Pinay Sex

The Enslave Story Part 3

Eksaktong hihiga na sana siya ulit sa kama nang marinig niyang nagriring ang kanyang cellphone.

Unregistered number.

“Hello?” Sagot niya.

“Fuck, pati boses mo, sexy.”

“M-Michael!”

“Hey, hey, don’t get all too jumpy, honey.”

“Why are you calling me?!”

“Open your door.”

“No!”

“Open it, Monique.”

“Go to hell!”

“Monique.”

“Ayoko.”

“Paano kung sabihin ko kay Raffy ang namagitan sa ating dalawa kanina?”

Parang ibig maiyak ni Monique sa galit. Pero alam niya na wala siyang magagawa kundi sumunod sa kagustuhan ni Michael.

She opened the door.

Pumasok kaagad si Michael at hinawakan nito ang kanyang kamay. Pilit niya itong binabawi pero ayaw talaga siyang bitiwan nito.

Nahintakutan siya nang bigla siyang yapusin ni Michael. Before she could respond, he’s already kissing her torridly.

Nagpumiglas siya. Sinusuntok niya ito subalit lalo lang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya.

Nang makahulagpos ang isa niyang kamay ay agad iyong umangat at sinampal niya ang pisngi ni Michael. Uulitin niya pa sana iyon pero muli siyang nahawakan nito.

“Can’t you see, Monique? You can’t marry him anymore. I was the first man in your life. And I know you like this.”

He kissed her hard. Halos mapugto ang hininga ni Monique sa halik na iyon at para siyang biglang nanghina nang maghiwalay ang mga labi nila.

“Akin ka lang, Monique.” He said as he kept on licking and sucking her neck like a hungry animal.

“I want you, I want you, honey.”

“Go, rot in hell!”

“A few more seconds and we’ll be in heaven, honey.”

“Bitiwan mo ‘ko! Michael!”

“Sssssshhhhh…”

Napapikit siya. God, she’s going to be raped again. Twice in one day.

“Mamatay ka na sana!”

“You shouldn’t talk to me that way.”

“Walanghiya ka!”

“Wala namang malalaman si Raffy kung pagbibigyan mo ako, Monique. Promise, this will be the last.”

Hinubaran siya ni Michael. Takot na takot si Monique. Wala itong itinirang saplot sa kanya. Dumapo ang isa nitong palad sa dibdib niya. His hand, fondling her left breast.

Siniil siya nito ng halik sa labi bago dumako ang mga labi nito sa leeg niya. Ito naman ang naghubad. She looked away and started to cry.

“Feel this, Monique.”

Naramdaman niyang kinuha ni Michael ang dalawa niyang kamay. He wrapped them around his erect manhood.

Napapikit siya. Bakit ito nangyayari sa kanya?

How could she stop him?

Kapag hindi niya ito pagbibigyan, malaking gulo ang mangyayari.

Pero sabi naman nito, ito na ang huli.

Michael carried her to the bed. He kissed her hard while his hands are busy roaming all over her body.

She felt almost nothing at first aside from utter shock. Naramdaman niyang pinaghiwalay ni Michael and mga binti niya.

His mouth was warm and wet between her legs.

There was a swirl of excitement that blurred out and then blended into a shudder of rage. Naalala niya ang nangyari kanina. She remembered how she felt the moment his tongue touched her clit. She clenched her teeth. Her body is betraying her again.

He entered with on swift and sure thrust. Hiyang hiya siya sa sarili dahil nagawa niyang tugunin ang bawat galaw nito.

“Now, how’s that?” Nakangising tanong ni Michael bago ito umalis sa ibabaw niya.

Napaiyak si Monique. Tears kept on falling down her cheeks. Tears of rage, shame, and fear.

THE NEXT DAY, Monique opted to stay at her hotel suite. She told Raffy that she’s not feeling well. Sinabi naman nito sa kanya na manatili nalang siya sa hotel at magpahinga. He called room service and ordered her breakfast.

Nang makaalis na ito, dumating naman ang room service. Wala siyang ganang kumain. Humiga lang siya sa kama. She stared at the ceiling, point blank.

Why is this happening to me?

Her thoughts drifted away when as she heard faint knocks on the door.

Si Michael ang tumambad sa kanya pagkabukas niya ng pinto.

“Oh, for God’s sake! Leave me alone! Wala si Raffy dito, nasa site. Kaya umalis ka na.”

Isasara na sana ni Monique ang pinto pero mabilis na naiharang ni Michael ang katawan a matagumpay itong nakapasok sa loob ng hotel suite.

“Precisely. He’s not here. Kaya ako nandito.”

“Walanghiya ka talaga!”

“Why are you treating me like this, Monique?”

“Dahil wala kang kuwentang tao!”

“Ang sakit mong magsalita.”

“Paano mo nagagawa ito kay Raffy?” Napaiyak na siya.

“Ikaw? Mahal mo nga ba siya? Bakit pumayag ka pa ring may mangyari sa atin kahapon?”

“Dahil tinakot mo ako—” Naputol ang pagsasalita ni Monique nang bigla siyang hinalikan ni Michael sa labi.

“Bitiwan mo ako!”

Pati ang mga kamay ni Michael ay naging mapusok na rin. A trail of fire igniting her skin wherever his fingers touched.

“Really, Monique? Tinakot lang kita?”

Dumako ang halik nito sa leeg niya at kahit na nagpoprotesta ay hindi na nagpumiglas pa si Monique. Kahit na anong pigil niya, napaungol pa rin siya.

“W-what do you mean?”

“Tinakot nga lang ba kita kaya ka pumayag, ha?”

“Oo, and you promised me na iyon na ang huli.”

Naramdaman niya ang pagdako ng kamay ni Michael sa dibdib niya. Narinig niya ang malakas na pagbuntong-hininga nito.

“Sorry, Monique.”

“What?”

“I lied.”

“Ano’ng…?”

“I told you it would be the last. But I lied.”

Bumaba ang halik nito sa dibdib niya. Even with her nighties on, his mouth grazed over her breast and gently bit her nipple.

“The truth is,” he added as he bit the other nipple. “Iyon pa lang ang umpisa, Monique.”

“Walanghiya ka, Michael,” mahina niyang sabi. Her voice was not strong enough.

“Alam mo ba kung ano ang totoo kaya ka pumayag na may mangyari ulit sa atin kahapon, ha, Monique?”

“Please, Michael. Don’t do this to me…”

Pero parang wala itong narinig. Pumaloob ang kamay nito sa kanyang silk nighties. His hands exploring her body caressingly, stroking her smooth skin and coming round to cup her breasts.

Tinitigan siya ni Michael. Matamang pinagmamasdan ang bawat reaksiyon niya. His warm fingers teasing the tautened nipples until she almost screamed out with the mixture of elated pain and pleasure.

Pinipigil niyang huwag mapadaing at huwag hawakan si Michael. She even clenched her fists so as to avoid touching and caressing him.

“Gusto mo rin ako. And you want this, Monique.”

“No—”

“Gusto mo rin ang ginagawa ko.”

He had no difficulty undressing her. Napapikit siya nang maramdaman labi ni Michael sa ibabaw ng dibdib niya. His warm tongue playing with her nipples.

She gasped as his hard and demanding mouth covered hers. Nagsimulang maglakbay ang kamay nito sa malambot niyang katawan habang walang patid ang paghalik nito sa labi niya, sa mukha niya, sa leeg at sa punong-tenga.

She felt his mounting urgency. And despite what her brain says, her body reacted to his sensual caress like wildfire. Every last shred of resistance swept away. She is in desperate need for ultimate ecstasy.

“P-please… I d-don’t want this, uhhhh, Michael.”

“Gusto mo ‘to, Monique. Gustong-gusto mo. In fact, it is so easy to arouse you. You were aflame the instant I touched you. I can make you mine anytime I wanted.

“M-michael! Aaahhhh!”

Pinaliguan siya ng halik ni Michael sa mukha bago ito tumulay sa kanyang leeg. He trailed kisses down her cleavage and down to her navel.

“I want you, Monique. I’ve been dying to hold you like this, to kiss you like this. Last night I wanted to be here. I wanted to fuck you all night. Nagagalit ako kapag naiisip kong magpapakasal na kayo ni Raffy.”

Siniil siya ng halik sa labi ni Michael kaya nang magtagal pa ay hindi lang basta nagpaubaya si Monique kundi tinutugon niya na ang halik na iyon. As the kiss ended, they were both gasping for air.

Napakagat-labi siya nang maramdamang umakyat na naman ang mapaglarong labi ni Michael patungo sa dibdib niya. He teased her nipples alternately. Again and again.

“Michael…!”

Halos hindi na siya humihinga nang kagat-kagatin ni Michael ang nipples niya, palipat lipat.

“M-micheal, please…”

Hindi niya na alam kung para saan ba ang pagmamakaawa niya. If she’s begging for him to stop or she’s begging for him to go on, she’s not sure anymore. Nakalimutan niya na ang anumang nerbiyos, pagkamuhi, pag-aalala, takot at pagtutol ng mga sandaling iyon.

Dinala siya nito sa dulo ng kama. Nang pagapangin ni Michael ang kamay nito sa kabuuan niya ay napaliyad siya. Alam niya na kaya pa ng kanyang utak na umurong pero hindi na kaya ng katawan niya.

He knelt beside the edge of the bed, spread her legs and flicked his tongue over her clit. Back and forth. Nasabunutan niya si Michael.

Higit pa roon ang nais niya.

He mounted, entering swiftly and surely. Nang magkaisa ang katawan nila ni Michael ay parang maiiyak si Monique. She thrust her belly against him, holding her breath as she started to grind. She did so until she came.

Ngunit nang umalis na si Michael ay punong-puno ang pagkabahala ang dibdib niya. She felt guilty. Paano niya nagagawa ang ganoon kay Raffy? Sa napakabait niyang fiance na si Raffy?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *