Nagumpisa Kay Hipag

Niyaya si Chito ng kaibigan na maglaro sa liga ng basketball sa Batangas. Nakilala niya ang pinakamaganda sa nayon, si Fely, anak ni mang Claro na napalapit ang loob sa kanya. Ikinasal sila ng peke para makapaglaro siya sa liga, pero pareho silang nag-kaibigan. Totohanang ipinakasal. Mula sa Maynila, nang magbuntis si Fely, iniuwi siya sa Batangas para mapangalagaan ng ina. Naiwan si Diana, bunsong kapatid ni Fely na pinag-aaral nila sa Maynila. Likas na malapit sa kanya si Diana, gayong dalaga narin ito sa gulang na 15, at napakaganda, lalo na ang kutis at katawan. Lagi itong nakikipanood ng betamax tungkol sa pagtatalik. Isang hatinggabi’y pareho silang tinablan sa pinanonood. Habang magkatabi ay sinapo niya ang suso nito at di naman kumibo si Diana. Hinalikan niya at gumanti naman. Kinalong niya si Diana at dinala sa silid sa itaas.

Yari na ang pasya ni Chito. Aangkinin na niya ang magandang hipag na alam niyang gusto na ring paangkin sa kanya. At para maangkin nang husto ang pinanggigigilang katawang iyon, binuhat niya ito mula sa sopa. Habang pangko ang malambot nitong katawan, buong pag-aalab niyang pinaghahalikan ang malambot at mabango nitong pisngi. Muling siniil ang makipot na labi na muling ibinuka ni Diana, na tinutularan ang paghahalikan ng mga nagtatalik sa pinanonood sa betamax. Habang inaakyat niya sa hagdan patungo sa silid sa itaas, walang tigil ang paglalaro ng kanilang mga dila, na nakikipagsipsipan. Lalong nagtumigas ang galit na galit na sandata ni Chito sa loob ng kanyang brief.

Matagal na siyang tinutukso sa ganda ng hipag, sa pagiging sobrang malapit nito sa kanya. Pilit lang niyang inaalis sa isip ang pagnanasa rito dahil sa kanilang relasyon bilang hipag at bayaw. Pero alam niyang kahit noong dalagita pa ito at trese anyos pa lang, nang una niyang makita sa Batangas, na magiging napakaganda nitong dalaga paglaki. At nang mapatira nga si Diana sa kanila sa Maynila, ay lalong kuminis at pumuti ang kutis nito. Lalong gumanda ang mukha. Bumilog at nagkaroon ng magandang kurba. At ang higit na nakapanggigigil kay Diana ay ang mga dibdib nitong tayung-tayo, tulis na tulis, malusog na malusog. Ito rin ang ibinubulong ng kaibigan niyang si Angelo noong nasa Batangas pa sila, noong 14 anyos pa lang si Diana.

“Ang gandang bata niyang si Diana, lalo na pag nagdalaga iyan, baka mas maganda pa kay Fely!” Bulong noon ni Angelo sa kanya habang nakatanaw sila sa bintana ng silid ni Angelo sa bahay ni Mang Claro at nakikita nilang naglalaro si Diana sa balkon, naka-shorts at makikita na ang ganda at puti ng mga binti at hita. Bakas na rin noon ang ganda ng pagkasibol ng mga dibdib nito sa suot na manipis na t-shirt.

At nito ngang mapatira sa kanilang mag-asawa ang magandang hipag, may isang taon na ang nakakalipas, lalong tumingkad ang ganda nito. Tumaas at nagmistulang dalagang-dalaga. Naging malapit at malambing sa kanya. Kahit kaharap ang kapatid na si Fely, kumakandong ito sa kanya, na hindi naman binibigyan ng malisya ng kanyang asawa dahil talagang likas na sa kanilang ugali ang pagiging malambing. Pero pag nasa itaas si Fely at naglalambing sa kanya si Diana, hindi niya mapigil ang pag-iinit ng katawan, lalo’t kumakandong ito sa kanya. Nasasaling ng puwitan nito ang kanyang pagkalalaki na agad nagtutumigas sa loob ng kanyang shorts. At hahawakan na ito sa maliit na beywang at yayakapin. Kunwa’y sinasaling-saling niya ang dibdib nitong walang bra, na hindi naman pinapansin ni Diana. Kung minsan pa’y hinihimas niya ang mapuputi at makikinis nitong hita habang kunwa’y nagkukuwento ng mga nakakatawang bagay.

May isang araw ng Lingo ng nasa palengke si Fely, nabungaran niyang naliligo sa banyo si Diana, hubo’t bubad, na bahagyang nakabukas ang pinto. Nakatagilid ito, pero kitang-kita niya ang ganda ng katawan nito. Ang putimputing kutis, ang malulusog na dibdib na matatag na matatag sa pagkakatayo. Tulis na tulis at halos di maaninag ang utong dahil sa liit.

At ngayon nga’y hawak na niya sa bisig ang napakagandang katawang iyon. Hinahalikan na niya ang pinagnanasaang mga labing likas na mapula, dinidilaan na niya ng buung-buo ang mga ngipin nito, at mapupulang gilagid. Sinasamyo na niya ang mabango nitong hininga parang sanggol. At pagdating s silid, isinusi niya ang pinto pagkalapag niya kay Diana sa kama. Agad siyang lumuhod sa sahig sa gilid ng kama. Sabik na hinalikan ang mabangong hipag s puno ng leeg, sa makinis na balikat, sa batok, sa namumurok na pisngi…na gumapang hangang sa naghihintay na bibig nito na bahagya nang nakabuka at naghihintay sa kanyang mga labi. Mariin ang paglalapat ng kanilang bibig. Pumulupot ang mga kamay ni Diana s batok niya. Walang tigil ang kanilang pagsisipsipan ng nektar sa bibig, habang ang isang kamay ni Chito ay pumapasok sa laylayan ng kamison, humihimas sa mabibilog at mapuputing hita nito. Umabot ang palad niya sa matambok na hiyas ni Diana na natatakpan pa ng manipis na panty. Pinisil-pisil niya ang malambot na tambok, pagkuwa’y hinila na niya ang manipis na panty para alisin. Nang mahubo niya ang panty, sinimulan niyang hagurin ang munting biyak na sa ibabaw ay may madalang at maninipis na buhok. Hinagod niya ng gitnang daliri ang munting biyak, marahang sinalat-salat ang munting perlas doon. Visit our Pinay Sex Scandal Videos. Pinayot.com – Pinay Porn Filipina Sex Videos

Nilaru-laro. Nang humigpit ang yakap ng kamay ni Diana sa kanyang batok, naramdaman niyang unti-unti nang tinatablan ang hipag. Tumindi ang pakikipagsipsipan nito sa kanyang bibig. Bumilis sa pakikipaglaro ang dila nito. Noon niya inililis ang kamison, tuluyang hinubad. At nang matambad sa kanya ang tindig na tindig na mga dibdib ni Diana na putimputi, parang bagong sibol na bulkan na may maliit na kulay-rosas na utong, agad niyang hinalikan ang mga iyon. Kabilaan, hanggang huminto ang bibig sa isa. Sinipsip ang munting utong habang pumipiga ang isang kamay sa isang susong tigas na tigas sa kasariwaan dahil sa gulang nitong 15. Pagkunwa’y inilipat niya ang isang kamay na iyon pabalik sa matambok na hiyas. Muling hinagod ang munting biyak na ngayo’y may bakas ng kaunting dagta ng kamunduhan. Muli niyang nilaro ng daliri ang munting perlas doon at manaka-naka’y ipinapasok sa mikipot na butas ang daliri.

Napapaungol sa sakit si Diana kapag ipinapasok niyang mabuti ang daliri sa masikip na lagusan. Agad naman niyang ibinabalik sa ibabaw iyon, muling kakalabitin ang munting perlas, saka muling ibabaon. Kahit nasasaktan, minabuti ni Chito na ibaon ang daliri sa birheng lagusan bilang pasimula para sa pagpasok ng malaki at mahaba niyang sandata.Nang sumagad ang kanyang daliri, napadaing si Diana.

“Ganyan lang ‘yan sa simula, mamaya lang, hindi ka na masasaktan,” bulong ni Chito, inaalo ang hipag. At muli niyang hinugot ang gitnang daliri. Muling ibinaon, at sa pagkakataong ito, kahit dumaraing si Diana, isinagad niya ang daliri sa birheng lagusan upang tuluyang mabutas ang pagkabirhen nito. Pagkuwa’y dahan-dahan niyang hinugot at muling ibinaon. Hugot-baon. Nahinto lang siya nang masulyapang may konting dugo ang kanyang daliring pinambabaon. Nagdugo ang pagkabirhen ni Diana.

Muli niyang hinarap ang magagandang dibdib ng hipag. Muling pinaghahalikan ang kinis at putimputing kalusugan niyon. Muling sinipsip ang munting utong. Sinapo ang isang palad ang isa pang dibdib. Gigil na gigil niyang piniga-piga, nilapirot ang munting utong. Muling nakadama ng ibayonh sarap si Diana sa kiliting iyon na noon lamang naranasan. At muling naglapat ang kanilang mga labi, matagal na nagsipsipan habang ang isang kamay niya’y walang tigil ng paglalaro sa isang dibdib at utong nito. Hangang sa hindi na niya mapigilan ang naglalatang pagnanasa. Hinubo niya ang shorts sa suot pababa, kasama ng brief. Umigkas ang malaki at mahaba niyang sandata.

Napatitig doon di Diana. Kinuha niya ang isang kamay nito. Pinahawakan ang matigas at mainit na kalamnan. Tinuruan niya ang kamay ni Diana na humawak at maglaro roon, paurong at pasulong. Lalong nagalit at nagtumigas ang sandata sa malambot na palad ni Diana. Pinaupo niya ito sa gilid ng kama, inutusang isubo iyon, tulad ng nakikita nila sa TV. Dahan-dahan namang ibinuka ni Diana ang makipot na bibig, isinubo ang matigas at mainit na sandata. Tinularan ang ginagawa ng babae sa pinanood. At habang naglalabas masok sa bibig ang sandata, bahagyang yumuko si Chito at dalawang kamay na sinapo ang dalawang dibdib ni Diana. Sabay na nilapirot ang munting utong nito.

Pigil na pigil ang pagsabog ng dagta ng kasukdulan ni Chito. Inisip niyang mabuti na iyon kaysa angkinin niya ang makipot na hiyas ng hipag. Baka hindi iyon makayanan ni Diana. Minabuti niyang gayon na lamang ang gagawing pagtatalik sa hipag. Kapag lumuwang-luwang na ang lagusan nito sa kapapasok ng daliri niya, saka na niya ibabaon ang malaki at mahaba niyang sandata.

Ipinuwesto niya si Diana nang maayos sa kama. Pumuwesto naman siya ng pabaligtad. Umipit siya sa dalawang hita nito, ang mukha niya’y nasa matambok na lagusan. Nakaunan naman sa isa niyang hitaang ulo ni Diana at muli niyang ipinasubo ang galit na galit niyang sandata. Ibinuka niya ang isang hitang nasa itaas ng mukha niya at sinumulan na rin niyang dilaan ang birheng lagusan. Nagsipsipan sila ng mahahalaga nilang bahagi. Walang tigil ang ginawa niyang pagsipsip at pagdila sa basang lagusan ni Diana. At habang sinisipsip, inaabot niya ang isang suso nito, piniga-piga, nilalaro ang munting utong. Ilang sandali pa, naramdaman na niya ang ungol ni Diana. Itinaas nitong kusa ang isa pang hita upang lalong bimuka ang makipot na hiyas, upang mabigyang-laya ang bibig niya sa ginagawang pagsipsip at pagdila. Sarap na sarap si Diana sa ginagawa niya, hanggang marinig niya ang malakas na ungol nito. Inalis ang kanyang sandata sa bibig, at impit na humingal.

“Ang sarap, Chito…ang sarap! Sige paaa…haaaayyy!” daing ni Diana.

Lalo niyang idiniin ang bibig sa basambasang lagusan. Natiyak niyang umabot na sa kasukdulan ni Diana. At kasabay ng mariing sapo nito sa kanyang sandata, nanginig ang mga kalamanan nito, hudyat na umabot na sa kasukdulan ng ligaya ang magandang hipag.

“Ang sarap, diyoskoo! Haaayyy…ang sarap!” halinghing nito, at nanginginig sa sarapang katawan sa ligayang noon lang nalasap.

Pagkuwa’y pumuwesto na si Chito sa tabi ni Diana, nakangiti ito, bakas ang di maipaliwanag na ligayang nalalasap pa. At muli silang naghalikan. Nagsipsipan ng nektar sa bibig. Mahigpit ang yakap ni Diana. At pumatong siya sa malambot nitong katawan, binulungan ang hipag. Visit our Pinay Sex Scandal Videos. Pinayot.com – Pinay Porn Filipina Sex Videos

“Ipapasok ko na ang akin, ha?”

“Sige…” sang-ayon ni Diana, nakangiti.

Nilagyan ni Chito ng unan ang puwitan ni Diana, ipinabukang mabuti ang mabibilog na hita. Itinutok ang galit na galit na sandata sa nakabukang lagusan na basambasa sa dagta. Hinawakan ni Chito ang sariling sandata at dahan-dahang ipinasok ang ulo sa makipot na lagusan. Pumasok ang ulo, hanggang gitna. Umungol si Diana nang maramdamang may kirot sa loob. Inalo ito ni Chito. Humugot at bumaon si Chito nang alalay na alalay, hanggang gitna lang ng kanyang sandata ang bumabaon.

Nang maramdaman niyang muling nasasarapan si Diana, dahan-dahan niyang ibinaon ang matigas na sandata na ibig nang sumabog sa pagtitimpi. Pabaon nang pabaon ang ginawa niyang pagpasok sa masikip na lagusan. Hangang sumagad iyon sa kailaliman. Parang sinasakal ang kanyang pagkalalaki sa loob ng maliit na lagusan ni Diana. Humuhingal sa hirap ang dalaga. At sinimulan niyang humugot at bumaon. Sagad na sagad ang bawat pagbaon, hanggang maramdaman niyang rumaragasa na ang kanyang kasukdulan. Inilapat … .niya nang mariin ang sandata, baung-baon sa masikip na sinapupunan, sabay yakap sa malambot na katawan ni Diana. Mariing naglapat ang kanilang mga bibig. At bumulwak ang dagta ng kasukdulan ni Chito! Sumabog sa kailaliman ng sinapupunan ni Diana.

Ang init ng dagta ay bahagyang nagpaalis sa kirot na nararamdaman ni Diana. May naramdaman itong sarap sa init ng dagtang sumabog sa kaloob-looban ng sinapupunan. At mahigpit itong napayakap sa bayaw, himihingal, dumaraing sa sarap. Minsan pang inangkin ni Chito ang hipag. At muling sinabugan ng dagta ang sinapupunan nito. Kung hindi nakadarama ng kirot si Diana, hindi pa sana siya titigilan ng hipag. Gigil na gigil siya sa maganda at malambot na katawan ng batambatang hipag. Magkayakap silang natulog.

Magkayakap pa rin sila nang magising nang umagang iyon. Tamang-tamang araw ng Linggo, pagkaalmusal nila’y nagpaalam ang katulong para sa maghapong off-day. Binigyan ni Chito ng pera at sinabing maghapon itong mamasyal.

Pagkaalis ng katulong sa sabay na naligo sina Chito at Diana. Sa banyo, sabik na sabik nilang pinaglapat ang kanilang mga hubad na katawan. Walang tigil sa pagpisil at pagpiga ang mga kamay ni Chito sa napakagandang mga suso ni Diana. Wala ring tigil sa paglalaro ang palad ni Diana sa tigas na tigas na sandata ni Chito.

Sa kama, magkabaligtad na muli nilang sinipsip ang kanilang mahahalagang bahagi, at nang malapit na sila sa kasukdulan, pumuwesto na si Chito sa ibabaw na makinis na katawan ni Diana. Muling ibinaon ang malaki at mahabang sandata. At sa pagkakataong ito, bagama’t may hapdi pang nadarama si Diana, nakaramdam na siya ng sarap ng kasukdulang walang katulad!

Ilang araw lang, nagpaalam na ang katulong para umuwi sa lalawigan. Hindi na nagtangkang humanap pa si Chito ng kapalit. Mas mabuting masolo nila ni Diana ang bahay. At pagkalabas niya sa opisina, nadaratnan niya ni Diana, mabangung-mabango. At gigil na gigil naman niyang aangkinin ang napakaganda nitong katawan, na lagi namang kinasasabikan ni Diana dahil sa sarap na ngayon lang niya nalalasap sa tanang buhay niya.

Nang magsilang si Fely sa isang ospital sa Batangas, minabuti na ni Chito na dumuon na muna ang kanyang mag-ina upang mapangalagaan nang husto ang ina nito. Nagpatuloy naman sila ng halos gabi-gabing pagtatalik ni Diana. Dinala pa ni Chito sa isang magaling na hilot si Diana upang mailihis ang matris nito at di magbuntis.

Nagpasya si Chito na doon na sa Batangas itira ang kanyang mag-ina. Ipina-ayos niya ang bahay ng mga biyenan upang magkaroon sila ng sariling silid doon. Ayaw na ring pumayag nina mang Claro at Aling Auring na umalis pa roon ang kinalolokohang UNANG APO. Tuwing sabado na lang ng hapon umuuwi sina Chito at Diana upang gugulin ang araw ng Linggo roon. Muling luluwas ng Maynila pag lunes, at isang linggo na naman silang magpapakaligaya sa walang kahulilip na sarap ng pagtatalik.

Kung kailan matatapos ang mainit na pagtatalik na ito, tanging panahon lang ang makakasagot. Hanggang sa kasalukuyan, maligayang-maligaya sina Chito at Diana sa kanilang nakaw na ligaya sa kanilang nakaw na daigdig. Sa kanilang isip at paniniwala, wala silang ginagawang kasalanan. Ang ginagawa nila’y karaniwang nagaganap. Iyon ang takbo ng buhay ng tao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *