Racquetball Nagpustahan

Kahit na wala akong anak para magkaroon ng rason na dumalo sa mga sports event ay nag pupunta pa rin ako rito upang makapanood ng solo. Halos lahat ng tao roon na nagpupunta ay mga magulang na at ako lamang ang bukod tanging naiiba.

Sa mga taong ako ay nanunod mag isa ay naging pala kaibigan ako sa mga bata at pamilya nila na nandoon sa twing manonood ako ng palaro. Noong nakaaang buwan ay umalis ako ng YMCA at may nakita akong isang pamilya.

Na kasama ang isang magandang ina na ang pangalan ay Lori siya ay isang matangkad at maandang babae. Tinanong ko siya kung Racquetball ba kanyang hawak dahil may dala siya noon na bag. Pabrito kong laro ang racquetball sabbe niya.

Palagi akong nahihirapan maghanap ng mga maakalaro sa sports na ito at hindi ko akalain na isang magandang babaepa pala ang naglalaro nito. Kwento niya nanag lalaro siya nito palagi noong siya ay nag tratabaho pa. Tumigil lang daw siya noong nag lagi na lang siya sa bahay para mag alaga ng kanyang anak.

Tumaba daw siya at naging tamad kaya hindi rin siya makatakbo para makapag laro nito at hindi na alam kung siya ay magalingpa sa larong itong. Nagka kwentuhan kami tungkol sa mga paraan kung paano muling makababalik sa larong ito.

Kahit na wala akong anak para magkaroon ng rason na dumalo sa mga sports event ay nag pupunta pa rin ako rito upang makapanood ng solo. Halos lahat ng tao roon na nagpupunta ay mga magulang na at ako lamang ang bukod tanging naiiba.

Sa mga taong ako ay nanunod mag isa ay naging pala kaibigan ako sa mga bata at pamilya nila na nandoon sa twing manonood ako ng palaro. Noong nakaaang buwan ay umalis ako ng YMCA at may nakita akong isang pamilya.

Na kasama ang isang magandang ina na ang pangalan ay Lori siya ay isang matangkad at maandang babae. Tinanong ko siya kung Racquetball ba kanyang hawak dahil may dala siya noon na bag. Pabrito kong laro ang racquetball sabbe niya.

Palagi akong nahihirapan maghanap ng mga maakalaro sa sports na ito at hindi ko akalain na isang magandang babaepa pala ang naglalaro nito. Kwento niya nanag lalaro siya nito palagi noong siya ay nag tratabaho pa. Tumigil lang daw siya noong nag lagi na lang siya sa bahay para mag alaga ng kanyang anak.

Tumaba daw siya at naging tamad kaya hindi rin siya makatakbo para makapag laro nito at hindi na alam kung siya ay magalingpa sa larong itong. Nagka kwentuhan kami tungkol sa mga paraan kung paano muling makababalik sa larong ito.

Kahit na wala akong anak para magkaroon ng rason na dumalo sa mga sports event ay nag pupunta pa rin ako rito upang makapanood ng solo. Halos lahat ng tao roon na nagpupunta ay mga magulang na at ako lamang ang bukod tanging naiiba.

Sa mga taong ako ay nanunod mag isa ay naging pala kaibigan ako sa mga bata at pamilya nila na nandoon sa twing manonood ako ng palaro. Noong nakaaang buwan ay umalis ako ng YMCA at may nakita akong isang pamilya.

Na kasama ang isang magandang ina na ang pangalan ay Lori siya ay isang matangkad at maandang babae. Tinanong ko siya kung Racquetball ba kanyang hawak dahil may dala siya noon na bag. Pabrito kong laro ang racquetball sabbe niya.

Palagi akong nahihirapan maghanap ng mga maakalaro sa sports na ito at hindi ko akalain na isang magandang babaepa pala ang naglalaro nito. Kwento niya nanag lalaro siya nito palagi noong siya ay nag tratabaho pa. Tumigil lang daw siya noong nag lagi na lang siya sa bahay para mag alaga ng kanyang anak.

Tumaba daw siya at naging tamad kaya hindi rin siya makatakbo para makapag laro nito at hindi na alam kung siya ay magalingpa sa larong itong. Nagka kwentuhan kami tungkol sa mga paraan kung paano muling makababalik sa larong ito.

Kahit na wala akong anak para magkaroon ng rason na dumalo sa mga sports event ay nag pupunta pa rin ako rito upang makapanood ng solo. Halos lahat ng tao roon na nagpupunta ay mga magulang na at ako lamang ang bukod tanging naiiba.

Sa mga taong ako ay nanunod mag isa ay naging pala kaibigan ako sa mga bata at pamilya nila na nandoon sa twing manonood ako ng palaro. Noong nakaaang buwan ay umalis ako ng YMCA at may nakita akong isang pamilya.

Na kasama ang isang magandang ina na ang pangalan ay Lori siya ay isang matangkad at maandang babae. Tinanong ko siya kung Racquetball ba kanyang hawak dahil may dala siya noon na bag. Pabrito kong laro ang racquetball sabbe niya.

Palagi akong nahihirapan maghanap ng mga maakalaro sa sports na ito at hindi ko akalain na isang magandang babaepa pala ang naglalaro nito. Kwento niya nanag lalaro siya nito palagi noong siya ay nag tratabaho pa. Tumigil lang daw siya noong nag lagi na lang siya sa bahay para mag alaga ng kanyang anak.

Tumaba daw siya at naging tamad kaya hindi rin siya makatakbo para makapag laro nito at hindi na alam kung siya ay magalingpa sa larong itong. Nagka kwentuhan kami tungkol sa mga paraan kung paano muling makababalik sa larong ito.

Kahit na wala akong anak para magkaroon ng rason na dumalo sa mga sports event ay nag pupunta pa rin ako rito upang makapanood ng solo. Halos lahat ng tao roon na nagpupunta ay mga magulang na at ako lamang ang bukod tanging naiiba.

Sa mga taong ako ay nanunod mag isa ay naging pala kaibigan ako sa mga bata at pamilya nila na nandoon sa twing manonood ako ng palaro. Noong nakaaang buwan ay umalis ako ng YMCA at may nakita akong isang pamilya.

Na kasama ang isang magandang ina na ang pangalan ay Lori siya ay isang matangkad at maandang babae. Tinanong ko siya kung Racquetball ba kanyang hawak dahil may dala siya noon na bag. Pabrito kong laro ang racquetball sabbe niya.

Palagi akong nahihirapan maghanap ng mga maakalaro sa sports na ito at hindi ko akalain na isang magandang babaepa pala ang naglalaro nito. Kwento niya nanag lalaro siya nito palagi noong siya ay nag tratabaho pa. Tumigil lang daw siya noong nag lagi na lang siya sa bahay para mag alaga ng kanyang anak.

Tumaba daw siya at naging tamad kaya hindi rin siya makatakbo para makapag laro nito at hindi na alam kung siya ay magalingpa sa larong itong. Nagka kwentuhan kami tungkol sa mga paraan kung paano muling makababalik sa larong ito.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *