Masarap na Aguinaldo Part 33

Ganon na lang ang gulat ni Pam nang matanaw ang lalaking sa tingin nya ay si Greg, kalakip ang pagtataka kung ano ang ginagawa ng ama sa gusaling iyon. Akma na sana niya itong tatawagin nang biglang maramdaman na may dumikit sa kanyang braso.

“Miss… bili ka na ma’am. Face shield at cloth mask, bente lang po isa.”

Napalingon si Pam sa nagsalitang lalaki at automatic na napahalukipkip sa pagdampi ng kahon ng face shield na ipinangkalabit nito sa kanyang braso. Noong una ay hindi nya gaanong naintindihan ang sinabi nito dahil sa nakatabon na mask sa mukha ng lalaki ngunit agad din nyang nakita ang bitbit nitong sabitan ng mga panindang inilalako.

“Ahh… sorry kuya, hindi po.” tangi nyang naisagot habang umiiling at nagmumwestra ang kamay ng pagtanggi sa inaalok. At muli nyang nilingon ang entrance ngunit nakapasok na sa loob ng building ang lalaking tinatanaw nya kanina.

“Sige na miss, bili ka naman para makauwi na ko. Itong face shield oh, dalawa-trenta na lang.”

Hindi na ito nagawang sagutin pang muli ni Pam. Agad na syang tumayo at nagmadaling lumakad papunta sa entrance ng gusali upang habulin sana ang kanyang papa.

Di nya maiwasang mainis dahil sa delay na idinudulot ng temperature check at sanitizing sa pila ng tao na dumaraan sa gwardiya ngunit sadyang ganon na talaga ang normal na proseso ngayon kahit saan.

Nang sa wakas ay makapasok na sa loob, inilibot ni Pam ang mata sa malawak na lobby ngunit hindi na nya naabutan ang lalaki. Sinuyod ng mata nya ang mga tao sa lounging area, sa reception desk, maging ang mga nakapila sa elevator, ngunit hindi na nya ito natanaw kahit saan.

Dismayado at kunot-noong lumabas na ulit ng gusali ang dalaga. Napapaisip pa rin ito kung namalik-mata lang ba siya o ang ama nga talaga ang kanyang nakita. Tatawagan nya sana si Greg upang tanungin kung nasa Manila ba ito ngunit nagbago ang kanyang isip at itinuloy na lang ang kanyang paglalakad.

Matapos nyang mabili sa convenience store ang mga pakay ay lumakad na din sya pauwi. Malayo pa lang sya ay tanaw na nya ang kanyang ninang na panay ang silip sa kalye at naka-abang mula sa nakabukas na gate ng garahe kaya’t lalo nyang binilisan ang paglalakad.

“Pam! Nako buti nakauwi ka na, kanina pa kita inaabangan eh.” bungad ni Diane habang papasok pa lang si Pam sa entrada ng bakuran. Balisa ito at mukhang kanina pa hinihintay ang inaanak ng kanyang mister.

“Ay sorry ninang, may binili lang ako sa labasan. May idedeliver ka?”

Hindi na sya nasagot ni Diane na nagmadaling sumakay na sa kotse. Kapansin-pansin na wala naman itong bitbit na kahit ano bukod sa maliit na sling bag na nakasukbit sa katawan nito.

“Pakitingnan na lang muna si JR, Pam ha. Saka pakisara na lang din yung gate.” aligagang nitong habilin.

“Ah sige po ninang… Ingat po.” tanging naisagot ni Pam nang may pagtataka habang umaatras ang kotse ni Diane palabas ng garahe.

Maagang umuwi si Dennis nang araw na iyon. Balak nya sanang sorpresahin ang misis kaya’t dumaan siya ng grocery upang mamili ng mga sangkap. Plano nyang siya ang magluto ng hapunan nila upang makabawas na sa iintindihin pa ni Diane.

Nakapila siya sa mga pakaliwang sasakyan na naghihintay ng pagberde ng stoplight nang matanaw nya sa kabilang direksyon ng kalsada ang paparating na kotse ni Diane. Lumiko ito at pumasok sa basement parking ng commercial/residential building kung saan nya ito sinundo noong minsang umuulan.

Napangiti si Dennis. Sumagi sa alaala niya ang mainit na tagpo nilang mag-asawa doon mismo sa kanyang sasakyan matapos nyang sunduin ito sa building. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan at montik pa silang mahuli ng gwardiya, isa iyon sa pinaka di nya malilimutang sex nila ng kanyang misis.

Nang makaliko na sya sa intersection, sa halip na dumeretso na sa gate ng kanilang village ay naisipan ni Dennis na sundan si Diane at surpresahin ito sa lobby ng building. Ipinihit nya ang manibela at nag-U-turn pabalik sa main road.

Lutang ang isip ni Diane habang nakamasid sa LED lights ng floor indicator sa loob ng elevator. Naka-abang siya ngunit kahit nag-flash na ang numerong 4 at bumukas na ang pinto ay nanatili syang nakapako sa kinatatayuan at nakatingala lang sa LED.

“4th floor… Ah Ma’am, 4th po kayo tama ba?” magalang na tanong ng babaeng operator na nakatingin sa visitor’s pass na nakaclip sa strap ng bag ni Diane.

“Ahh oo miss… 4th na pala sorry…” Dali-dali na siyang lumabas ng elevator at alumpihit na lumiko pakaliwa ng mahabang pasilyo.

Halos kaladkarin ni Diane ang mga paa upang humakbang papunta sa unit ni Greg. Kundi lang sa takot niya sa kung ano ang pwedeng gawin nito o sabihin kay Dennis ay ayaw na sana niyang pumunta pa doon. Ngunit minarapat na din niyang makipagkita sa kumpare upang tuluyan nang wakasan ang lahat.

Pagkatayo niya sa tapat ng unit ni Greg, pipindot pa lang siya sa doorbell ay agad nang bumukas ang pinto. Sabik siyang kinabig ng kumpare palapit at mahigpit na niyapos.

“Sabi na di mo ko matitiis eh…”

Paakyat pa lang si Greg kanina pabalik sa unit niya mula sa pamimili sa kalapit na grocery ay minessage na niya si Diane upang ipaalam na lumuwas siya. Gaya nung katext niya ito kagabi ay kung ano-ano ang pagdadahilan na naman nito, may tono pa ng pagkainis nang malamang itinuloy pa din niya ang pagluwas sa kabila ng pagtutol ng kumare.

Ngunit may hawak na alas si Greg kaya naman kayang-kaya niyang pasunurin si Diane sa kanyang gusto.

“Namiss kita ng husto baby…” Hinaltak ni Greg paalis ang mask ng kumare at agad na siniil ng malalim na halik ang mga labi nito.

Sinubukan man ni Diane na ilihis ang kanyang mukha ay naglapat din ang kanilang mga labi dahil sa mariing pagkakakapit ng kumpare sa kanyang batok.

“Uhmpp… Pare tama na!…” awat niya habang nakatukod ang magkabilang kamay sa dibdib ni Greg ngunit patuloy pa rin ito sa pagsakmal sa kanyang bibig.

Kapwa habol ang kanilang hininga nang sa wakas ay kumalas na sa mga labi niya ang kumpare. Hinaplos nito ang kanyang mukha at niyakap siya ng mahigpit habang inilalapat nito pasara ang pinto.

“Namiss kita Diane… Kung alam mo lang kung paano ako pag wala ka… para kong mababaliw!” bulalas nito habang hinahalik-halikan ang gilid ng kanyang mukha at mahigpit na nakayakap sa kanyang katawan.

“Pare please… Hindi ako magtatagal. Pumunta lang ako para makipag-usap.”

Nakita ni Dennis ang parking slot na pinaradahan ng misis sa Basement 2 na para sa tenants at guests ng gusali. Napailing siya at nagtaka nang mapansing lihis na lihis ang pagkakaparada ni Diane ng kotse nito.

Kilala niya kasi ang asawa na may pagka-OC (obsessive compulsive) pagdating sa pagparada at hindi titigilan ang pag-adjust ng kotse hangga’t hindi pantay na pantay ang distansya noon sa mga guhit sa magkabilang gilid ng parking slot.

Naisip niyang marahil ay nag-aapura na ang customer na pagdedeliveran kaya’t hindi na nagawa ni Diane na ayusin ang pagpark. Sabagay ay may sapat pa rin naman itong distansya sa mga katabi nitong sasakyan.

Dumeretso na si Dennis sa elevator na paakyat sa lobby. Mabuti na lang at di nito napansin ang pick-up ng kumpare na nakaparada sa di kalayuan mula sa elevator. Nang makaakyat sa lobby ay naupo na muna siya sa lounging area upang doon na hintayin ang pagbaba ni Diane.

Biglang lumuwag ang pagkakagapos ng mga bisig ni Greg sa kumare. Ramdam niya ang panlalamig nito na tila ba hindi man lang ito nangulila sa kanya sa dalawang buwan na hindi sila nagkita. Bukod sa hindi nito pagganti sa kanyang halik, lalo pa syiang nabahala sa tono ng pagsasalita nito.

Naging seryoso ang mukha ni Greg at tinitigan lamang ang mga mata ni Diane na tila binabasa ang nasa isip ng kumare. Saka ito tumalikod at dumukwang sa may refrigerator.

“Beer? Juice?” tanong ni Greg habang nakalingon sa kumare.

Umiling lamang si Diane sa alok at tahimik na naupo sa silya sa may dining table. Pagkakuha ni Greg ng lata ng beer ay binitbit nito ang isa pang silya at inilipat iyon mula sa harapan ni Diane papunta sa gilid nito.

“Hmm… So ano’ng pag-uusapan natin?” seryosong tanong ni Greg habang nakadantay ang isang siko sa sandalan at pinupunasan ang bula sa kanyang nguso mula sa tinunggang lata.

Napalunok si Diane sa tanong ng kumpare. Kabado at alumpihit nitong pinipisil ang kanyang mga daliri sa ilalim ng lamesa. Hindi malaman kung paano sasabihin kay Greg ang kanyang pakay dahil pirming naiisip ang screenshot na hawak nito.

Ngunit desidido na siya. Alam nyang marapat lang na tapusin na nila ang namamagitan sa kanila alang-alang sa pagsasama nila ng mister at sa pagkakaibigan ng kanilang mga pamilya.

“Pare ayoko na. Tama na.” maigsing sagot ni Diane. Kahit kumakabog ang dibdib ay inipon nya ang lahat ng lakas ng loob upang mabigkas sa kumpare na gusto na nyang makipagkalas dito.

Napangisi lamang si Greg sa nadinig at muling tumungga sa lata. Waring isang malaking kalokohan lang ang kanyang nadinig mula kay Diane na di naman dapat seryosohin.

“Oh bakit, ano ba nangyari?” nanunuya nitong usisa.

Naniniwala siyang may nangyari lang na nag-udyok kay Diane para maisipang wakasan na ang namamagitan sa kanila. Hindi siya naniniwalang ganon-ganon lang ay magagawa siya nitong hiwalayan. Alam nyang napapaligaya nya si Diane. Alam nyang kailangan din siya nito.

Doon na nagkwento si Diane tungkol sa paghaharap ni Dennis at ng delivery boy sa kanilang bahay nang nagdaang gabi. Mabuti na lamang at hindi natuloy ang paglabas niya ng bahay dahil montik na siyang makita nito. Hindi maisip ni Diane kung ano ang naging sitwasyon kung sakaling nakita at nakilala siya ng lalaki.

Binalikan din ni Diane ang galit ni Dennis noong kaarawan nito. Kung saan maging si Greg ay nakaramdam na tila nakakatunog na ito sa namamagitan sa kanilang dalawa at nagbitiw pa ng pagbabanta.

“Mali to Greg eh. Ikaw binata ka na ulit… pwede ka nang humanap ng makakasama mo. Pero ako, may asawa ako. May pamilya ako.”

“Pero ikaw ang gusto ko Diane eh! Kailangan kita… Mahal kita…”

Napasapo ang dalawang palad ni Diane sa kanyang mukha, bumuntong hininga ng malalim kasunod ang mabigat na hagod ng mga kamay sa kanyang buhok na tila nagtitimpi. Dismayado sa itinatakbo ng kanilang pag-uusap ni Greg.

“Greg, sorry.” tangi na lang naisagot ni Diane habang naiiling. Sa tono ng boses ay waring hindi na mababago ang kanyang pasya ano pa man ang sabihin ng kumpare.

Blangkong nakatingin lang sa kanya si Greg na ngayon lang napagtanto na seryoso nga si Diane. Tahimik nitong inabot ang kanyang cellphone, dumutdot at nag-swipe saka inilapag iyon sa harapan ng kumare.

Nakahalukipkip ang mga braso ni Diane sa kanyang pagkakasandal at minasdan ang screen ng telepono ni Greg. Muling tumambad sa kanya ang malaswang imahe ng sarili na tiyak niyang kapag nakita ni Dennis ay di nya maitatanggi na siya nga iyon. Nahagip pa nga ang likod ng mister sa litrato.

Napakunot ang noo niya at agad na dinampot ang telepono at binura ang malaswang larawan. Maging sa Deleted Items ay sinigurado niyang mabura din iyon.

“Hindi mo naman seryosong iniisip na nag-iisa lang ang kopya ko nyan di ba?” panunuya ni Greg.

“Pwede ko isend yan kay pare ngayon mismo.” sabay bunot nito ng isa pa nyang telepono.

Nanlumo si Diane. Tila malabo ang inaasahan nyang maayos na pag-uusap at paghihiwalay nila ng kumpare. Mukhang imposible ang hiling niya na bumalik na lang ang lahat sa dati bago ang gabing iyon nung Disyembre.

“Greg gagawin mo yon? Sisirain mo ang pagkakaibigan nyo ni Dennis? Para mo na siyang kapatid!” dismayadong wika ni Diane.

“OO! Kung kinakailangan, bakit hindi! Lahat gagawin ko mapa-sakin ka lang Diane. Kapag hiniwalayan ka niya… alam kong mapapa-sakin ka na ng buo!”

“Oh my God, Greg! Paano mo nasasabi mga yan! Hindi na kita kilala!”

Napahagulgol na lang si Diane sa mga narinig mula sa kumpare. Hindi makapaniwalang magagawa pala nitong sirain ang pamilya ng matalik na kaibigan para sa pansariling interes. Tila nag-aabang lang ito ng pagkakataon upang pumagitna sa kanila ni Dennis.

Para siya ngayong nakagapos sa sitwasyong pinasok nya. Ni minsan ay di nya inakalang ang masarap na pakikipaglaro ng apoy ay hahantong sa ganito. Na ang pagkadarang sa tukso ng laman ang posibleng maging sanhi ng pagkakaron ng lamat ng pagsasama nila ng kabiyak.

Humarap si Greg kay Diane at hinawakan ang magkabila niyang kamay.

“Look, hindi naman kita minamadali Diane eh. Sa ngayon ayos lang sa akin na makiparte ako kay Dennis. Pero alam ko dadating din ang araw… mari-realize mo na tayo talaga ang dapat sa isa’t isa…. Alam kong pipiliin mo din ako.”

Biglang binawi ni Diane ang mga kamay mula kay Greg at pinukol ito ng tingin na puno ng pagkasuklam. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito na tila iba na ang itinatakbo ng pag-iisip.

Ang alam nya ay sex lang ang namamagitan sa kanila, kaya nga maging siya ay noon pa pilit sinusupil ang ano mang damdaming namumuo para sa kumpare. Libog lang. Ganon lang dapat. Ngunit sadyang nakakabahala na ang ikinikilos nito ngayon.

“Tama na to Greg. Hindi ko na kayang lokohin si Dennis. Ayoko na tong laro mo!”

“Pero ikaw ang nang-akit sakin Diane! IKAW ang nagpakita ng motibo non! Sabi mo pa kapag kailangan kita andyan ka… Ngayon bigla ka na lang aayaw? HINDI PWEDE!!” biglang pagtaas ng tono ni Greg sabay hampas ng kamay nito sa ibabaw ng mesa.

Napatayo si Diane sa pagkagulat, ngunit pilit kinakalma ang sarili sa kabila ng takot sa reaksyon ng kumpare. Alam niyang hindi siya maaaring magpasindak dito. Tinitigan nya ng matalas si Greg at akma na sanang aalis nang magsalita ito ulit.

“Maupo ka! Kung hindi, isese–”

“Sige, isend mo! Go… ituloy mo!” maluha-luhang hamon ni Diane na tila napika na sa pananakot at pambablackmail ni Greg.

“Kaya ko ipaliwanag yan kay Dennis! Pakikinggan nya ko… Maiintindihan nya ko!”

Abot-abot man ang kaba na baka tuluyan ngang ipadala ng kumpare sa mister ang larawan, umaasa na lang si Diane na madadaan nya sa reverse psychology ang kalaguyo.

“At para sa kaalaman mo, ha Greg… wala akong balak na akitin ka non. Wala akong interes sayo! Dahil yung nangyari non, alam yon ni Dennis. May basbas yon ng asawa ko!”

Dala marahil ng pagka-insulto sa tinuran ng kumpare na sa kanya nagsimula ang pagiging magkalaguyo nila, napangibabawan na ng emosyon si Diane at di na napigil na ipaalam kay Greg ang totoong set-up ng nangyari noon bago mag-Pasko.

Natigilan na lang si Greg habang pinakikinggan ang paglilitanya ni Diane na nanginginig ang katawan sa galit at halos maiyak habang naglalahad. Kung paano siya binuyo ng mister na minsang magpatikim sa kumpare upang matupad ang pantasya nito.

“I did it for Dennis… not for you! Pero minsan lang dapat yon! Hindi na dapat nasundan pa at yun ang pinagsisisihan ko!” at muli na naman itong napahagulgol.

Tumayo si Greg at akma sanang yayakapin si Diane ngunit pilit siya nitong itinulak palayo. Tila wala na siyang magawa upang pahupain ang tensyon na namumuo sa pagitan nila.

“Mahal ko si Dennis… Mahal ko ang pamilya ko…. Ayoko na Greg.” deretsahang saad nito nang nakatitig sa kumpare ang namumugtong mga mata.

Muling nagpanting ang tainga ni Greg sa nadinig. Sinunggaban nito ang magkabilang braso ng kumare na nakatukod sa kanyang dibdib at madiin iyong inilapat sa dingding sa ulunan ni Diane gamit ang isang kamay.

“Oh ayun naman pala eh… Gusto naman pala ni Dennis na iniiyot kita… Edi ibigay lang natin ang gusto niya!” sagot nito habang sinisimsim ang leeg ng kumare at marahas na pumipiga ang isang kamay sa kanyang suso.

“Tama na Greg, please! Ayoko na talaga! Tama na!” pagsusumamo nito.

Pilit nagkikislot si Diane ngunit tila bingi si Greg sa kanyang mga pakiusap. Patuloy lang ang hayok na paghimod nito sa kanyang leeg saka ito dumako sa kanyang bibig it nilaplap iyong muli.

“Greg! Uhmmp!”

Sa kabila ng kanyang pag-iwas ay naipasok ni Greg ang malikot nitong dila sa loob ng kanyang bibig upang patahimikin siya sa kanyang pagtutol. Tinudyo-tudyo nito at pilit hinuhuli ang umiilag nyang dila. Halos mabalutan na ng laway ni Greg ang palibot ng kanyang bibig at baba dahil sa pagkahayok.

Mula sa kanyang suso ay bumaba ang kanang kamay nito at dinakma ang kanyang puke. Sa manipis na tela ng kanyang itim na leggings ay kapang-kapa ni Greg ang hiwa ni Diane maging ang namamasa nitong panty.

“Bat walang tabon to? Sabi mo sakin meron ka ah… nagdadahilan ka lang pala! Tangina miss na miss ko na to baby…” gigil na sambit ni Greg at akmang ipapaloob na ang kamay sa loob ng leggings ni Diane.

Muling napasilip si Dennis sa kanyang relos. Nagsimula nang magtaka kung bakit hindi pa din nakakababa ang asawa mula sa delivery nito. Imposible namang hindi nya ito mapansin dahil mula sa main elevator ng building ay tiyak na lalakad ito at madadaanan ang lounge bago makapunta sa kabilang elevator na pababa sa basement parking.

Sa inip ay tumayo na siya at naglakad-lakad. Nang numipis ang mga tao sa Reception Desk ay lumapit sya doon at sinilip ang registration form ng mga building guests.

“Miss ask ko lang… Anong company ang nasa Unit 416?” tanong ni Dennis sa receptionist nang makita nya ang entry ni Diane sa logs ng mga visitors.

“Ah Sir that unit is at the Residential Wing po eh. Sorry, we don’t disclose residents’ info. But here’s the building’s Business Directory po.” sagot ng babae at itinuro nito kay Dennis ang listahang nakapaskil sa gilid ng counter ng mga opisina at negosyong umo-okupa sa gusali.

“Hmm nakita niyo po ba kung saang unit ang pupuntahan nyo Sir?

“Ah hindi Miss, may hinihintay lang ako. Sige salamat.”

Bumalik na sa lounging area si Dennis at muling nagmessage kay Diane kahit na hindi pa rin nito na-seen ang mga nauna nyang mensahe. Nagsisimula na siyang mag-alala para sa asawa.

Nang matanaw nyang abala na ang Reception sa pagdami ng mga guest ay pasimple siyang dumeretso sa elevator at nagpasyang sundan na si Diane sa taas.

“Sinabing tama na eh!!”

Pinilit hilahin ni Diane ang mga kamay mula sa mahigpit na pagkakagapos ng kamay ng kumpare. At nang sa wakas ay makahulagpos ay isang malakas na sampal ang lumapat sa mukha ni Greg.

Kapwa sila natigilan sa pagkagulat sa nangyari. Bakas ang pagkagitla sa mukha ni Greg sa malakas na pagkakasampal sa kanya ni Diane. Nagsalubong ang mga kilay at waring nanggigil lalo kay Diane dahil sa kapangahasan nito.

Wala nang sinayang na sandali si Diane at agad siyang napatakbo sa pinto ng unit at ipinihit ang handle.

Nagmadali siyang kumaliwa ng hallway pabalik sa elevator. Sakto namang nadinig nya ang pagtunog niyon na kahihinto lang sa palapag at kasalukuyang bumubukas ang pinto.

Ngunit agad din siyang natigilan at napaatras nang matanaw ang taong papalabas doon. Si Dennis. Nakayuko ito at abalang nagtatype sa kanyang cellphone.

“Shit!!” mahinang bulalas ni Diane na napamulagat sa nakita.

Nagtataka man kung ano ang ginagawa doon ni Dennis, napangunahan na sya ng taranta at matinding takot na baka makita siya nitong kasama si Greg. Wala siyang nagawa kundi mag-apurang lumakad pabalik ng pasilyo upang di makita ng mister.

Pagkahakbang palabas ng elevator ay natigilan sa pagkakatayo si Dennis habang nagtatype ulit ng message sa kanyang cellphone. Saglit nitong nilingon sa kanyang likuran ang nakapaskil na numero sa dingding upang i-check kung tamang floor nga ba ang kanyang binabaan saka siya marahang lumakad habang patuloy na tumitipa.

Halos patakbo na ang mga hakbang ni Diane, nagmamadali ngunit nag-iingat na lumikha ng tunog. Panay ang lingon nito sa kanyang likuran upang tanawin kung nasa may hallway na si Dennis.

Diretso lang siya sa pasilyo at nilampasan ang pinto ng unit ni Greg. Paglingon niyang muli ay natanaw na nya ang paghakbang ng paa ni Dennis. Kumakabog ang kanyang dibdib sa nerbyos dahil isang hakbang pa ay sesentro na ito sa pasilyo at tiyak na makikita na sya nito.

Nang bigla na lang ay may humatak sa kanya pagilid sa nakalubog na bahagi ng pasilyo kung saan naroon ang fire exit. Montik mapatili si Diane sa pagkabigla kundi lang naagapan ni Greg na takpan ng kamay ang bibig nito.

“Shhh! Wag kang maingay!” bulong ni Greg.

Nang medyo kumalma na ang kumare ay saka niya ito binitiwan at naglapat ng daliri sa kanyang bibig upang sensyasan si Diane na tumahimik lang ito. Napasandal na lang ito sa dingding habang humihingal sa nerbyos.

Pasimpleng sumilip si Greg sa hallway habang nananatiling nakakubli sa palikong bahagi ng dingding. Tanaw niya ang kumpare na nakatayo na ngayon sa sentro ng hallway sa may tapat ng elevator.

Luminga ni Dennis sa kanan at kaliwang bahagi ng pasilyo matapos niyang maisend ang message. Inobserbahan nya ang mga numero sa mga pinto saka ito kumaliwa papunta sa Residential Wing.

“Mahuhuli tayo ni Dennis!” tarantang anas ni Diane at napasapo ang kamay sa kanyang bibig sa kaba.

“Shhh! Hindi yan!” paangil na bulong naman ni Greg.

Muli itong sumilip at nakita nya si Dennis na naglalakad sa hallway papalapit sa kanila. Panay ang tingin nito sa mga pinto sa magkabilang gilid ng pasilyo na tila may hinahanap, saka huminto sa tapat ng kanyang unit at pumindot sa door bell.

“Tang ina alam nya unit ko.” iling ni Greg at dali nitong sinunggaban ang braso ni Diane at itinulak pabukas ang crash bar ng pinto sa may fire exit.

Makailang-ulit na pumindot si Dennis sa door bell ngunit walang tumugon. Minasdan nya ang peep hole kung may aninong sisilip. Halos ilapat niya ang tainga sa pinto ngunit wala syang madinig na TV, boses, o kahit anong tunog mula sa loob at tila walang tao.

Napakunot ang noo ni Dennis at ipinagpatuloy ang paglakad sa pasilyo kahit hindi tiyak kung saan siya pupunta. Halong pagtataka at pangamba ang naramdaman habang patuloy na hinahanap si Diane. Sinilip muli ang kanyang telepono at ang naipong mga mensaheng hindi pa rin nababasa ng misis.

Lingid sa kaalaman niya’y naroon lamang ang hinahanap na kabiyak sa di kalayuan. Nakasandal sa likod ng pinto, nakaangat ang blusa at bra habang dinadaluhong ng hayok na kumpare ang magkabila niyang suso at hinahagod ng daliri ang namamasa nyang hiwa.

“Greg naman!…” nanlulumong pagtutol ni Diane.

Maluha-luha nitong itinabon ulit ang kamay sa kanyang bibig, tila sinasaway ang sarili na lumikha ng ingay. Nagtatalo ang kagustuhang humiyaw upang maalarma si Greg, ngunit nananaig ang paangamba na maaktuhan sila ni Dennis.

Ang kabilang kamay niya ay tumutulak sa ulo at balikat ni Greg, pilit pa ring umaawat ngunit tila bingi na ito sa kanyang mga pakiusap. Nakatutok lamang sa pagsupsop sa naninigas na mumunting mga utong ng misis ng kanyang kumpare.

Hinang-hina na siya sa pagpupumiglas ngunit wala namang magawa sa higpit ng pagkakayapos sa kanya ni Greg. Napalibot na lang ang mga mata ni Diane sa bawat sulok ng mga dingding, mabuti na lamang at walang mga CCTV sa dakong iyon. Panay din ang tanaw nya sa hagdanan mula sa itaas at sa ibaba, pinakikiramdaman kung may taong paparating.

Halos tumigil ang paghinga ni Diane sa kaba dahil sa nadidinig niyang papalapit na hakbang ni Dennis sa may hallway. Samantalang si Greg ay walang habas na ngayong nilalabas-masok ang dalawang daliri nya sa pwerta ng kumare. Waring lalo pang ginaganahan dahil sa nararamdamang presensya ni Dennis habang niroromansa nya ang asawa nito.

Nangangamba na sa kabiyak, tinawagan na ni Dennis si Diane habang tuloy sa mabagal na paglakad sa hallway. Ngunit natapos ang pag-ring nang hindi ito sumasagot. Muling tumawag si Dennis habang palinga-linga, umaasang may masasalubong na taong mapagtatanungan man lang.

Naramdaman ni Diane ang pagvibrate ng telepono sa loob ng kanyang bag. Kung pwede nga lang sana niyang sagutin ang tawag ng mister upang huwag na matuloy ang binabalak ni Greg. Ngunit alam nyang lalo lamang magiging kumplikado ang sitwasyon.

Umahon na si Greg at isinubo ang mga daliring nanggaling sa kanyang lagusan, sinisimot ang madulas na likidong nakabalot sa mga iyon. Saka siya nito muling hinalikan ng malalim at nalasahan pa ni Diane ang sariling katas sa bibig nito.

Habang gigil na nilalaplap ang kanyang mga labi ay nagkalas ito ng pantalon. Sapilitang kinuha ang kanyang kamay at ikinaskas sa mainit at naghuhumindig nitong burat.

Wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang sa nais ng kumpare. Kusa nang nagtaas-baba ang kamay ni Diane sa kahabaan ng galit na ari nito. Ramdam ng palad nya ang lagkit ng naipong likido sa dulo ng mahabang sandata. Ang lamang iyon na aminado siyang kanyang naging kahinaan.

Kahit nilubayan na ni Greg ang kanyang suso ay ramdam pa rin ni Diane ang pangingirot ng kanyang mga utong dahil sa gigil na pagsupsop. Maging ang hapdi sa kanyang puke dahil sa marahas na paglabas-masok kanina ng matataba nitong daliri.

Walang ano-ano’y ipinihit siya ng kumpare patalikod. Mabilis na hinaltak pababa ang kanyang leggings at panty, at agad na itinutok ang burat nito sa kanyang bungad.

Halos maulol si Greg nang sa wakas ay maramdaman ang pagdaiti ng mainit at malambot na laman ng kumare sa kanyang nasasabik na alaga. Pinagmasdan nito ang pangingintab ng kanyang batuta habang kinakayod niya iyon sa hiwa at nababalot ng mainit at mamuti-muting katas ni Diane ang kahabaan niyon.

Nang maisentro sa butas ay kinapitan nya ng mariin ang magkabilang balakang ng kumare saka siya umulos ng madiin. Napasinghap si Diane at mabilis na itinabon ang kamay sa kanyang bibig dahil sa ingay na nilikha. Ramdam niya ang biglang pagtarak ng kalakihan ng burat ni Greg na bumanat at pumuno sa kanyang lagusan.

Napatingala si Greg sa sarap nang muling madama ang init at sikip ng pukeng iyon na ilang buwan din niyang kinasabikan. Agad na gumalaw ang kanyang balakang. Sadyang namiss na kumadyot sa pinakamasarap na pukeng kanyang napasok.

“Ahh… shit!” pigil na daing ni Diane na napakagat na lang sa likod ng kanyang kamay. Napapatingkayad habang tinatanggap ang sunod-sunod na ulos ng kumpare.

Bumilis na ang mga hakbang ni Dennis, naghahanap ng utility o roving security na mapagtatanungan. Kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isip sa labis na pag-aalala.

Napalingon sya sa CCTV camera na nakatutok sa hallway. Kapag hindi pa nya nahanap si Diane ay balak na niyang makipag-ugnayan sa building admin upang masilip ang footages na kuha sa floor na iyon.

Sa kanyang paglalakad sa hallway ay napalingon siya sa fire exit. Tila may nadinig siyang ingay nang mapatapat sa pintong iyon. Dahan-dahan siyang lumapit at tinuunan ang metal na bukasan ng pinto.

Pigil naman ang paghinga ng dalawang magkalaguyo na magkasugpong sa likod ng pinto. Dinig nila ang papalapit na yabag ng lalaking kanilang pinipindeho at ang paghinto nito sa tapat ng fire exit. Parang kinukurot ang puso ni Diane sa pagkakunsensya dahil alam nyang nag-aalala na ang asawa habang andoon sya at kinakarat ng kumpare.

Napahinto sa pag-ulos si Greg at mahigpit na kumapit lang sa baywang ng kumare habang nakikiramdam. Nanlaki ang mga mata ni Diane at halos tumigil ang tibok ng puso habang nakalingon sila pareho sa pinto. Umangat iyon sa pagkakalapat at unli-unting umawang pabukas.

Sisilipin sana ni Dennis ang fire exit upang tignan ang pinagmulan ng kaluskos. Umaasa ding may tao doon na kanyang mapagtatanungan.

Bahagyang nakaawang na ang pinto nang mapalingon siya sa matinis na tunog na nagmula sa elevator.

“Down! Down!” hiyaw nya dito.

Agad nang binitawan ni Dennis ang pinto ng fire exit at napatakbo ito pabalik ng hallway upang humabol na makasakay sa papasarang elevator.

Napangisi si Greg. Umaayon pa rin sa kanya ang mga pangyayari. Muli niyang inundayan ng kadyot si Diane. Mas gigil. Mas hayok. Tila wala na ngayong pakialam kahit may ibang tao pang makahuli sa kanila.

Kagat-labi si Diane habang kinakayog ng kumpare ang kanyang puke. Pilit pinipigilan ang mga ungol na gustong kumawala sa kanyang bibig. Tutol man ang kanyang isipan sa muli na naman nilang pagniniig ay hindi maitanggi ang kahinaan ng kanyang katawan. Hanggang hita niya ay basa na sa masaganang katas mula sa kanyang pagkababae.

Habang nakatukod ang mga kamay niya sa dingding ay sabay na kinalabit ni Greg ang kanyang tinggil at salitang pinisil ng madiin ang kanyang mga utong. Umaalog ang kanyang pwet at buong katawan sa pagbarena ng titing sumasagad sa kanyang matres.

Paling-paling ang ulo ni Diane. Waring pagtutol sa nagaganap at sa di makayanang sarap ng pinaghalong kirot at kiliti na idinudulot sa kanya ni Greg. Pigilan niya man ay di maawat ang mabilis na pamumuo ng kiliti sa kanyang puson at kusa nang sumasalubong ang kanyang balakang sa bawat ulos nito.

“Unngh!!”

Damang-dama ni Greg ang panginginig ng katawan ng kumare at ang lalong pagsikip ng lagusang sumasakal sa kahabaan ng kanyang titi kasabay ng impit na ungol. Nabalot ng mainit na katas ang kanyang burat at tuluyan na ding sumambulat sa kaibuturan ni Diane ang tamod na matagal nyang inipon.

Halos lumabas ang dila ni Greg sa pagkakanganga habang panay pa rin ang kadyot upang masimot ang kanyang tamod na ikinakarga sa puke ni Diane. Sarap na sarap makita ang puting-puti nyang tamod na umaawas sa puke ng asawa ni Dennis.

“Aayaw-ayaw ka pa, alam mo namang sarap na sarap ka sa iyot ko.” panunuya ni Greg habang binubunot na ang kanyang sandata.

Pinukol lang ng sarkastikong ngiti ni Diane si Greg habang apurang inaayos ang sarili. Wala na siyang maramdaman dito kundi pagkasuklam. Ngunit ganon din ang nadarama nya sa kanyang sarili dahil muli na naman siyang ipinagkanulo ng kanyang katawan. Kasama na ang awa at pagkakunsensya kay Dennis dahil muli na naman niyang napagtaksilan ang kabiyak.

“Katawan ko lang naangkin mo Greg. Si Dennis ang mahal ko… at walang magbabago don.” pasaring nito at nagmadali nang bumaba ng hagdanan nang hindi lumilingon.

Halos takbuhin niya pababa ang hagdanan ng fire exit habang inaayos ang sarili. Pinahid nya ang mga luha at muling nagsuot ng mask. Pagbukas niya ng pinto sa ground floor ay sinalubong siya ng malamig na aircon ng lobby. Natanaw niya si Dennis na may kausap na gwardiya.

Nang mapalingon si Dennis sa kanyang direksyon ay agad itong napatakbo at niyakap siya ng mahigpit. Ramdam ni Diane ang pag-aalala ng mister.

“Oh Hon, ano’ng ginagawa mo dito?” kunwaring pagkabigla ni Diane nang makita ang mister.

“Hon! Saan ka ba galing?! Tumatawag ako sayo, bat di mo sinasagot… akala ko kung napano ka na! Kanina pa ko nag-aabang sayo dito sa lounge. Hinanap na nga kita sa 4th floor, bakit wala ka naman dun?” sunod-sunod na tanong nito.

“Ahh ehh… Sorry naka-silent ata phone ko Hon. Nagkasalisi lang siguro tayo… Kabababa ko lang din kaso dumaan pa ako ng CR eh.” palusot nito.

“Hmm baka nga. Oh bat namumula mata mo Hon?” puna ni Dennis at hinawi pa ang buhok ni Diane na bahagyang tumatabon sa mukha nito.

“Haa? Hinde… Ano to… umatake na naman rhinitis ko eh. Halika na, uwi na tayo Hon.” Aya nito sa mister. Saglit siyang dumaan sa Reception at sabay na silang pumunta sa basement parking.

Mula sa unit ni Greg, tanaw niya ang kotse ni Diane at SUV ni Dennis na magkasunod na lumabas ng kalsada mula sa basement ng gusali. Sariwa pa din sa isip ang mga binitiwang salita ng kumare.

“Pasensya na Diane… pero hindi ko kayang mawala ka sakin. Kailangang maging akin ka.”

————————-

Kinagabihan, abalang nagliligpit si Diane ng kanyang mga ginamit sa pagbebake nang lumabas si Dennis upang i-check ang nagdoorbell. Kakatwa dahil wala naman silang inaasahang bisita o delivery ng ganoong oras.

Maya-maya’y naulinigan ni Diane ang masayang tawanan mula sa garahe. Maging si Pam na naglalatag ng mga plato at kubyertos sa lamesa ay napalingon sa pintuan at nagulat nang makita ang dumating.

“Bango ng ulam nyo ah!” bungad ni Greg na agad natanaw sa kusina ang kumareng kanina lang ay hinihindot nya sa fire exit.

“Sakto dating mo pre, kulo na to eh.” sambit ni Dennis na nagmadaling bumalik sa kalan at inangat ang takip ng kaldero upang i-check ang niluluto.

“Saglit na lang to pre.” Hinulog ni Dennis ang iba pang gulay at pinatay na ang apoy.

“Ayos lang pre, abang-abang muna… busog pa naman eh.” sagot ni Greg na nagtanggal ng suot na cap at naupo sa stool sa may kitchen counter.

May pagka-ilang man ay lumapit si Pam sa kanyang papa akay si JR at parehas silang nagmano sa bagong dating.

“Kaawaan kayo… Kamusta ang English tutorial mo ma’am?”

Medyo awkward ang bati ni Greg na naghagilap lang ng kung anong masasabi sa kanyang panganay. Ngayon lang kasi sila muling nagkaharap mula nang bigla itong lumuwas nung Hunyo dahil sa kanyang nagawa. Hindi kumibo si Pam at sinuklian lang ang ama ng tipid na ngiti.

“Nak isalin mo nga ito oh.” Iniabot ni Greg kay Pam ang bitbit na plastic ng litsong manok at cake roll.

“Mas masarap tiyak ang binebake mong cakes mare kaso wala na kong ibang mabitbit eh.”

“Ikaw naman pare, kahit wala naman.” matipid na sagot ni Diane.

Hindi maiwasan ni Greg na hagurin ng tingin ang kabuuan ng kumare. Kahit nakapambahay lang ay lutang na lutang pa din ang kagandahan nito. Bakas na bakas ang alindog nito sa suot na ternong sleeveless na pang-itaas at maigsing shorts.

“Hon tikman mo nga muna oh, baka masyadong maasim…” at lumapit si Dennis sa asawa bitbit ang sandok, hinipan muna iyon saka inilapit sa mga labi ni Diane.

“No Hon, tama lang… sakto. Ang sarap mo talaga magluto!” puri ni Diane sa mister kasunod ang nanunuyang tingin sa kumpare.

Nagdagdag si Pam ng isa pang set ng place mat at plato para kay Greg. Maya-maya’y naghain na sila ng kanyang ninang at dumulog na ang lahat sa lamesa.

Gaya ng dati nilang pwesto, nasa kabisera si Dennis at nasa kanan nya ang kanyang mag-ina. Nasa kaliwa naman nya si Pam na kapansin-pansing hindi man lang tumabi sa kanyang papa na nasa kabilang dulo ng lamesa kaharap ni Dennis.

Habang naghahapunan ay tuloy ang kwentuhan ng magkumpare na halatang namiss din ang isa’t isa. Tahimik lamang ang mga babae na minsa’y sumisingit ng kaunti sa usapan o kaya ay nakikitawa.

Sinisikap naman ni Pam na kumilos ng normal. Kahit papano ay sumasagot din siya sa mga kwento ng kanyang papa. Pilit na unti-unting pinakakawalan ang kinikimkim na sama ng loob sa habilin na rin noon ni Alex.

Abala naman si Diane sa pagsusubo kay JR. Di maiwasang paminsan-minsan ay magtama ang tingin nila ni Greg dahil nasa kanan ng anak ang ninong nito. Ngunit sa tuwing mangyayari iyon ay agad na umiiwas kay Greg ang kanyang mga mata.

Sa kwento nito ay biglaan lang ang kanyang pagluwas upang makipag-meeting sa isang prospect na kliyente. Babalik na din daw sana ito ng Batangas ngunit last minute ay naisipan lang na daanan ang mga Aguinaldo upang kamustahin na din si Pam.

“Oh pare, kain lang ha…” matabang na sambit ni Diane habang sinasandukan ng sinigang ang mangkok ng mister.

Napakalamig ng pakikitungo ng kumare sa kanya kumpara sa asawa nito na panay pa ang hagikgikan ng dalawa. Inililipat kasi ni Diane ang mga nasasandok na labanos sa plato ni Dennis na pilit naman nitong ibabalik sa plato ng misis.

Hindi maitanggi ni Greg ang panibughong nararamdaman habang namamasdan niya kung paano asikasuhin at pagsilbihan ni Diane si Dennis. Sumagi sa isipan niya ang tagpo noong nakaraan sa condo kung saan pakiramdam niya ay siya ang asawa nito dahil asikasong-asikaso siya ng kumare.

“Ay Pa, hindi mo sinabi na luluwas ka. May ipinadala sana ko sayo eh…” anas ni Pam nang may biglang maalala.

“Biglaan lang kasi, kaninang umaga lang nagconfirm kaya tinakbo ko na. Ano ba yun?”

“Yung gown na ipinang-abay ko sa kasal last year. Hinihiram kasi ng friend ko… gagamitin daw costume sa vlog.”

Nagbrowse si Pam sa kanyang cellphone at ipinakita kay Diane ang larawan niya na kuha sa engrandeng kasalan sa Batangas suot ang gown na tinutukoy.

“Ah yun ba… Oh sige edi ipapa-courier ko na lang.”

Tuloy ang kwentuhan at kulitan ng magkumpare. Ngunit hindi mapakali si Pam, kanina pa may gustong itanong sa kanyang ama. Di pa rin mawala ang hinuha dahil bagaman iba ang suot ng lalaking nakita kaninang hapon sa suot ni Greg ngayon, parehas ang suot nilang cap.

“Pa… alam mo parang nakita kita kaninang hapon dun sa building sa labasan.” inosenteng banggit ni Pam na hindi na napigilang ibulalas ang lumilikot sa kanyang isip.

Natigilan si Dennis sa pagsubo at napakunot ang noo. Inaantay nito ang isasagot ni Greg na tuloy lang sa pagsubo at pinipilit na hindi ipahalata ang pagkagitla sa sinabi ng kanyang panganay. Napasulyap si Diane sa kanya at halatang kinakabahan din sa kanyang isasagot.

“Mas pogi ako dun tiyak hahaha! Paanong magiging ako yun eh nasa meeting ako buong hapon… ginabi na nga ako ng punta dito. Sadyang nagkalat lang talaga ang ganitong gandang lalake. Di ba noh pre? Hahaha”

Nakahinga ng maluwag si Diane. Sa reaksyon ng asawa ay mukhang binili naman nito ang palusot ng kanilang kumpare. Bagaman nagtataka pa rin ay nagkibit-balikat na lang si Pam at itinuloy ang pagkain. Marahil nga ay namalik-mata lamang siya.

Nagsabi si Greg na uuwi na din ng Batangas matapos maghapunan ngunit hindi pumayag si Dennis at ipinilit na doon na magpalipas ng gabi ang kumpare. Tila pumabor din kay Greg dahil mas matagal pa nyang matatanaw si Diane, at kung suswertihin ay baka maka-iskor pa siya ulit dito.

Habang naghuhugas ng mga pinggan ay di maiwasan ni Diane na kabahan sa pag-uusap ng magkumpare. Lalo na sa tuwing pinupukol siya ni Greg ng nanunuyang tingin kapag may ipinapakita ito kay Dennis mula sa cellphone nito.

“Hon… halika na akyat na tayo.” aya ni Diane habang buhat ang anak na nagkukusot na ng mata.

“Sunod ako Hon, magtitig-isang bote lang kami ni Greg.”

“Hmm okay… sunod ka na ha? Sige pare, akyat na kami.” ilang na paalam ni Diane.

May tuwa at kapanatagan sa dibdib ni Dennis sa nakikita niyang ikinikilos ng dalawa. Kung dati ay nagpupuyos ang dibdib sa tuwing nahuhuli nya ang malagkit na sulyapan ng mga ito, ngayon ay dama nya ang kaswal na lang na pakikitungo nila sa isa’t isa lalo na sa parte ni Diane.

Makalipas ang isang oras na hindi pa din pumapanhik si Dennis ay tinawagan na ni Diane ang asawa. Sinadya pa nitong maglambing sa pakikipag-usap sa mister at magpahiwatig ng mainit na kaganapan na nag-aantay sa kanyang pag-akyat sa kanilang silid.

Nakasuot ito ng pulang nighties sa video call. Pumaling man si Dennis palayo kay Greg ay natitiyak ni Diane na natanaw siya nito. Nag-switch sila sa voice call at kung ano-ano namang kahalayan ang pinagsasabi niya sa asawa. Gustong ipamukha kay Greg na talagang si Dennis ang nagmamay-ari sa kanya.

“Hahaha talaga ha? Oh sige, sige… akyat na ko Hon.” Naiiling na lang si Dennis sa kapilyahan minsan ng misis.

“Oh pano pre, panik na ko ha at humihirit yung isa eh hehe”

Habang nakahiga sa may sofa ay di mawaglit sa isip ni Greg ang imahe ni Diane suot ang pulang lingerie na gustong-gusto niyang bihis nito. Ang kanyang mahal na kanina lang ay naangkin nya nang sapilitan at mabilisan, sa mga oras na iyon ay buong-buong ipinagkakaloob ang sarili sa kanyang kumpare.

Paggising ni Diane kinabukasan ay wala si Dennis sa kanyang tabi. Nang makababa siya ay nadatnan niya itong mag-isang nagkakape habang nanonood ng balita.

“Good morning Hon… si Greg?” bati nito sa asawa na sinundan ng halik saka dumeretso sa kusina.

“Madilim pa lumakad na. Nagsabi yun sakin kagabi at kailangan daw nyang maaga makabalik at may byahe sila.”

“Ah mabuti nga’t inagahan niya para iwas traffic.” sagot ni Diane habang naghahanda ng lulutuin para sa almusal.

Mabuti na din na maagang nakaalis si Greg, ayaw na din kasi ni Diane na makaharap pa ang kumpare. Ngayong bumalik na ito ng Batangas, umaasa siyang naiparating na nya dito ng malinaw ang kanyang desisyon na tuluyan nang tapusin ang namamagitan sa kanila.

Tipikal na Sabado ng umaga, nakaalis na si Dennis para asikasuhin ang kanyang negosyo. Walang tutorials si Pam kaya’t naging abala na lang ito sa pag-assist kay Diane sa paghahanda ng mga orders nito.

Mas efficient na ngayon ang mag-ninang dahil mas nagagamay na ni Diane ang proseso upang mamaximize nila ang maghapon. Parang production line na habang may niluluto sa oven, hinahanda na ang susunod na isasalang, tapos ay lalagyan na ng dekorasyon ang napalamig na batch at ipapackaging upang ipadeliver. Isinisingit din ni Diane ang pag-check sa kanyang online page upang sumagot sa mga tanong ng customers at tumanggap ng orders.

Nakatanggap siya ng text mula sa nagpakilalang taga-village nila na may mga biglaang bisita kaya’t nakikiusap magpadeliver ng kahit anong items na readily available. Kadalasan naman ay may sumosobra sa bawat batch kaya’t makakapag-assemble pa siya ng set na pwede ibigay nang biglaan.

“Ay Pam, saglitin ko na muna to ha. Rush order, dito lang naman sa village.”

“Sure ka ninang? Gusto mo kahit ako na, malapit lang pala eh.” prisinta ni Pam.

“Ako na lang… baka maalok ko yung mga bisitang amiga na umorder.”

Maayos naman ang suot nyang pambahay na t-shirt at shorts kaya’t hindi na sya nag-abalang magbihis. Inihanda na agad ni Diane ang mga produkto at isinilid iyon sa ipinasadyang paper bag.

“Pam ikaw na muna bahala dito ha, balik din ako agad.”

Nagsuot siya ng mask at dinampot ang kanyang phone at wallet. Tutal ay makulimlim naman, nagpasya siyang lakarin na lang ang bahay na paghahatiran na dalawang kanto lang mula sa kanila.

Ganon na lang ang pagtataka niya nang dumating siya sa address na itinext ng customer. Kasambahay lang kasi ang dinatnan nya doon at wala naman daw itong inorder na kahit ano.

“Sure kayo manang? Baka umalis lang yung amo mo pero babalik din kasama yung mga bisita?” paninigurado ni Diane.

“Nako ma’am, gabi pa ho ang uwi ng mga amo ko. Saka matagal na silang hindi nagkakabisita dahil takot sa COVID. Baka mali lang po yung naitext sa inyo na address.”

“Tinatawagan ko nga ho, hindi naman sinasagot. Sige ho manang, salamat ha.”

Inis na inis man sa abalang idinulot ay pinilit na lang ni Diane na balewalain ang bogus order na natanggap. Bahagi na rin siguro iyon ng pagkakaroon ng online business. Mabuti na lang rin na doon lang sa village nila dahil mas malaking abala pa kung sa malayong lugar ang delivery.

Habang naglalakad siya pauwi ay hindi nya agad napansin ang sasakyang bumubuntot sa kanyang likuran. Kanina pa naka-abang si Greg sa isang kanto at humahanap ng tyempo upang muling makausap si Diane. Nagpanggap pa itong customer sa text para lang mapalabas ng bahay ang kumare.

Ganon na lang ang gulat ni Diane nang may tumapat na sasakyan sa kanyang gilid na mabagal na umuusad kasabay ng kanyang paglakad. Hindi niya agad iyon nakilala hanggang sa nagbukas ng bintana si Greg.

“Diane, halika sumama ka muna sa condo. Mag-uusap lang tayo baby.”

Napakunot ang noo ni Diane. Sa halip na huminto ay mas lalo pang bumilis ang paglalakad nito.

“Bat nandito ka pa? Wala na tayong dapat pag-usapan Greg. Tama na… tapos na tayo.” sagot nito nang diretso lang ang tingin at tuloy lang sa paglakad.

“Sumakay ka na. Mabilis lang tayo.”

Kapansin-pansin ang pag-iba ng tono ng kumpare. Ngunit di nagpatinag si Diane. Diretso lang ito sa paglalakad na parang walang nadidinig.

“Kapag hindi ka sumakay, isesend ko to kay Dennis.” muling sambit nito habang hawak ang kanyang cellphone at itinatapat sa bukas na bintana upang makita ni Diane.

“Isend mo Greg. Wala na kong pakialam.”

“TIGNAN MO!!”

Sa gulat ni Diane sa paghiyaw ni Greg ay natigilan siya sa paglalakad at siya ring hinto ng sasakyan ng kumpare. Napalingon siya sa teleponong hawak nito. Napasapo ang kamay sa kanyang bibig at nangilid ang luha habang pinanonood ang video na nagpe-play doon.

Atubili niyang binuksan ang passenger door at napilitang sumakay. At mabilis na umandar ang sasakyan palabas ng village.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *