa
pagkakayakap sa lalaki. Pahimas-himas kay Jimmy. Kagat-kagat ang mga labi sa di matingkalang sarap na nadarama.

Takaw na takaw ang mga labi’t dila ni Jimmy. Palibhasa ay noon lang niya
“matitikman” si Beth. UNANG GABI nila ito. Kanina lang sila ikinasal. At
ito ang una nilang pagpupulot-gata kung kaya’t umaaso ang mga sandali. Bawat segundo ay puspos ng pag-iinit ng damdamin.

Mula sa malulusog na dibdib ni Beth ay kumalas si Jimmy at katal na katal sa
kasabikang inapuhap naman ang mga labi ng asawa. Nang magpang-abot sila, kapuwa humihingal sa tindi ng excitement. Paulit-ulit ang kanilang
halikan. Tila walang pagkasawa.

Ngunit nang ibig nang angkinin ni Jimmy si Beth ay isang bagay ang kanilang
natuklasan sa sarili…. Ayaw mabuhay at tumayo ang kanyang pagkalalaki!
Tumutugon ang kanyang damdamin ngunit nananatiling nakaluyloy at patay ang kanyang kabahagi… iyon marahil ang naging bunga ng kanyang pagkakaaksidente, mga ilang buwan bago sila ikasal. Nabangga ang bus na kanilang sinasakyan. Matagal siyang naospital. Ngunit di niya alam na ganoon ang mangyayari. Maging ang doctor man na sumuri sa kanya noon ay walang nasabi sa kanya tungkol doon.

“My God,” wika ni Jimmy sa sarili habang nangingipuspos siya. Anumang
pilit ang kanyang gawin ay talagang ayaw sumigla at mabuhay ang kanyang
kabahagi. Nananatili lang malambot iyon at walang buhay.

“I-I’m so-sorry,”wika niyang nahihiya mandin kay Beth. “di ko akalain na
mangyayari ang ganito. D-di ko alam. Ba’t ngayon ko lang natuklasan….”

Tamlay na tamlay si Beth. Hindi rin niya sukat akalain na di magkakaroon ng
kaganapan ang kanilang unang gabi. Naririto pa naman sila sa isang magandang bahay-bakasyunan ng asawa. Malayo sa kabihasnan. Solung-solo nila ang paligid. Walang iistorbo sa kanila. Naroon sila upang mag-honeymoon nga….. idaos ang kanilang pagpupulot-gata.

“It’s alright, Honey,” sagot ni Beth na halatang pilit lang na pinasisigla
ang sarili. “Baka naman temporary lang ang pagkakaganyan mo. Pagbalik
natin sa Manila, patingin ka sa doctor. Baka me magagawa pang lunas para
maka-recover ka.”

Tatlong araw at gabing tumagal sila roon. Sa ikaapat na araw, nagyaya na si
Beth na magbalik sa Manila. Ngunit napigil ang kanilang pag-alis. Dalawang
puganteng galing sa Muntinlupa ang naligaw sa kanilang bahay-bakasyunan ang siyang pumigil sa pag-alis nila. Sa dulo ng baril, nagawang maigapos ng mga ito si Jimmy. At si Beth, sa harap ni Jimmy ay sinimulan ng mga itong
simsimin ang kabanguhan nito.

Winarat ng dalawang pugante ang suot na pantulog ni Beth. Habang sigaw nang sigaw at tili nang tili ang babae. Pero sino ang makakarinig sa kanyang
paghingi ng saklolo? Sila lang ang tao roon.

Parang isang pagkasarap-sarap na pagkain si Beth na ginugumok ng dalawang takas. Hubo’t hubad na ito. Sungkal nung isa ang mayamang dibdib niya.
Nanlalaban siya, ngunit pigil siya nang mahigpit ng mga nakadagan sa kanya. Diin nang ubod tindi ang mga kamay ni Beth sa sahig.

Nanlalaking maigi ang mga mata ni Jimmy. May tali ang kanyang bibig.
Nanghihilakbot siya sa kanyang nakikita. Si Beth, tangging-tanggi noong
ginugumok ng unang pugante. Ngunit habang tumatagal, ay napapawi nang
unti-unti ang pagpapalag nito at pagtutol. Sa halip na tulak ang dibdib ng
gumugumok sa kanya, ay kinakabig na nito ngayong palapit sa kanya. At
nag-aalumpihit itong maigi sa kanyang pagkakahiga habang walang tigil ang
pagsupsop ng unang lalaki sa malulusog niyang dibdib. Samantala ay abala
naman ang pangalawang lalaki sa ibaba ni Beth. Natutuhan na rin nitong
tugunan ang maiinit na halik ng unang lalaking nakakubabaw sa kanya. At
walang tigil ang halinghing at kauungol nito habang wala namang
katigil-tigil din ang pangalawang lalaki sa pagdudulot sa kanya ng kasiyahan
sa ibaba.

Hindi mapigilan ni Beth ang kanyang kasiyahan nang mga oras na iyun.
Ipinakikita ng kanyang mga kilos at reaksiyon ang labis niyang pagkauhaw.
Ang kaligayahang hindi naipalasap ni Jimmy sa kanya ay nadarama niya ngayon sa dalawang ito na kapwa sabik din sa kamunduhan.

Walang nagawa si Jimmy kundi mangipuspos na lang at ipikit ang mga mata sa kanyang nasasaksihan. Dinig na dinig niya ang mga pag-ungol at halinghing ni Beth. At kitang-kita rin niya ang matinding kasabikang sumasaklot dito lalo pa’t nang makita niyang sinisimulang maglabas-masok ang igting na igting na kabahagi nung unang lalaking nakadagan dito. Halos ay mapasigaw sa kasiyahan si Beth na ganap nang natangay ng kanyang emosyon. Doble-doble ang kasiyahang nadarama nito dahil sa habang inaangkin siya ng unang lalaki ay sige naman at patuloy na nilalaro ng pangalawang lalaki ang mga suso niya. Kaliwa’t kanan ay sinusupsop.

Lalong pinanlakihan ng mga mata si Jimmy nang biglang lumugar sa ulunan ni Beth ang pangalawang lalaki at sapilitang iduldol sa pabuka-bukang bibig ni Beth na mandin ay nagdidiliryo sa labis na kasiyahan, ang iting na iting na
kabahagi nito. At sa harap ng nanalalaking mga mata ni Jimmy, sapilitang
ipinasubo iyon kay Beth…. Na wala namang pagtangging tumalima. Kung kaya’t habang patuloy na dinudulutan ito ng unang lalaki ng kasiyahan, patuloy namang nagpapasarap sa mga labi ni Beth ang pangalawang lalaki.

Napapikit na lang si Jimmy sa pangingipuspos nang makita niya kung paano
sumapit sa sagad na kasiyahan si Beth na kanyang asawa. Parang walang
anumang tinanggap nito ang likidong tumapon mula sa ikalawang lalaki sa loob ng bibig at gayundin sa ibaba nito. Sabay-sabay na sumapit sa lundo ang tatlo.

Nang makuha nila ang kanilang gusto, umalis na ang dalawang pugante.

Nakabalik nang Maynila ang mag-asawa na parang walang nangyari. Para kay Jimmy, itinuturing niyang isang masamang panaginip lang ang lahat… mahal na mahal niya si Beth. At kahit nayurakan na ang kanyang pagkalalaki, hindi sapat iyon upang talikuran niya ang asawa.