Ang Sarap mo Amo

Estudyante ni Rudy si Edith at talagang nanggigigil siya sa ganda nito. Isang araw ay nagkaproblema si Edith. Pinahihinto na siya sa pag-aaral ng mga magulang na nasa probinsiya.

Nalaman ito ni Rudy. Nag-alok ng tulong na sa kanya na tumira ang dalaga yamang nag-iisa siya sa apartment. Siya na rin ang magpapa-aral dito at kung tapos na at may hanapbuhay, saka na nito bayaran ang pagkakautang. At pumayag naman ang dalaga.

Laging ipinapasyal ni Rudy si Edith, hanggang minsan silang manood ng sine, nahawakan niya ang magandang dibdib nito na hindi itinanggi ng dalaga. Hinalikan niya si Edith.

Nang sila’y umuwi, pinasok niya si Edith sa kuwarto nito na nakasuot na ng pantulog. Lalong sumiklab ang pagnanasa kay Rudy. Buo naman sa loob ni Edith na hindi paaangkin kay Rudy, kahit siya’y mag-iskandalo.

Aninag na aninag ni Rudy ang buong ganda ng katawan ni Edith sa manipis nitong pantulog na hanggang hita lang ang haba. Kahit itago at tumalikod ang dalaga, hindi nakatakas sa mga mata ni Rudy ang buong kagandahang iyon. Hubog na hubog ang beywang ni Edith, bilog na bilog ang mga binti at hita na parang labanos sa kaputian. Kinis na kinis. At nabuo sa isip niya na hindi na niya hahayaan pang makaligtas ang gandang iyon ni Edith ngayon. Aangkinin niya ang dalaga, sa ayaw at sa gusto nito. Hindi na niya mapipigil ang nag-uumalpas niyang pagnanasa sa maganda niyang estudyante.

Noon naman naisip ni Edith na hindi tama ang ginawa niyang pagbibigay kay Rudy sa sinehan. Hindi siya basta paaangkin sa sinumang lalaki, lalo na kung ito’y hindi pa naman niya asawa. Kay-tagal niyang iningatan ang kanyang pagkabirhen, ang kanyang magandang katawan. Maging sa probinsiya ay itinatago niya ang kagandahang iyon sa mga mata ng lalaki, kahit na sabihin pang ang mga lalaking iyon ay mga pinsan niya at hindi iba sa kanila. Saka ngayon, dahil may utang na loob siya kay Rudy, ibibigay na lang niya at sukat ang iniingatan niyang katawang iyon?

Naramdaman ni Edith na nasa likod na niya si Rudy. Para siyang kinilig nang maramdaman ang dalawang palad nito sa magkabila niyang balikat. Ibig niyang palisin ang mga kamay na iyon, pero tinimpi pa rin niya ang sarili. Makukuha niya ito sa pakiusap. May pinag-aralan si Rudy, isang propesor. Siguro naman ay mauunawaan nito ang kanyang kalagayan. Ang pag-iingat niya sa nalalabi niyang karangalang iyon na mahalagang-mahalaga sa isang konsebatibong tulad niya.

Muli niyang naramdaman ang maiinit na labi ni Rudy sa kanyang nakalantad na balikat. Ibig na niyang magsalita, pero parang biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Wala siyang masabi. Naroon pa rin ang malaking respeto at paghanga sa kanyang propesor. Nasa isip niya ang munting kaba na baka magalit ito sa gagawing pagtanggi. Baka masamain nito, sumama ang loob at doon maghiwalay ang kanilang landas. Uuwi siya sa lalawigang bigo sa kanyang pangarap na makatapos. Nasaktan pa niya ang damdamin ng lalaking lihim niyang hinahangaan. At habang iniisip niya kung ano ang mabuti niyang gawin, hinayaan niyang halik-halikan ni Rudy ang makinis niyang balikat, ang mabangong batok na kalalagay lang niya ng mamahaling losyon, na di niya alam ay lalong nagpatindi sa pagnanasa ni Rudy.

At naramdaman na niyang niyakap siya ni Rudy mula sa likod. Nagsalikop ang mga kamay nito sa kanyang beywang habang gumagapang ang labi nito sa kanyang leeg, sa may panga, sa malambot at makinis niyang pisngi. Naramdaman din niyang tumaas ang dalawang palad ni Rudy mula sa kanyang beywang.Pantasya.com – Pinoy sex stories collection.

Sumapo ang mga palad na iyon sa kanyang dalawang tindig na tindig na dibdib na walang bra. Parang diretso na sa balat ang kanyang pakiramdam sa palad ni Rudy dahil sa nipis ng kanyang pantulog. Naramdaman niyang pinisil-pisil nito ang dalawa niyang malulusog na dibdib. Nilaru-laro ang dalawang munting korona. Noon niya naramdaman ang kakaibang kiliting naramdaman kanina sa loob ng sinehan. Para iyong koryenteng gumapang sa buo niyang pagkatao, na ang sarap na dulot ay hindi niya maipaliwanag. Noon lang niya naramdaman. Parang lumulukso ang kanyang dugo. Parang sumisigla at gustong magsayaw ng kanyang katawan.

Habang ginagawa iyon ni Rudy, patuloy ito sa paghalik sa kanyang pisngi, hanggang bumago ito ng puwesto, lumagay sa kanyang tagiliran at pinagapang ang bibig sa kanyang mga labi. Noong una’y marahang-marahan ang paglapat niyon doon, na unti-unting dumiin. Muli, napabuka nang bahagya ang kanyang bibig. Naramdaman na naman niyang sinisimsim ni Rudy ang katas ng kanyang bibig. Ewan kung sa anong udyok, gumanti ng pagsimsim ang kanyang bibig. Napakapit na siya sa lalaki. Napapikit.

Humarap na si Rudy kay Edith. Dinama niyang mabuti sa pagkakayakap ang buong kalambutan ng katawan ng dalaga, ang maganda nitong beywang, ang tindig na tindig na mga dibdib na ngayo’y nakalapat sa kanyang dibdib. Kumislot ang kanyang pagkalalaki. Nagtutumigas, hindi mapigil.

Dahan-dahan niyang iniupo sa kama ang dalaga habang mariin pa ring nakalapat ang kanyang bibig sa labi nito. Pagkuwa’y dahan-dahan niyang inihiga. Noon niya pinagapang na muli ang bibig sa malalambot na pisngi ni Edith. Sa makinis at mabango nitong leeg. Ang isang kamay niya’y muling humanap ng mapapaglaruan, na humantong sa matatag na dibdib ng dalaga. Nilaru-laro ang tila bundok na iyon na tuwid na tuwid kahit nakatihaya. Nilaru-laro ng kanyang daliri ang munting korona roon, na ngayo’y salat na salat niya dahil sa manipis na tela ng pantulog. Naramdaman niyang muling napahingal si Edith. Napaungol.

Bumaba ang kanyang kamay at humantong iyon sa dalawang makikinis at putimputing mga hita ni Edith. Humimas sa kakinisan ng balat niyon, paakyat, hanggang humantong sa umbok ng pagkabirhen ng dalaga. Naramdaman niyang napakislot si Edith. Noon lang nahawakan ang hiyas na iyon, pero hindi na rin ito tumutol. Hinimas-himas niya ang malambot na umbok niyon na natatabingan lang na manipis na panty. Lalong nagngangalit ang kanyang pagkalalaki. Ang bahagyang init sa umbok na iyon ay sapat na upang ibuhos na niya ang pagnanasa sa kagandahan ng dalaga.Pantasya.com – Pinoy sex stories collection.

Inililis niya ang pantulog ni Edith, tuluyan itong hinubad. At nang tumambad sa kanyang paningin ang buong dibdib ng dalaga, nilukuban na siya ng nag-aalab na pagnanasa. Noon di’y pinaghahalikan niya ang mga dibdib na iyon, nilaru-laro ng bibig ang pinakadulo. Pinalipat-lipat niya ang paglalaro. Hanggang maramdaman niyang kumakapit na sa kanyang buhok ang mga daliri ni Edith, humihingal, umuungol.

Muli niyang pinagapang ang kamay sa umbok ng pagkabirhen ng dalaga. Ipinasok mula sa itaas. Nasalat niya ang manipis na damong bahagyang tumatabing sa munting biyak na iyon ng kaligayahan. Agad niyang hinanap ang bukana ng lagusang iyon. Hinimas ng paitaas-ibaba. Pinisil-pisil ang gilid ng kalamnang iyon, hanggang matagpuan ng isa niyang daliri ang birheng lagusan. Nasalat niyang may pauna nang nektar doon, hudyat na lumulukob na ang pagnanasa sa katauhan ni Edith. Na nagsisimula na itong makaramdam ng luwalhati sa kanyang ginagawa. At sa bukanang iyon, pinaglaro niyang mabuti ang kanyang daliri, habang walang tigil ang kanyang bibig sa pagsimsim sa munting dulo ng isa nitong dibdib.

Napaliyad si Edith. Noon lang siya nakadama nang gayong sarap at ligaya. Hindi na siya nakatutol nang maramdamang hinihila na ni Rudy pababa ang kanyang panty. Iniliyad pa niya ang ibabang bahagi upang maalis ang munting saplot. Nang tuluyan nang maalis ang panty, nasulyapan niyang nag-aalis na ng pantalon si Rudy. Napapikit siya upang iwasan ng tingin ang sandatang iyon na alam niyang mag-uumalpas mula sa hinubad na pantalon at brief. Nang muli niyang maramdaman ang bibig ni Rudy, pagapang na iyon pababa, patungo sa kanyang tiyan, sa puson hanggang maramdaman niyang pinaghahalikan niyon ang dalawa niyang makikinis at bilugang mga hita.

Ibig niyang tumutol nang maramdamang nasa pinakamaselang bahagi na niya ang mainit na bibig ni Rudy, pero hindi niya magawa, at napakagat na lang sa labi, may kiliting kumislot sa kaloob-looban ng kanyang pagkababae. Hindi na siya tumutol. Pumikit na lang siya nang mariin, ninanamnam kung ano ang sarap na iyon na parang naghahatid sa kanya sa langit ng kaligayahan.

Napabuka ang kanyang mga hita. Hinayaang laruin ng bibig na iyon ang kanyang munting hiyas. At para siyang mababaliw nang may rumaragasang papalabas mula sa kanyang sinapupunan. Nasabunutan niya ang buhok ni Rudy. Naidiin niya ang ulo nito sa kanyang pagkababae. Napaungol siya sa di malamang ligayang iyon.

Dali-dali namang sinamantala ni Rudy ang sarap na nadarama ni Edith. Noon di’y umigpaw siya at pumatong sa malambot na katawan nito. Agad itinutok ang naghuhumindig niyang sandata sa naghihintay na lagusan. At dahan-dahan, ipinasok niya sa birheng lagusan ang nagngangalit na kalamnan. Pailalim. Hanggang maramdaman niyang napadaing si Edith, na inaasahan niya. Lalo niyang idiniin hanggang kailaliman ang sandata. Pilit niyang isinagad.Pantasya.com – Pinoy sex stories collection.

Napaungol sa sakit si Edith. Niyakap niya ito nang mahigpit nang maramdaman niyang nakapasok na nang sagad ang sandata sa masikip na lagusan. Pagkuwa’y kumilos siya nang paibaba at paitaas. At kahit kagat ni Edith nang mariin ang mga labi, itinuloy niya ang paghugot at pagbaon sa makipot na lagusan. Hanggang maramdaman niyang rumaragasa na ang kanyang pagnanasa. Mariin niyang isinagad hanggang kailaliman ang kanyang sandata. Naglapat ang kanilang mga bahagi. Halos mayupi ang katawan ni Edith sa tindi ng pagkakalapat na iyon. At umalpas ang dagta ng kanyang pagkalalaki. Maya-maya’y magkatabi na silang nakahiga sa kama. May luha si Edith. Inalo siya ni Rudy. Pinangakuang pakakasalan kinabukasan din. Hinalik-halikan niya ang dalaga. At nang magdamag na iyon, ilang ulit pa nilang narating ang langit. Kinabukasan, nagpakasal nga sila. Nang sumunod na linggo, para silang mga ibong lumilipad sa kaligayahan. Natuklasan ni Edith ang kaligayahan sa sex. Iyon pala ang sagot sa kanyang pangarap. Ang maging maybahay ni Rudy. Ilang taon pa, nakatapos din si Edith. Umuwi siya sa kanila, ipinagtapat ang kanilang relasyon ni Rudy. Ikinasal sila sa simbahan ng kanilang bayan.