The Enslave Story Part 7

“You like it rough?! Answer me, bitch!”

Tuluyan nang tumulo ang mga pinipigil niyang luha.

In the entire duration of her relationship with Raffy, she never did experience being physically or even emotionally abused. Ngayon lang. Ang mga mata nito ay puno ng pagkamuhi. Alam niyang kasalanan niya ang lahat. Kaya tatanggapin niya ang kanyang kaparusahan.

Pinay Sex Scandal Videos

Lumapit ito sa kanya at pinadapa siya sa kama. Marahas nitong hinubad ang kanyang panty at bra. Nasasaktan siya sa pagkakahawak nito sa magkabila niyang mga kamay. Kumibabaw ito sa kanya at bumulong.

“I’m asking you, Monique. Is this what you want?”

Napahiyaw siya nang bigla nitong ipinasok ang naghuhumindig na ari sa kanyang pagkababae. It was painful. Mariin niyang nakagat ang ibabang labi habang impit na humihikbi.

“Sagutin mo `ko!” He shouted as he kept savagely ramming his dick against her core.

Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Hindi niya magawang magsalita.

He withdrew and forcibly held her shoulders. Nakaharap na siya rito. Kitang kita niya ang paggalawan ng litid sa leeg nito habang nakatiim bagang.

“Answer me!” Sigaw ni Raffy bago dumapo ang palad nito sa kanyang kaliwang pisngi. Animo’y nayanig ang mundo niya sa naturang sampal.

“R-Raf, p-please…” pagsusumamo niya.

“Just fucking answer me!” Anito saka malakas na naman siyang sinampal.

God, I turned him into a monster.

“Raffy, b-baby… I’m so sorry.”

Tila lalong nagalit si Raffy sa sinabi niya. Pinadapa siya nito ulit ngunit pilit siyang humaharap dito.

“Raf, parang awa mo na… `Wag…” pero tila binging ipinagpatuloy ni Raffy ang ginagawang kapangahasan. Dinaluhong siya nito at wala na siyang nagawa pa kundi umiyak at magpaubaya.

Mabilis ang mga pangyayari. Napaangat ang kanyang tingin nang maramdamang umalis na ito sa pagkakadagan sa kanya. Nagbihis na ito at lumabas ng kwarto.

Naiwan siyang impit na pinipigilan ang pagpalahaw ng iyak. She did this to Raffy. She knows that she has to pay the price.

Umiiyak na dinampot niya ang kanyang mga nagkalat na damit. She went to the bathroom to fix herself. Nagbihis siya at tinungo ang kanyang dresser. Medyo namumula pa rin ang kanyang kaliwang pisngi. She could also feel a bit of pain as she tried to rotate her wrists.

Abala siya sa pag-aayos ng kanyang kama nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot ang kanyang noo. It wasn’t the sound intended for text messages. Nang mabasa ang naturang notification ay literal na nanghina ang mga tuhod niya.

It was a calendar notification. Ngayon nga pala ang 5th year anniversary nila ni Raffy bilang magnobyo.

Mabigat ang dibdib na tinungo niya ang kanyang walk-in closet. Tumingkayad siya upang maabot ang isang kahon na nasa pinakatuktok niyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Last month niya pa nabili ang kanyang anniversary gift para kay Raffy. Isa iyong panglalaking Rolex watch na katerno ng kanyang relo. Alam niyang magugustuhan iyon ni Raffy. Pero sa lahat ng mga nangyari sa kanila, hindi na siya sigurado kung magugustuhan pa nito iyon.

Bitbit ang naturang regalo ay lumabas siya ng kwarto. Naabutan niya si Raffy na umiinom ng alak sa sala. He’s staring aimlessly at the glass wall habang nakahawak sa isa baso ng alak. Scotch or whiskey, she’s not that sure.

Tumabi siya rito. Kahit na sinaktan siya ni Raffy ay ewan niya ba kung bakit tila wala na siyang nakakapang takot sa kanyang dibdib.

Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita.

“Happy 5th anniversary…”

Napatingin sa kanya si Raffy. Gumuhit ang isang sarkastikong ngiti sa labi nito.

Dumako naman ang kanyang tingin sa glass wall. Tila wala sa sariling pinagmasdan ang mga nagtataasang gusali sa labas ng kanyang unit.

“Can we just pretend as if nothing happened? Let’s pretend that we’re still okay… Let’s pretend, Raf… Just this once, for our anniversary,” kusang namutawi ang mga katagang iyon sa kanyang bibig habang nakatitig pa rin sa kawalan.

Naramdaman niyang ginagap ni Raffy ang kanyang kamay. Pagkatapos ay dumampi ang kaliwang palad nito sa pisngi niya upang punasan ang kanyang luha.

Napatitig siya rito.

“Raf, patawarin mo—”

Pinay Sex Scandal Videos

“Sssshhhhh…” ani Raffy sabay kabig sa kanya at ikinulong siya sa mga bisig nito.

Naramdaman niyang hinagkan nito ang tuktok ng kanyang ulo.

Pumalahaw na siya ng iyak. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito.

“Ssshhhh… `Nique, baby…” pang aalo sa kanya ni Raffy.

“Oh, Raf!” She cupped his face and kissed him passionately. Akala niya ay hindi ito tutugon. Ngunit hindi naglaon ay gumaganti na ito ng halik. With that kiss, she felt his love, his yearning desire.

Pinangko siya nito at dinala sa kanyang kwarto. Maingat siyang inilapag sa kama saka iniangat ang kanyang t-shirt.

Masuyo ang bawat paglapat ng kamay nito sa kanyang balat. Walang bahid ng galit. Parang hinaplos ng mainit na bagay ang puso niya. Alam niyang panandalian lang ito. Alam niyang mabait lang si Raffy ngayon dahil na rin sa kahilingan niyang magpanggap sila.

Susulitin niya ang pagkakataong ito. Ibibigay niya ng buong puso ang kanyang sarili kay Raffy. Ipapadama niya ritong mahal na mahal niya ito.

Naglakbay ang mga labi ni Raffy mula sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib.

“Uhmm, baby..”

Tuluyan na siyang hinubaran ni Raffy. Bumaba ang mga munting halik nito sa kanyang puson. Akmang bababa pa talaga ito ngunit pinigilan niya si Raffy. She urged him to go up and kiss her on the lips. Raffy nudged her forehead against his. Matagal na nakatitig ito sa kanya, inginagala ang paningin sa kanyang mukha. For a second there, she thought she saw fear in his eyes. Pero tila naglaho iyon nang halikan siya nito.

It was just a soft kiss. Natakot siya na baka kapag magtagal iyon ay maging marahas na naman si Raffy. Ngunit hindi iyon nangyari sapagkat nang lumalim ang halik ay mas nadama niya pa ang pagmamahal nito, ang ibayong pag-aalaga at lambing.

She wrapped her arms around his neck and responded to his passionate kiss with equal fervor. His hands explored her body without breaking their kiss. When he felt that she’s ready for him, he entered her slowly. Tila ninanamn ang sensasyon. At tila ba iniingatan siya…

NAKATITIG LANG sila ni Raffy sa kisame. They were both gasping for breath after their lovemaking. It was wonderful.

Hindi nagsasalita si Raffy. Kaya humarap siya rito at masuyong isiniksik ang sarili sa tagiliran nito. Pero ilang saglit pa’y tumayo na si Raffy. Ni hindi siya tinitingnan nito. Nagbihis na ito at lumabas ng kwarto.

Napapikit siya. Tama, pinagbigyan lang pala siya ni Raffy sa kanyang hiling. Siya naman si tanga, umasang mabubura na ang galit ni Raffy sa kanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *