Iminulat sa Kamunduhan

Isa siyang anak ng Hostess. Ipinamigay siya ng kanyang walang pusong ina sa may-ari ng bar na siyang pinaglilingkuran niya ngayon bilang katulong.

At ni hindi niya kilala kung sino ang kanyang ina. Pero alam niya, tiyak na anak siya ng isang Kano. Ng isang banyaga kaya. Dahil maputi ang kanyang balat. Mamula-mula ang kanyang buhok. Isa siyang mestiza.

Mahigpit at mabagsik si Mr. Tiu, ang may-ari ng bar. At lihim siyang nagtataka kung bakit ngayon ay napakabait at napakabuti niyon sa kanya. Di niya malaman kung bakit.

Isang gabi ay pinatawag siya nito sa kuwartong nasa itaas lang ng bar. Nagpapasok ng alak sa kanya. Iinom mag-isa. Kapapaligo lang ni Perla kung kaya’t langhap na langhap pa ang bango ng sabon na kanyang ginamit. Habang ibinababa niya sa mesita ang tray ng alak na dala, pangisi-ngisi namang hagod siya ng tingin ni Mr. Tiu. Kinabahan siyang bigla. Nakadama siya ng

nerbiyos at takot.

Lalabas na sana siya ng silid nang pigilan siya ng kamay ng Intsik.

“Huwak ka muna labas. Dito ka muna. Ako me ipapagawa sa iyo.”

Walang kibong naupo sa naroroong sopa si Perla. Kahit namumuo ang nerbiyos

at takot sa kanyang dibdib ay patay-mali lang siya. Di siya nagpapahalata.

At nagsimulang uminom na mag-isa ang Intsik.

Pamaya-maya, iniabot sa kanya ang baso. Sinalinan siya nito ng konting alak.

Ibig siyang painumin.

“Naku, hindi po, Mr. Tiu, hindi po ako umiinom.”

“Aba, kailangan hangga’t maaga, magsanay ka na. Di magtatagal, magtratrabaho

ka na rin dito sa bar.”

Napilitang inumin ni Perla ang laman ng baso. Napangisi lang ang Intsik nang

makitang nasaid ng dalagita ang laman.

“Mabuti, ikaw sunod lang utos ko. Ikaw bibigyan ko pera. Taas ko iyong

sweldo.”

“Salamat ho,” ang naisagot lang niya.

Sa kanyang pagkakaupo, unti-unti’y may naramdaman siyang kakaiba sa sarili.

Parang may kung anong mainit na damdaming unti-unting sumasaklot sa kanyang

katawan. At di niya kayang ipaliwanag iyon. Pero parang naghahangad ng kung

paano ang murang-mura niyang kaselanan.

Patingin-tingin lang sa kanya si Mr. Tiu. Waring pinapakiramdaman siyang

maigi. Pagkuwa’y tumayo ito at tumabi sa kanya. Hinipuan siyang bigla.

Dinaklot nito ang kanyang ga-santol pa lang na suso. Napamulagat na lang

siya sa kabiglaanan.

“Mr. Tiu…” ang nasabi na lang niya.

“Huwak ka na tanggi, en,” wika ng Intsik habang patuloy nitong nilalamas ang

mga suso ng dalagita. “Ikaw masasarapan din, makikita mo.”

Bago nakahuma si Perla, naililis na ng Intsik ang kanyang palda. At ang

ibaba naman niya ang hinipo at sinimulang salatin nito. Napahumindig ang

dalagita. Ngunit di niya maitutuwang unti-unti na rin niyang nagugustuhan

ang ginagawa ng kanyang amo. Marahil, may inihalo ito sa alak kung kaya’t

gayon na lamang ang init ng damdaming umaalipin sa kanya ngayon.

Di pa rin masabi ni Perla kung ano ang nangyayari sa kanya. Tutol siya sa

ginagawang iyon ng amo sa kanya pero nadarama rin niyang gusto rin niya..

Nawalan siya ng lakas para tumutol.

Napaigtad si Perla nang maramdaman niyang totohanan nang sinalat nito ang

kanyang kaselanan. Ipinasok nito ang kamay sa loob ng kanyang panty. Kinapa

ng daliri ang kanyang kaselanan. Nilikot iyon ng nilikot. At di pa

nakuntento, ipinasok ang isang daliri sa kanya. Bigla ang kiliti ng sarap na

nadama ni Perla. Napapikit siya. At nagsimulang mapaungol.

Pamaya-maya, tumayo ang lalaki at maliksing naghubad na ng pantalon. At

sabik na hinatak sa naroong kama ang dalagita. Tila wala sa sariling

napasunod lang si Perla. At inihiga siya sa kama ng amo. Doon hinubaran.

Parang nakakita ng isang pagkasarapsarap na pagkain ang Intsik nang ganap

nang mahubaran si Perla. Ang puti-puti ng katawan nito. Ang kinis-kinis.

Kasibulan ang murang dibdib na bago pa lang halos namumukol. Pulampula ang

mga utong na di pa man nakausli sa laman. At ang ibaba, tinutubuan na ng

balahibong mamula-mula rin, katulad ng sa buhok nito sa ulo.

Akala ni Perla ay dadapaan na siya ng amo. Pero hindi. Pumuwesto ito sa

kanyang paanan at ibinuka ang kanyang mga hita. Damang-dama niya ang init ng

hininga nito nang sabik at tila katal na ilapit nito ang mukha sa kanyang

kaselanan. Nakangisi nang buong pagkagahamang saglit pang pinagmasdan ang

mamula-mulang kabahagi ng dalagita. At manulo-nulo ang laway na lumabas ang

dila nito.

Muntik nang mapasigaw si Perla nang maramdaman niya ang pagdampi ng mainit

at madulas na dilang iyon sa kanyang kaselanan. Lalo siyang nagkapilipit sa

sarap. Pinanindigan siya ng balahibo. Gumapang ang kilabot sa kanyang

katawan. Ngunit iyon ay bunga lang ng kakaibang sarap na ngayon lang niya

nalalasap.

Paulit-ulit ang ginagawang pagpasada ng dila ng Intsik sa hiyas ng

pagkababae ni Perla. Pabiling-biling naman ang mukha ng dalagita dahil sa di

matingkalang kasiyahan. Ngayon ay nararamdaman niya ang kung anong likidong

lumabas sa kanya. Kaipala’y di alam ni Perla na nilalabasan na siya. Sanhi

ng tindi ng kasiyahang ipinalalasap sa kanya ng Intsik Sa murang gulang ni

Perla, naimulat na siya ng amo sa kasarapan ng sex.

Nabigla pa si Perla nang biglang magbago ng posisyon ang Intsik. Itinapat

nito ang kanya sa kanyang bibig. Dilat na dilat ang mga mata ni Perla.

Nakayungyong sa kanya ang mahaba at tigas na tigas na kabahagi ng amo.

“Isubo mo,” ang narinig niyang sabi.

Aywan kung bakit nagawa naman niyang sundin ang utos nito. Marahan niyang

isinubo iyon… tinggap ng kanyang bibig.

“Supsupin mo.” Ang narinig na naman niyang wika nito.

Muling tumalima si Perla. Hinawakan ang mahabang kabahagi nito at sinimulang

supsupin iyon. Lalong nabuhay ang init sa kanyang dibdib. Nadagdagan ang

pagnanasang kanyang nadarama. May kakaibang sarap na idinudulot iyon sa

kanya habang patuloy lang ang kaniig sa ginagawa nitong pagdila sa kanyang

kamuraan.

Sa simula ay parang takot pa at ilag si Perla sa ginagawa niyang pagsupsop

sa katangian ng kaniig. Ngunit nang lumaon ay parang di na niya mapigil ang

sarili. May kung anong lakas na nagtataboy sa kanya upang pag-ibayuhin pang

lalo ang kanyang ginagawang paglalaro at pagsupsop sa bagay na nakababad sa

loob ng kanyang bibig.

Sarap na sarap si Perla. Pakiwal-kiwal ang kanyang puwit. Lawang-lawa na ang

kanyang harap. Musmos pa siya ngunit sagana na sa katas ang kanyang

kaselanan. At siyang-siya naman si Mr. Tiu habang ninanamnam ang masaganang

katas na lumalabas kay Perla.

Ilang saglit pa, lalong nadama ni Perla na tumigas pa ang bagay na nakababad

sa kanyang bibig. At mayroon nang malabnaw na katas na nagsisimula na ring

lumabas mula roon. Walang lasa. Pero may dulot ding kiliti sa kanyang

pagkababae.

Nagsimulang kumakanyud-kanyod ang kaniig. At kung ilang ulit na

naglabas-masok sa makipot na bibig ng dalagita ang tigas na tigas nitong

kabahagi. At, pamaya-maya pa nga, muntik ng mabilaukan ang dalagita nang

halos isagad ng kaniig ang kabahagi nito sa loob ng kanyang bibig. Mabuti na

lang at dalawang kamay ang pagkakahawak nito rito. Napigil niya ang sagad na

pagkakapasok.

Muling nabigla si Perla nang maramdaman niya ang mainit na katas na

pumupulandit sa loob ng kanyang bibig. Masama ang lasa. Mapait. Pero di niya

nagawang tanggihan. Sarap na sarap siya sa lasa niyon. Lalo pa nga’t nang

sumabog iyon ay kasabay ding lumabas ang kanyang katas… ang ultimong lakas

na kanyang maibibigay.

Hindi tinigilan ni Perla ang pagsupsop habang mayroon pang katas na

lumalabas mula sa hawak-hawak niyang kabahagi ng kaniig. Hanggang sa

lumambot iyon sa loob ng kanyang bibig.

Siyang-siyang tumayo si Mr. Tiu. “Ikaw masunurin. Iyan gusto ko sa iyo.

Bibigyan kita pera. Ako tupad pangako ko sa iyo. Basta mula ngayon, ikaw

akin na.”

At pagkasabi niyon, dumukot ito ng ilang tig-iisang-libo sa pitaka. Iniabot

kay Perla na hubo’t hubad pa ring nakahiga sa kama. Nanlalata pa rin dahil

sa matagal nilang pagroromansa.

Inot-inot na nagbangon si Perla. Lipas na ang kamunduhang umaalipin sa

kanya. At ngayon ay waring hiyang-hiya na ang kanyang nadarama. Walang kibo

siyang nagbihis. At walang paalam na lumabas ng kuwarto.

Nang gabing iyon, sa kanyang pamamahinga ay di makatulog ang dalagita.

Iniisip ang kapahamakang kanyang sinapit sa mga kamay ni Mr. Tiu. Kung

anu-anong alalahanin ang sumasagi sa kanyang murang isipan. Dahil sa

nangyari at namagitan sa kanila ni Mr. Tiu, lalong nagiging malabo ang

kinabukasan para sa kanya.

Kinabukasan, ipinatawag ni Mr. Tiu si Perla. Takbo ang boy sa silid-tulugan

ni Perla. Pagkuwa’y hangos ding nagbalik.

“Wala ho roon si Perla, Mr. Tiu. At wala na rin ang kanyang mga damit.

Lumayas na!”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *