The Enslave Story Part 16

NILAPITAN sila ng isa sa mga caretakers upang ipaalam na handa na raw ang agahan. Naghihintay na diumano sa kanila si Kei. Instead of heading towards the dining area, the caretaker guided them to the old-fashioned gazebo near the cliff.

Habang naglalakad ay nakahawak sa kanyang baywang si Raffy. Inaalalayan din siya nito sa mga mabatong parte ng daanan. She felt the cool breeze on her skin. Tinatangay naman ng hangin ang iilang hibla ng kanyang buhok. Bago niya pa man maisaayos ang mga iyon ay naunahan na siya ni Raffy. Inilagay nito sa likod ng kanyang tainga ang mga takas na hibla ng buhok na tumatabing sa kanyang mukha.

“Gosh! It’s like I’m watching a scene from a romance film!” Kei shrieked.

Her cheeks flushed. Kinalma niya ang kanyang sarili. Ang tanda niya na para kiligin. Maglilimang taon na nga ang anak niya!

Ipinaghila siya ng silya ni Raffy. She was sitting in between him and Kei. Nang masigurong nasa ayos na ang lahat ay nag-usal ng dasal ang dalagita.

“Try this, it’s delish!” Anito saka iniabot sa kanya ang isang mug ng umuusok na kape. Tinanggap niya naman iyon saka nagpasalamat.

“Cafe con leche,” she said in a thick Spanish accent. “You should pair it with churros,” nakangiti nitong dagdag.

Ngayon niya lang lubusang na natitigan ang mukha nito. Napakaganda nitong bata. Lutang na lutang ang pagiging mestiza.

She’s enjoying her second serving of bacon when Raffy rested his hand on her thigh. He did it in a very casual manner. Parang kagaya lang noon.

Literal na nanayo ang kanyang mga balahibo sa ginawa nito. Ngunit hindi siya nagpahalata na apektado siya. After all, Raffy might just be doing it due to force of habit. She got lost in their conversation. Hindi niya na masundan ang takbo ng pag-uusap ng mga ito sapagkat nadi-distract talaga siya.

“Right, Ate Monique?” Wika ni Kei.

“H-Huh… Uhm,” she just smiled and pretended that she was listening.

“Alright! ‘Gotta go. Enjoy your stay at Casa Ysabela!” Ani Kei sabay halik sa kanyang pisngi.

What the hell?

Naiwan silang dalawa ni Raffy sa gazebo. Ang mga kawaksi naman ay nag-aabang lang sa ‘di kalayuan. Nakahinga siya ng maluwag nang inalis na ni Raffy ang kamay nito sa kanyang hita.

“Are you cold?” He asked softly. “We can go inside,” dagdag pa nito.

Sa totoo lang, giniginaw na siya. And her off-shoulder sundress isn’t helping. Pero sunud-sunod ang pag-iling niya. Natatakot sa suhestyon nitong pumasok sila ng bahay. But her stupid body’s betraying her. Hindi niya naiwasan ang panginginig ng kanyang mga labi dahil sa ginaw.

“You’re shivering,” puna nito.

“I… uh, it’s a little chilly in here but I can manage. I’d still want to appreciate the view,” sabi niya. Hoping that he’d buy it.

Sumilay ang isang pilyong ngiti aa mga labi nito. Alam niyang alam nito na nagdadahilan lang siya. After all these years, both of them still knew each other like the back of their hands.

Tumayo siya. She walked past him and stood beside one of the gazebo’s foundations. She feasted her eyes on the magnificent view beyond the cliff.

Narinig niya ang maingay na pagkakahila ng silya nito sa marmol na sahig. Kasunod niyon ay ang mga papalapit nitong yapak sa papunta sa kinaroroonan niya. Nahuhulaan niya na ang susunod na gagawin nito ngunit nang hawakan nito ang kanyang balikat ay hindi niya pa rin naiwasang mapapitlag.

“You’re cold, baby,” he whispered. Kinabig siya nito hanggang sa ang kanyang likod ay lubusan nang nakalapat sa dibdib nito. He then slowly wrapped his arms around her for warmth. “There. Is that better?”

Napalunok siya. Nanunuyo yata ang kanyang lalamunan. The feel of his legs and thighs pressing against her just rendered her speechless. She just nodded and shivered uncontrollably.

“Nique, you’re shivering. Halika na, doon na tayo sa loob,” he said as he wrapped his hand around her waist.

Nang marating nila ang kwartong tinutuluyan nila ay medyo naibsan na ang panlalamig na kanyang nadarama. Pero ang kanyang isipan ay nakatuon pa rin sa kung ano mang posibleng mangyari. Lalong nadagdagan ang kanyang kaba nang marinig niya ang pagsara nito sa pintuan. Raffy’s arm slid around her waist from behind. His other hand brushed away her hair, exposing her neck. She felt as though she’s going to hyperventilate.

“R-Raff—” she tried to protest. But miserably failed as soon as his lips found its way to her earlobe. Ang mainit nitong hininga ay nagdudulot ng kiliti sa kanyang leeg.

Starting to feel weak, she leaned back against him. Pero bigla siyang nagsisi sa kanyang ginawa. Sapagkat dahil doon ay naramdaman niya ang umbok sa pantalon nito na sumasagi sa likuran niya.

She didn’t stop him when he started pulling her sundress down. Pero tila nararamdaman nito ang kanyang pag-aalinlangan. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat at pinaharap siya rito.

“Look at me,” he pleaded.

She tried to lift her gaze to meet his. Pero agad din siyang nagbaba ng tingin. Hinawakan nito ang kanyang baba. Their gazes met.

“We’re gonna do this together, baby.” Anito sabay hawak sa kamay niya at ipinatong iyon sa laylayan ng t-shirt nito.

Mariin siyang napapikit kasabay ng paghubad niya ng damit nito. Her clumsy fingers had a difficulty removing his shirt. Lalo pa nang maramdaman niyang natanggal na sa pagkaka-clasp ang kanyang bra.

“Touch me, Nique.”

Shit!

Naiinis na siya sa kanyang sarili. Why is she acting as though it’s her first time?!

She tried her best to calm herself and started placing her hand against his exposed muscular chest. Dumako ang kamay nito sa kanyang batok. He tilted her face up to his.

Sa ilang saglit ay tumitig lamang ito sa kanya. Puno ng pagnanasa ang mga mata nito. Yumuko ito at ginawaran ng masuyong halik ang kanyang mga labi. His lips were tasting and shaping hers. When she unknowingly parted her lips, his tongue plunged in and began exploring her mouth.

Napaliyad siya. Dinala siya nito sa kama at dahan dahang pinahiga. Hinubad na nito ang suot na pantalon.

Raffy placed his full weight on top of her. His skilled hands cupped her naked breasts before his mouth claimed them. Bumalik ang atensyon nito sa kanyang mga labi at mapusok siyang hinalikan.

Something wild within her stirred as he shifted his weight in front of her. Doon siya naalarma nang ibuka na nito ang kanyang mga hita. Sa lahat mga mga nangyari sa kanila, maituturing nang katawa tawa kung magpapakipot pa siya.

Pero hindi niya napigilan ang kanyang sariling mabahala. Masisisi niya ba ang kanyang sarili kung may pag-aalinlangan pa rin siya?

“Raff! Raffy—” she gasped as she clamped her legs together.

“Nique,” pagsusumamo nito. She could feel the ache in his voice. And that broke the wall that she built around her. Niyakap niya ito.

She felt his fingers gently rubbing her cl—t back and forth. Hindi pa rin ito tumitigil sa paghalik sa kanya. Bumaba ang halik nito sa kanyang punong-tainga… pababa sa kanyang leeg.

“Uhmmm,” hindi niya napigilang umungol. Lalo na nang nilaro ng dila nito ang tuktok ng dibdib niya.

He lips travelled down, licking and sucking until it reached her navel. She arched her back. Especially when he placed her legs on top of his shoulders.

“Uh, Raffy! B-Babe,” impit niyang ungol.

Hindi niya alam kung saan ibabaling ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung liliyad ba siya o hahawakan ang ulo nito at ididiin sa kanyang pagkababae.

His expert tongue flicked back and forth against her folds. She felt as though she’s about to explode. When she felt his teeth gently grazing her cl—t, she lost every shred of sanity left of her.

She closed her eyes in pure pleasure. Just when she was about to come, he plunged his full length onto her. She was appalled by the unanticipated pain. For five years, she’s been deprived of this. She’s been deprived by the call of the flesh.

Slowly, waves of pleasure took over. Raffy increased the pace of his driving plunges prompting her to reach closer and closer to her peak…

NAKAUNAN sa kanyang bisig si Monique. Kinabig niya ito papalapit sa kanyang dibdib. He grew hard once again as he felt her hot breath against his chest.

He reached for his leather wallet. He dreaded the day that Monique returned her engagement ring to him. Pero kailanman ay hindi niya hinayaang mawalay iyon sa kanya. Palagi niyang iniisip na hanggang nasa kanya pa iyon, darating at darating ang panahon na maisusuot niya iyong muli sa babaeng pinakamamahal niya.

Hinawakan niya ang kaliwang kamay ni Monique at hinaplos ang palasingsingan nito.

“Baby,” untag niya rito.

“Hmmm?” Anito na tila ba inaantok.

“Look at me.”

When she tilted her head to face him, his breathing hitched. Her messy hair, her beyond porcelain skin, her pink and supple lips… She’s just simply breathtaking.

“I believe this is yours,” aniya sabay suot sa kamay nito ang hawak na engagement ring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *