Kabit Kong Kasambahay

Nagtrarabaho ako sa isang bahay sa Mandaluyong bilang katulong. Matagal na ako roon sa pinagtratrabahuhan ko subalit hindi talaga ako kuntento dahil maliit ang suweldo at hindi magandang ang mga magpalakad ang aming amo.
Kaya noong dumating ang isang dati naming kasamahang umalis din doon at sinabing ang kaibigan ng amo niya ay naghahanap ng mga katulong, nakiusap akong irekomenda niya ako.

Isinama niya ako sa kanila noong araw na iyon din, at ipinakilala sa amo niya. Noon din mismo ay isinama naman ako ng amo niya sa kaibigan noon na naghahanap ng katulong. Isang apartment iyon sa Makati na bachelor’s paddaw ng kaibigan niya.

Pagdating namin doon ay ipinakilala ako sa aking magiging bagong amo, mestisuhin siya, taga Bacolod daw at nag-iisa sa apartment na iyon. Magaan lang naman ang trabaho dahil wala akong gagawin kundi maglinis ng bahay.

Maglaba para sa kanya at magluto. Sabi sa akin, wala naman akong ibang among pakikisamahan kung di siya bukod nga sa halos ay ang doble ang suweldong inaalok niya. Pumayag na ako agad. Bumalik na lang ako sa dati kong amo para magpaalam at kinabukasan ay bumalik na ako sa bahay ng bago kong amo.

Normal na lumipas ang maghapong iyon umalis lang ang amo ko sandali at nang bumalik ay may kasama siyang isang babae, na ang akala ko nga ay nanay niya. Ipinakilala sa akin iyon bilang tita niya at umakyat na sila sa itaas ng apartment sa kuwarto ng amo ko. Gabi na iyon at nakatulog na ako.

Kinabukasan ay tanghali na nang nagising ang amo ko at hindi ko na nakita ang tita niya. Naiisip kong siguro ay umalis noong gabi ring iyon at hindi ko na lang namalayan.

Araw-araw ay ganoon si Kuya Hermie, ang amo ko. Umaalis siya sandali tapos pagbalik niya ay may kasama na siya, aakyat sila sa itaas hanggang gabi na iyon. Hindi ko alam kung ano ang trabaho niya. Basta ang sabi lang niya ay may negosyo siyang inaasikaso.

Naging interesado ako kung ano ang nangyayari sa itaas kaya isang araw, nang umuwi siyang kasama ang isang babaing ipinakilala niya sa akin bilang tita niya, tahimik akong sumunod sa itaas para pakinggan ang kanilang usapan. Tahimik sa loob ng kuwarto ni Kuya Hermie,

Parang walang nag-uusap kaya ang ginawa ko ay idinikit ko ang taynga ko sa dingding. May naririnig akong humahalinghing, kaya ang ginawa ko ay sinilip ko sa may siwang ng pinto kung ano ang nangyayari.

Nakita ko si Kuya Hermie, nakahiga nang hubad na hubad sa kama, ang babae ay hubad na hubad din at ang sandata ng amo ko ay sinisipsip ng babaing ang sabi niya sa akin ay tita niya.

Sa halip na matakot ako at baka ako mahuli, nangingibabaw sa akin ang kasiyahan sa nakita kong iyon. Unti-unting nag-init ang aking katawan. Nakadama ako ng libog at ipinagpatuloy ko ang paninilip. Parang siyang-siya ang babae sa pagsipsip sa ibon ni Kuya Hermie.

Paminsan-minsan ay iniluluwa iyon at dinidilaan ang malalaki niyang bola. Si Kuya Hermie naman ay nakita kong ngingiti-ngiti lang.

Ang laki pala ng sandata ni Kuya Hermie. Tapos pinahiga niya ang babae at nakita kong pumatong si Kuya Hermie. Nag-sexsila at sa pakiramdam ko ba ay halos mapugto ang hininga ng mga ito ay sa
matandang babae sa kasiyahan.

Nang sumunod na araw ay isang lalaki ang kasamang dumating ni Kuya Hermie, at nang silipin ko ay nagulat ako. Bakla pala ang kanyang kasama at nakita ko ring sinisipsip noon ang kanyang sandata. Noon ko napagtanto kung ano ang negosyo ni Kuya Hermie, call boy siya. Nakadama ako ng libog,

kinapa ko ang aking hiyas at pinapaglaro roon ang aking daliri. Matagal iyon, siyang-siya ako kaya’t hindi ko namamalayang tapos na pala sila. Biglang binuksan ni Kuya Hermie ang pinto at huling-huli niya ako na naglalaro sa aking sarili. Alam na rin niyang naninilip ako at ginaganahan sa aking nakita, pero hindi siya kumibo. Hindi siya nagalit sa akin.

Nang gabing iyon ay tinawag ako ni Kuya Hermie. Inamin niya sa akin ang trabaho niya at sinabing dahil hindi naman siya nasagad ay baka gusto ko siyang subukan. Aywan ko naman kung bakit sa halip na kahihiyan ay libog ang namayani sa akin, at napa-OO ako.

Hinubaran ako ni Kuya Hermie at ipinagawa sa akin ang napanood kong ginagawa sa kanya ng mga matatandang babae at noong baklang kasama niya. Ipinasubo sa akin ang kanyang sandata at tinuruan ako ng tamang pagsuso.

Labas-masok ang ari niya sa aking bibig. Medyo nabubulunan ako sa kalakihan pero nalilibugan naman ako sa aking ginagawa. Nang ang matigas na matigas na ang kanyang ari na medyo mamula-mula ang ulo ay pinaluhod niya ako, nakatama ang aking ari sa kanya.

Tapos ay ipinasok niya iyon. Sabi niya, ako raw ang kumayog na ang ginawa ko naman. Ganadung-ganado ako habang ginagawa namin iyon. Pasok na pasok ang kanya sa akin.

Kayog ako nang kayog. Ibang klaseng kasiyahan iyon kaysa sa mga ito nadarama ko kung pinaglalaruan ko lang ang aking sarili. Ang Maya-maya nadama kong ginaganahan na rin si Kuya Hermie. Kasi pagkayog ko ay napapaangat na rin ang kanyang puwit sa kama.

Inutusan niya akong bilisan pa ang aking pagkayog at huwag daw akong hihinto. Naisip kong siguro ay lalabasan na siya. Lalo kong pinagbuti ang pagkayod. Ganadung-ganado naman siya. Maya-maya ay pinigilan niya ako sa baywang at ibinaba ang aking katawan para pumasok nang buung-buo ang kanyang ari sa akin.

Nadama ko na lang na bumubuga na iyon sa loob, at nakadama rin ako ng kasiyahan. Magmula noon, sa tuwing ang kasamang umuwi ni Kuya Hermie ay isang bakla, alam kong hindi siya masasagad. Sabi kasi niya basta mga bakla ay isa o dalawang putok lang ay kuntento na ang mga iyon.

Kung mga matrona raw ay sagad siya kasi kung minsan nga ay ang magdamagan pa, pero malaki namang magbayad. Kaya basta bakla ang aming bisita, alam kong puwede pa akong manimot ng ligaya pagkatapos.

Tumagal ako roon ng anim na buwan. Hindi na ako sinusuwelduhan ni Kuya Hermie, pinapaligaya na lang niya ako. Kaya lang, naputol ang lahat nang minsan ay may dumating sa apartment na iyon, Ang matandang kapatid pala ni Kuya Hermie. Natuklasan na kung saan siya nakatira. Stow away lang pala siya sa kanila at pilit siyang pinapabalik sa Bacolod.

Umalis na rin ako at muling namasukan bilang katulong, pero sa buong panahon ng aking paglilingkuran, sa loob ng anim na buwang iyon na wala akong suweldo, at walang naipadala sa amin, kaya ako ay pinauwi na lang sa probinsiya ng aking mga magulang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *