Tukso Kay Dan Season 2 Part 21

Chapter 21

Mula sa kanyang kinatatayuan ay mabigat ang loob na napatingin na lang si Arman sa paglayo ni Mika. Nagngingitngit ang kanyang kalooban dahil sa pagkakataong pinakawalan. Dapat ay nasa malambot at magandang kama sila ngayon ni Mika na masarap na ninanamnam ang unang gabi nilang dalawa.

“Magkikita pa tayo Mika at sa akin ka din mapupunta.” ang laman ng isipan ni Arman habang nakatingin sa dalagang ngayon ay hindi na isang laro sa kanya. Seryoso na siya kay Mika at nais niya iyong patunayan sa dalaga sa kahit na anong paraan. Dahil mas higit siyang may kakayahan para iahon si Mika sa kahirapang kinasasadlakan nito ngayon. Isang magandang kapalaran ang unang ipang-aakit niya sa dalaga, ang ikalawa naman ay ang kanyang sandatang alam niyang kayang baliwin si Mika. “Tatanggapin mo din sa sarili mong ako ang kailangan mo at hindi siya. Dahil nasa akin ang lahat ng ikaliligaya mo Mika.”

Nanatiling magkahawak-kamay sina Dan at Mika habang naglalakad, nasa may bandang likuran naman nila si Alex na tahimik lang na nakasunod. Hindi naman nagtagal ay nasa gilid na sila ng kalsada na hindi kalayuan sa mamahaling motel na kanilang pinanggalingan.

Magkatabi sina Dan at Mika at nasa harapan nila si Alex.

“Dan, ako na lang ang babalik sa bar. Ikaw ng bahala kay Mika.” si Alex na ngayon ay nakatingin sa dalawa. Kasama na ni Dan si Mika at iyon ang mas mahalaga sa kanya. Wala siyang karapatang mag-usisa kay Mika kung ano man ang namagitan sa kaibigan at kay Arman. Ayaw na lang niyang mag-isip dahil siya lang din naman ang masasaktan at maghihirap ang kalooban. Dahil sadyang isang palaisipan sa kanya ang mga binitawang salita ni Arman para kay Mika.

Sumang-ayon naman si Dan dahil nagbigay na ng paalam si Mika, at nais niyang magkasarilinan agad sila ng dalaga.

“Sige Alex, sabihin mo na lang kay Sir na tinulungan natin si Mika sa emergency niya. Kapag nagtanong kung anong emergency. Sabihin mo na lang na problema sa pamilya at kailangan nating magpunta.”

Napabuntunghininga na lang si Alex dahil sa nakikitang isang masalimuot na sitwasyon sa lugar na pinagtatrabahuhan. Nagsabi ng emergency si Mika at sabay silang umalis ni Dan ng walang paalam kahit maraming customers ang nasa loob ng bar.

“Okay Dan, ganun na lang gawin natin, wala din naman akong ibang maipapaliwanag kay Sir eh. Basta kung sakali namang magkaproblema tayo…” at saka itinuro ni Alex ang isang daliri kay Dan.

“Akong bahala Alex, nag-usap na tayo tungkol dito diba.” ang nakakaunawa namang si Dan, dahil hanggat may relasyon sila ni Arcelle ay malakas ang kanyang sinasandalan. Kung sakaling magkabaligtaran man at sila ang magigipit ay handa naman silang umalis sa pinapasukan. Kaya niyang iwan si Arcelle kung papanigan nito ang asawa nitong si Arman. Isang masarap na tukso sa kanya si Arcelle at kailangan din niya ito. Ngunit mas may halaga sa kanya Mika kaysa sa kapalit na kaligayahan na ibinibigay ni Arcelle sa kanya.

Bahagyang tumango si Alex at saka siya malungkot na tumingin kay Mika. “Una na ako Mika.” Hindi mapigil ni Alex ang sarili na hindi makaramdam ng kakaiba, dahil ang isang butones sa bandang taas ng uniform ni Mika ay hindi pa nakasara.

“S-Sige Alex, salamat ha.” si Mika na bahagyang napatingin sa may sugat na kamao ng binata. Kung sila lamang dalawa ni Alex ang magkasama ay nais sana muna niya iyong asikasuhin.

Napansin naman ni Alex si Mika at tipid siyang ngumiti. “Wala ito Mika.”

“Ingat ka Alex.” si Mika na hindi magawang ngumiti sa kaibigan. Dahil nakaramdam siya ng sumbat ng kunsensya, labis ang pag-aalala nina Dan at Alex sa kanya habang hinahanap siya. Gayung hindi nalalaman ng dalawa na kusa naman siyang nagpapaubaya na kay Sir Arman. Idagdag pang tiyak na may suliranin na naghihintay sa kanilang tatlo dahil sa pangyayari ngayong gabi na siya ang naging simula.

“Dan, Mika…” si Alex ng mapansin ang isang jeep na palapit na sa kanila mula sa kabilang direksyon.

Tinapik na lang ni Dan sa braso ang kaibigan at nagmamadali na itong lumiban.

Habang nakatingin naman si Dan sa papalayong si Alex ay isang palihim na sulyap ang ibinigay ni Mika sa direksyon ni Sir Arman. Nais niyang magalit sa kanyang sarili ngunit sadyang hindi niya mapigil ang kanyang nalawayan ng katawan. Isang damdamin ang nasa dalaga ng muling magtama ang kanilang paningin. Dahil naroon pa din si Sir Arman na nakatayong nakatingin sa kanya. Hindi niya nagawang mag-iwas ng tingin kahit gustuhin niya, na para bang nakapagkit ang mga mata nila sa isa’t-isa.

“Mika.” si Dan na ngayon ay nakatingin sa dalaga, at saka ibinaling ng binata ang paningin sa lalakeng nakatingin pa din sa kanila.

Napahiya namang inalis ni Mika ang paningin sa direksyon ni Sir Arman. “T-Tiningnan ko lang kung andun pa din siya.”

Isang malalim na buntunghininga ang pinakawalan ni Dan, may dapat siyang malaman at hindi matatapos ang gabi na hindi nagtatapat sa kanya si Mika.

“Ihahatid na kita.” ang malamig na sabi ni Dan na hindi tumingin sa katabing dalaga. Ang pag-aalalang kanyang nararamdaman kanina ay napalitan ngayon ng malaking pagdududa.

Hindi na nagawang sumagot pa ni Mika, dahil ramdam naman niya ang biglang pagbabago sa binata. Ngayon pa lang ay kinakabahan na siya. Dahil alam niyang may mga tanong si Dan na kailangan niyang bigyan ng kasagutan. Nais niyang sisihin ang kanyang sarili dahil sa katawan niyang hindi niya mapasunod. Hindi na siya dapat na tumingin pa ay bakit ginawa pa niya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas ng loob upang ipagtapat kay Dan na nadarang ang kanyang katawan sa isang lalakeng dati ay kinamumuhian niya? “Dati? Hindi na ngayon Mika. Wag kang magsinungaling sa sarili mo. Alam mong hindi na pagkamuhi ang nararamdaman mo kay Sir Arman…, libog na yan Mika.” ang pilit na sinasabi ng kanyang katawan. Ngayon siya nakaramdam ng pagsisisi kung bakit nasabi pa niya kay Dan na naging madumi na siya. Lalo lamang lumaki ngayon ang suliranin niya.

Hindi na din naman nagtagal pa sa lugar na iyon sina Dan at Mika, nang may dumaan na sasakyan ay sumakay na din sila.

Isang huling tingin ang ibinigay ni Dan kay Arman, alam niyang may namagitan sa lalake at sa dalagang kasama niya. “Tang-ina mo Arman! Pahihiyawin ko sa sarap si Arcelle sa sarili nyong kama.” ang galit na laman ng isipan ni Dan. Hindi na maghihintay pa ng matagal si Arcelle, mamadaliin na niya ang pagtatabi nilang dalawa upang matulog na magkasama. Umaasa na lamang si Dan na siya sana ang mauna bago pa gawin ni Arman ang sinabi nito kay Mika. Na handa nitong iwan ang asawa alang-alang kay Mika.

Habang nakatingin naman sa papalayong sasakyan kung saan naroon si Mika ay isang pag-asa ang nakikita ni Arman. Dahil nakita niyang hinanap siya ni Mika sa huling sandali bago sila maghiwalay. Isang katotohanan na ang naganap sa kanila ni Mika kanina ay nagpabago sa nararamdaman ng dalaga sa kanya. Dahil nakita niya kanina habang magkayakap sila ang hindi maitagong pagkasabik ni Mika na maging isa silang dalawa. “Mas lalo kang mahihirapan ngayon Mika kung pilit mong pipigilan ang sarili mo. Alam kong hindi na ako maghihintay ng matagal Mika, alam kong bubukaka ka din sa akin. Dahil talagang hindi kita titigilan hanggang sa tuluyan kang maging akin. Magiging akin din ang lahat sayo…, at saka kita ilalayo dito.” ang determinadong sinabi ni Arman, isang pangako para sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para makamtam hindi lamang ang pinagnanasaang katawan kung hindi maging ang damdamin ng higit na mas bata sa kanyang si Mika.

Kahit magkatabi sila ni Dan at nanatiling magkahawak-kamay ay ramdam ni Mika ang tensyon na naroon. Dahil ang hindi niya napigil na huling sulyap kay Sir Arman ay alam niyang hindi naman nalingid kay Dan. Idagdag pang nasa tabi niya si Dan ng sinabi ni Sir Arman ang katotohanan ng kanyang pagkadarang.

Lampas alas dyis na ng gabi ng makarating sina Dan at Mika sa tinitirhan ng dalaga. Wala doon si Ella na kasalukuyang panggabi sa pinapasukan nitong trabaho. Kaagad na binuksan ni Mika ang pinto at pumasok na sila loob.

Nauna ng naupo si Dan sa tabi ng lamesa habang nakatingin kay Mika na binuhay ang electric fan, at saka lumapit ang dalaga sa may pinto at isinara iyon. Lumapit si Mika sa may lamesa at saka nagsalin ng medyo malamig pang tubig sa dalawang baso.

“U-Uminom ka muna Dan.” ang sabi ni Mika ng ilapag malapit sa binata ang isang baso.

Ginawa naman iyon ni Dan habang nakatingin kay Mika na umiinom din.

Pagkatapos uminom ng kalahati ay nagsalita na si Dan. “Maupo ka Mika…” ang malamig na sabi ng binata.

Kinakabahang naupo si Mika sa upuang malapit kay Dan at inilapag sa lamesa ang hawak niyang baso. Kung nasa normal silang sitwasyon ay dapat ay mainit ang kanyang pakiramdam dahil sa isang panibagong gabi na magiging isa silang dalawa at magkatabing gigising sa umaga. Ngunit naritong magkasama nga sila ni Dan ngunit kaylamig naman ng kanyang pakiramdam dahil sa kabang namamahay sa kanyang dibdib.

“Mika…, may mga tanong ako sayo at gusto kong sagutin mo ako ng totoo.” ang madiin na panimula ni Dan habang nakatingin sa mga mata ng kaharap.

Marahang tumango si Mika na pinagsalikop ang dalawang palad sa ibaba. Ngayon pa lang sa pagsisimula ni Dan ay ramdam na ni Mika na may kinikimkim na galit ang kaharap.

“Bakit ka sumama kay Arman? Alam mo naman ang gusto niyang gawin sayo diba. Nag-iisip ka pa ba ng matino? Alam mo naman kung saan ka niya dadalhin pero sumama ka pa din.” ang mga galit na tanong ni Dan habang nang-uusig ang kanyang titig.

Nagmamadaling inilabas ni Mika mula sa kanyang bulsa ang card na natanggap niya. Ibinigay niya iyon kay Dan na alam niyang galit na talaga. Umaasang sa pamamagitan niyon ay maunawaan naman ni Dan ang sitwasyon na kinalagyan niya. Dahil nakasaad doon na hindi lamang siya ang magkakaproblema kung hindi maging sina Dan at Alex kapag hindi siya sumunod sa nais ni Sir Arman.

Kinuha iyon ni Dan at saka mabilis na binasa.

“Pakiusap Dan, w-wag ka ng magalit…” ang nagsimula ng humikbing dalaga.

Galit na nilamukos iyon ni Dan at saka ibinato sa sahig.

“Putang-ina naman Mika! Bakit hindi ka muna nagsabi sa amin ni Alex, ano ba kami sayo? Diba sinabi ko sayo na ako ng bahala sa problemang ito!” ang galit pa ding si Dan, dahil mas nanaig sa dalaga ang takot sa halip na magtiwala sa kanila ni Alex.

“N-Natakot kasi ako Dan, ang dami mo ng iniisip… K-Kaya ayaw ko ng madamay pa kayo ni Alex. Intidihin mo naman ako Dan, inaalala ko lang din kayo.” ang nagsusumamong pakiusap ng tuluyan ng umiyak na si Mika habang nakahawak sa kamay ni Dan.

“Natakot? Intindihan ka? Alam mo bang parang sasabog ang dibdib ko habang nag-aalala sayo kanina. Dahil hindi ko alam kung saan ka na dinala o kung anong ginagawa na sayo ng hayup na yun!”

“D-Dan, napilitan lang akong sumama sa kanya…, sorry na…” ang sunod na pakiusap ni Mika, ayaw niyang matapos ang gabi na ganito silang dalawa.

Huminga ng malalim si Dan habang nakatingin sa umiiyak na si Mika. Nais niyang mahabag sa dalaga ngunit kailangang magkaroon ng linaw ang malaking pagdududang nasa isipan niya.

“May sinabi si Arman kanina…, sinabi mo din sa akin narumihan ka na…” dito na tumingin ng matalim si Dan. “Aminin mo sa akin Mika, anong ibig nyong sabihin na dalawa?”

“D-Dann…” ang biglang nahintakutan na si Mika, pilit na nag-iisip ng tamang sasabihin upang makaiwas sa tanong na naibigay sa kanya.

“Putang-ina Mika, sumagot ka!” ang pigil ang galit na hiyaw ni Dan, ayaw ilakas ng tuluyan ang kanyang tinig upang manatiling nasa kwarto ang usapan nila ni Mika.

Ngunit nanatiling tahimik lang si Mika habang umiiyak sa harapan ni Dan, hindi niya kayang aminin ang ginawa niyang saglit na kataksilan. Minsan ng nawala sa kanya si Dan at ayaw na niyang muling maranasan ang mga gabing nangungulila siya sa binata habang nagdurusang mag-isa.

“D-Dan, pakiusap, tama na…, wa-walang nangyari sa amin.” ang patuloy na nakikiusap na si Mika.

“Maggagaguhan pa ba tayo dito Mika, eh hindi mo na nga naisara yang isang butones sa uniform mo!” at saka tumayo si Dan at humakbang ng isa sa direksyon ng pinto. Nakahanda na siyang iwang mag-isa si Mika kung hindi ito magtatapat sa kanya.

Agad namang ihinarang ni Mika ang kanyang katawan upang pigilan si Dan na makalabas.

“Dan naman eh, m-mag-usap muna tayo…, w-wag ka namang basta umalis ng ganito tayo.” ang muling pakiusap ni Mika habang nakahawak kay Dan.

“Aamin ka ba Mika? O tapos na ulit tayo?” ang malamig na mga tanong ni Dan habang galit na nakatingin sa dalaga.

Dahil sa narinig ay tuluyan ng natakot talaga si Mika, wala na siyang ibang pagpipilian pa.

“Aamin na ako D-Dan…, aaminin ko na… B-Basta please lang.. wag mo naman akong iwan ng ganito…” ang mababang tinig na tugon ng lumuluha pa ding ng si Mika.

“Nakikinig ako Mika.” ang galit pa ding si Dan. Dahil ngayon pa lang ay nakikita na niyang ang mga aaminin sa kanya ni Mika ay hindi niya magugustuhan.

Ayaw na sanang magtapat ni Mika upang hindi na masaktan pa si Dan lalo’t nakikita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata nito.

“Ano Mika? Hindi ka ba magsasalita?” ang madiin na tanong ni Dan.

“O-Oo D-Dan, aaminin ko na…, s-saglit lang naman yun Dan eh, saglit lang talaga…”

“Tang-ina naman Mika! Anong saglit lang ang pinagsasabi mo?”

Muling napaluha si Mika. “Saglit lang akong bumigay sa kanya Dan…, s-saglit lang naman yun…”

“Saglit lang ha? Eh nahuli kitang nakikipagtitigan sa kanya.” ang nang-uuyam na si Dan, ngayong umamin na si Mika ay lalong lumaki ang galit na kanyang nararamdaman. Ngunit kasabay ng pag-amin na iyon ni Mika ay may isa pang damdamin na nabuhay sa kanya. Init. Init na ngayon ay nagsasabi kay Dan na dapat niyang malaman ang kabuuan ng pagsuko ng dalaga. “Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari sa inyong dalawa, at wag kang magtangkang maglihim ng kahit na ano. I-detalye mo lahat Mika…, lahat! Simulan mo sa umpisa hanggang sa natapos kayong dalawa.”

“D-Dann…” ang napailing na si Mika, nagtatalo ang kalooban kung aamin ba talaga siya.

“Idetalye mo!” ang galit na pigil na paghiyaw ni Dan.

Lumunok muna si Mika at saka pilit na itinigil ang kanyang pag-iyak, dahil ang mga luha niyang iyon ay hindi naman makakatulong sa kanyang sitwasyon ngayon.

“P-Pilit niya akong pinasakay sa kotse nya…, t-tapos nagpunta kami doon. D-Dinala niya ako sa isang kwarto…., pero lumayo ako agad sa kanya, t-tinalikuran ko siya…, p-pero lumapit pa din siya sa akin…, at saka niya ako n-niyakap…” Saglit na natigil si Mika upang muling sumagap ng hangin, mahirap pala ang ganito. “H-hinalikan niya ako sa katawan, hindi ako makakilos Dan…, w-wala akong magawa kahit ayaw ko….. Isang gabi lang Mika, yun ang sinabi niya sa akin habang…, habang hi-hinuhubaran niya ako….” Saglit na muling tumigil si Mika, dahil ang nararamdamang takot kay Dan ay may iba na ngayong takot na kasama. “Inalis niya lahat…, h-hanggang…, hanggang sa nakita niya ang d-dibdib ko…”

Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Mika, dahil ang kakaibang takot na nasa kanya ay nagsimulang daiigin ang takot niya kay Dan.

“N-Naghubad siya sa harapan ko…, ipinakita niya sa akin yung sa.., sa k-kanya…” dito na nagsimulang muling mag-init ang katawan ni Mika gaya ng kinatatakutan niya. Dahil habang umaamin siya kay Dan ay nasa kanyang isipan naman ang ugatang ari ni Sir Arman. Parang ayaw na niyang magpatuloy dahil lalo lamang siyang madadarang habang inaalala ang sariwa pang mainit nilang saglit na nakaraan.

“Mika. Ituloy mo.” ang madiin na sabi ni Dan, nagsimula na ding uminit ang kanyang katawan dahil naglalaro sa kanyang isipan ang tagpong ipinagtatapat ni Mika.

“Hindi ko yun tiningnan, p-pero mapilit siya talaga D-Dan…”

“Tiningnan mo ba?”

Bahagyang tumango ang mainit ang pisnging namulang si Mika. Dahil nagtagal naman talaga doon ang kanyang paningin na siyang naging simula ng pagtakas ng init sa kanyang katawan.

“Talagang hindi ka din nakatiis, tuloy!” ang muling utos ni Dan.

Nais na sanang tumigil ni Mika dahil alam niyang lalo pang magagalit si Dan, at ayaw niyang lumago din ang init na nararamdaman. Ngunit nakikita niya sa binata ang masidhi nitong pagnanais na malaman ang lahat.

“M-Muli niya akong hinalikan sa katawan, d-dinilaan. Hinalikan niya ako sa balikat, sa leeg…, sa l-labi…, pero hindi ako tumugon sa kanya… D-Dahil hindi ko gusto D-Dan… P-Pero hindi ako tinigilan ni Sir Arman, p-patuloy pa din siya, ginawa niya lahat ng mga gusto niya sa dibdib ko. P-Pinaglaruan niya ako doon, hinalikan…, n-nilawayan…, at hi-hinawakan…” ang patuloy ni Mika na kahit nais niyang pigilan ang sarili ay muli talagang lumalago ang init na pilit na tumatakas sa kanyang katawan. Iba pala ang damdamin kapag umaamin ka ng ganito. Isang pagkakamali ngunit hindi niya mapapasinungalingan na ganap din siyang nasarapan. “Ta-Tapos inalis na niyang palda ko…, tiningnan niya ako sa mukha…, at.. at saka niya ipinasok ang kamay niya sa may… sa may p-panty ko.” ang nahihirapang magsalitang si Mika, hindi mawala ang bahagyang pangangatal sa kanyang labi. Dahil ramdan niya ang muli na namang pagkabasa ng kanyang hiwa habang nagtatapat siya kay Dan. Libog na naman siya ngayon at si Sir Arman ang dahilan. “T-Tinangka ko siyang pigilan Dan, p-pero wala akong magawa ng hawakan niya ako d-doon.”

“Nil-”

Magpapatuloy na sina Mika ng biglang nagsimulang dilaan ni Dan ang kanyang leeg habang hawak ang kanyang baywang at mariing pisil ang isa niyang dibdib. Hindi na din napigil ni Dan ang kanyang sarili, dahil matigas na ang kanyang malaking alaga at sadyang mainit na ang kanyang katawan.

“Ahh.. D-Dann..” ang napasinghap na dalaga habang umungol siya ng masarap.

“Ituloy mo Mika, wag kang tumigil.” ang madiin na sabi ni Dan habang isa-isang inaalis ang pagkabutones ng suot na uniform ni Mika. Mabilis ang kanyang pag-alis niyon at marahas niya iyong hinubad kay Mika. At saka niya hinawakan sa gitna ang suot na bra ni Mika, buong lakas na hiniklas iyon upang alisin kay Mika at saka iyon marahas na itinapon kung saan.

“Ah, D-Dan..” ang nasabi na lang ni Mika na napakapit ng mahigpit sa braso ng binata. Dahil bahagyang nasaktan ang kanyang balat ng pwersahang hinila ni Dan ang nasira na ngayon niyang bra.

Buong pagnanasang pinagmasdan ni Dan ang dalawang malulusog na dibdib ni Mika hubad ngayong nasa harapan niya. Ang mga malulusog na dibdib na kanina lamang ay pinaglalaruan ng iba. Muling iniyakap ni Dan ang isa niyang kamay sa likod ni Mika habang mariin niyang pinisil ang isa nitong dibdib, saka niya iyon hinalikan at dinilaan, pagkatapos ay mariin niyang sinupsop.

“Ah… D-Dan…., Ahhh..” nakakaramdam ng hapdi si Mika ngunit may kiliti iyong kasama. Marahas ngayon si Dan sa kanya at alam niyang pinarurusahan siya ng binata.

“Sinabi ko ng ituloy mo! Anong ginawa niya pagkatapos niyang dakutin yang makating puke mo?” ang mga madiin na tanong ni Dan, mahalay ang kanyang salita dahil sa galit na nararamdaman. Dahil nalalasahan at naamoy pa niya sa dibdib at utong ni Mika ang mga natuyong laway na hindi naman sa kanya.

Kahit nabigla sa sinabi ni Dan ay muling nagpatuloy ang nahihirapang dalaga. Hirap dahil sa masarap na parusa ni Dan na ngayon ay nagsimula na. Hirap dahil sa bawat niyang pag-amin ay lalong nag-iinit ang kanyang katawan, maling pag-iinit dahil hindi lamang si Dan ang dahilan.

“Nilaro niya ako doon Dann…, paulit-ulit…, ahh…” ang sabi ni Mika na may kasamang pag-ungol ng bahagya dahil sa ginagawang pagsupil ni Dan sa isa niyang dibdib. Nasa loob ng bibig ni Dan ang isa niyang utong habang masarap iyong mariin na sinusupsop. Lalong nag-init ang kanyang pakiramdam dahil hindi pa siya nakakapaglinis ng katawan. Naroon pa ang natuyong laway ni Sir Arman na sinasamahan ngayon ng kay Dan. “B-Babae lang ako D-Dann…, w-wala akong nagawa…., b-basang-basa na ako doon…”

Lumipat ang bibig ni Dan sa kabilang utong ni Mika habang marahas niyang hinila pababa ang suot nitong palda. Walang pakialam ang binata masaktan man ang katawan ni Mika o mapunit man ang palda.

“D-Dan..” si Mika na sadyang walang magawa sa galit na binata.

“Tapos? Anong nangyari pagkatapos maglandi ng makating puke mo?” ang galit na muling tanong ni Dan. Ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng panty ni Mika at mabilis na hinagod ng daliri ang basang-basa ng hiwa ng dalaga.

“Ahh… Ahhh…” Lalong humigpit ang pagkapit ni Mika sa binata. Dahil masarap na ang kanyang pakiramdam kahit pinarurusahan ang kanyang katawan. “T-Tapos…, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin D-Dan…, Ahhm…., k-kusa ko na lang naramdaman na…, na gumaganti na din ako….”

“Saan Mika? Saan ka gumaganti?” ang mainit na tanong ni Dan na bahagyang nagtaas ng kanyang boses habang patuloy na dinadaliri ang pagkababaeng dakot niya.

Kahit natakot ng bahagya dahil sa muling bahagyang paghiyaw ng binata ay muling nagpatuloy pa din si Mika.

“Sa y-yakap niya at mga halik…, kusa na pala akong nagpapaubaya sa kanya D-Dan.., a-alam niyang mga kahinaan ko bilang babae….”

“Ituloy mo Mika.” ang madiin na utos ni Dan na ngayon ay muling nilalamas ng madiin ang isang dibdib ni Mika habang patuloy na nilalaro ang hiwa ng dalaga. Masakit sa kanya ang mga inaamin ni Mika ngunit nadadarang naman siya.

“Ahm.. P-Pinahawak niya sa akin Dan…, yung sa k-kanya…” ang sabi ng nangangatal na dalaga. Dahil sariwa pa sa kanyang palad ang mainit na malaking laman na iyon.

“Hinawakan mo ba? Tang-ina mo Mika! Sumagot ka agad. Hinawakan mo ba yung tite niya?”

“Oo D-Dan…, hinawakan ko din yung sa kanya…” ang mainit na sabi ni Mika, muling darang na darang na ang kanyang katawan na ngayon ay dalawang lalake ang dahilan. “Si-sinasalsal ko siya D-Dan…, habang nilalaro niyang pu-puke ko…..” tuluyan ng muling bumigay ang katinuan ni Mika na sumabay na din sa laro ni Dan. Kung ito ang gusto ni Dan ay buong pusong ipagkakaloob niya. “T-Tapos nag-naghalikan na ulit kami…, n-naglalaro na mga dila namin Dan…, nalalasahan ko na laway niya….”

Lalong nag-init si Dan dahil sa nakikita niya kay Mika. Dalang-dala na ito ng mga pangyayaring sinasariwa nito habang pinarurusahan niya.

“Nasarapan ka ba ng husto sa mga ginagawa niya sayo Mika, ha?” ang madiin na tanong ni Dan habang ipinasok na ang isa niyang daliri sa naglalawang lagusan at nagsimulang sundut-sundutin ang yungib na iyon.

“B-Babae lang ako D-Dan.., babae lang ako…. Ahh….” ang parang nagmamakaawang tugon ni Mika.

“Ahh… Ahn.. D-Dan…”

“Sagutin mo ako!” ang galit na sabi ni Dan, nais na marinig sa labi ni Mika ang katotohanang masakit sa kanya ngunit nagbibigay naman ng labis na init sa kanyang katawan. Kaya lalo pa niyang isinagad ang kanyang gitnang daliri sa loob at binilisan ang pagsundot doon.

“Ahhhn… O-Oo D-Dan…, oo naaa…, nasasarapan na talaga ako ng husto…, g-gusto ko na din ang ginagawa namin ni Sir Arman…”

“Sunod Mika! Anong nangyari pa?” si Dan na ngayon ay itinigil na ang pagsundot at sa mismong tinggel naman ni Mika ang kanyang nilalaro.

“D-Dann.. Ahh… T-Tapos…, t-tapos tinanong niya ako. Ku-Kung magiging kanya ako ngayong gabi. Kung…, kung kusa bang maghihiwalay ang dalawang hita ko sa kanya.” si Mika na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa bisig at balikat ng binata habang dinadama ang parusa nito sa kanya.

“Anong sagot mo Mika?” si Dan na patuloy sa kanyang ginagawa sa tinggel ni Mika habang ang mariin na dakot ang isang malusog na dibdib ng dalaga na ngayon ay namumula na.

“Ahh… D-Dan.. Mas-…” ang nasabi na lang ni Mika, nais na sabihin kay Dan na nasasaktan na siya ngunit hinayaan na lang niya ang binata. Dahil pinarurusahan siya ni Dan sa masarap na kasalanang kanyang nagawa.

“Anong sagot mo sa kanya?” ang tanong ni Dan habang nagsimulang kagatin ang punong dibdib ni Mika. Naiwan ang bakas doon ng mga ngipin ng binata.

“D-Darang na darang na ako nun Dan…, Ahh… O-Opo Sir na lang ang nasabi ko.”

“Talagang gusto mo ng maghindutan kayong dalawa ha? Talagang nangati yang puke mo na sabi mo ay akin lang!” ang galit na sabi ni Dan habang patuloy sa kanyang ginagawa. Lalong diniinan ang paglalaro sa tinggel ni Mika habang kagat naman ngayon ang kabilang dibdib na sunod niyang pinanggigilan.

Napapikit naman ng mariin si Mika, hindi lang dahil sa masakit niyang katawan, kung hindi dahil sa ang sinabi niyang iyon kay Dan ay kaydaling nabali ng dahil kay Sir Arman. Kaya dapat lang ang parusang kanyang nararanasan. Kahit naging marahas si Dan at para itong nag-iba ay buong puso pa din niyang dapat na tanggapin. Iniibig niya si Dan, kahit anong gawin nito sa kanyang katawan at kahit na anong nais nitong sabihin ay kaya niyang tiisin. Siya naman ay may kasalanan, dahil naging mahina ang kanyang katawan sa pang-aakit ng tukso.

“Sagot Mika!”

“O-oo, gusto ko na din…, Ah.., Ahh… B-Basang-basang na ako nun Dan, ta-tapos hawak ko pa yung malaking t-tite niya…. H-Hindi na ako nagsinungaling sa kanya…, gusto ko ng pasukin na niyang p-puke ko. Dahil sobrang sabik na sabik na ako sa tite niya D-Dan…, ang laki din ng sa kanya…, nakakapaso…, at ang t-tigas. Darang na darang na talaga ako nun Dan…, gusto ko ng magmakaawa sa kanya…”

“Magmakaawang ano Mika? Ano?”

“Na-na.. kunin na niya ako…, na-na m-maghindutan na kami…” malamyos ang tinig ni Mika habang nakatingin kay Dan. Ang mga mahalay na salitang ngayon lang niya nabibitawan ay may dagdag na init sa kanyang katawan. Kung mas nag-iinit ngayon si Dan dahil sa mga sinasabi niya ay hindi niya kasalanan.

Inamin na niya ang tunay at tapat niyang nararamdaman. Na ng sandaling iyon habang magkayakap sila ni Sir Arman ay masidhi ang pagnanais ng kanyang katawan na ganap ng isuko ang kanyang kayamanan. Doon niya napagtanto na totoo ang sinabi sa kanya ni Sir Arman, “Kailangan natin ang isa’t-isa.” , ang mainit at buong pagnanasang minsang sinabi nito sa kanya.

“Tuloy!” si Dan na lalong nag-alab na ng husto dahil sa pagbabago ni Mika. Isang personalidad ng dalaga na ngayon lang niya nakita. Na habang pinarurusahan niya ito ay lalong tumitindi ang libog na lumalabas sa dalaga.

“T-Tapos naghalikan ulit kami, mas m-matagal na, puro laway na niya ang bibig ko D-Dannn…, ta-tapos l-lumuhod na siya sa harapan ko….”

“Anong sunod niyang ginawa Mika? Bilisan mo!”

Lalong tumitindi ang libog na nararamdaman ni Mika, dahil sa dalawang dahilan ng nag-aapoy niyang pakiramdam. Si Dan na ngayon ay marahas siyang pinaliligaya, at ang isa pa ay ang alaala ng naganap sa kanila ni Sir Arman na ngayon ay masarap niyang binabalikan.

“Hinawakan niya ang p-panty ko…, pero hindi na ako tumutol. Hi-Hinayaan ko na lang siya ng h-hinila niya iyon pababa…”

“Bakit mo siya hinayaan Mika?” ang sunod na tanong ni Dan, mainit na naghihintay sa sagot ng darang na si Mika habang dakot ang napakainit nitong naglalawang pagkababae.

“D-Dahil gusto ko na ding makita niya yung sa akin D-Dan…, gusto kong makita niya ang p-puke kong basang-basa na dahil sa kanya… ”

“Ipakita lang Mika? Sigurado ka, eh libog na libog ka na sa kanya. Nagmamakaawa ka na nga sa hindot niya tapos gusto mong ipakita lang.”

“G-Gusto kong ka-kainin na niya ako D-Dan…, gusto kong maramdaman ang labi at dila niya doon.., sa p-puke ko Dann…” ang muling pag-amin ni Mika habang nasa isipan ang sandaling nakahain ang kanyang katambukan sa harapan ni Sir Arman.

Dahil sa narinig na patuloy na pag-amin ni Mika ay lalong lumago ang galit at init na nasa loob ni Dan. Kaagad siyang lumuhod at mabilis na hinila pababa ang suot na panty ni Mika at saka iyon marahas na ihinagis palayo. Dahil ang basang panty na inalis niya kay Mika ay may unang nagpabasa at nag-alis sa dalaga. Hinawi niya ang makapal na bulbol na naroon at pilit na ibinuka ang malarosas na hiwa ni Mika. Hinahanap kung mayroon ibang katas na dapat ay wala doon. Muli niyang ipinasok ng mabilis ang kanyang daliri at ginalugad ang basang-basa na yungib na iyon.

“D-Dannn.. Ahhh..” ang daing ni Mika dahil sa ginagawa ni Dan sa kanyang pagkababae. Napakapit siya ng mahigpit sa katabi niyang silya upang hindi siya matumba.

Nakahinga ng maluwag si Dan dahil wala siyang puting likidong nakita doon. Tanda na hindi ganap na nakapagpunla si Arman kay Mika at ito ang saglit na sinasabi sa kanya ng dalaga.

“Mika, ituloy mo!” ang galit na sabi ni Dan habang hayok na kinakain ngayon ang pagkababae ni Mika. Parang mabangis na hayop ang ginawang pagkain doon ni Dan, walang pakundangan dahil alam niyang ang katambukan na iyon ni Mika ay kusang loob nitong ipinakita at pinalawayan kay Arman.

“Ahh… Ahh… D-Dann…” napakapit na lang si Mika sa mainit na katawan ni Dan habang bahagyang napaliyad ang kanyang dalawang paa. Marahas talaga ngayon si Dan ngunit naroon pa din ang sarap na dulot niyon sa kanya.

“Hindi ko sinabing tumigil ka!” ang galit na muling utos ni Dan sa dalaga, nais niyang malaman ang lahat lalo’t palaisipan sa kanya kung bakit walang tamod ni Arman sa loob ng pagkababae ni Mika.

“K-Kinain niyang p-puke ko Dan…, matagal, m-masarap… Halos mabaliw na ako D-Dan… Ahh…” si Mika, isang katotohanan lang ang hindi kayang sabihin ng kanyang labi, na ang nasa isipan niya ngayon ay si Sir Arman habang kinakain siya ni Dan. “Sir Armann…” ang lihim niyang nasabi habang nasa isipan niya ang gwapo nitong imahe.

“Ituloy mo!”

“P-Pagkatapos niya akong k-kainin…, nag-naghalikan na ulit kami…., t-tapos…” bahagyang tumigil si Mika dahil sa pag-alala sa sandaling muli silang nagyakap ni Sir Arman habang muling nilalaro ang kasarian ng bawat isa.

“Tapos ano?”

“Gusto na niyang isubo ko yung malaking t-tite niya…”

Dahil sa narinig ay muling tumayo si Dan, nasa isipan ang nagbabadyang mainit na tagpo na mangyayari kina Mika at Arman.

“Gusto mo bang isubo yung tite niya? Putang-ina mo Mika, umamin ka!” ang hindi mapigilang galit na sabi ni Dan. Dahil ang lahat ng kanyang nalaman at nakita sa dalaga ay naging dahilan ng ngayon ay labis na pagkadarang niya.

Hindi muna agad nakasagot si Mika hindi dahil sa matalim na tingin ni Dan. Ngunit sadyang ang galit na malaking laman na iyon ay hindi mawala sa kanyang isipan. Mas ugatan iyon kaysa kay Dan at basang-basa na din ang ulo. Mainit ang kanyang kanyang pakiramdam at alam niyang lalong magagalit si Dan ngunit kailangan niyang aminin ang totoo.

“Sagutin mo ako Mika.” ang madiin na sabi ni Dan, inaasahan na ang sagot ng dalaga na alam niyang lalong magpapaalab sa kanyang galit at libog na nararamdaman.

Nasa magandang mukha ni Mika ang hindi nito maitagong pagkadarang ng muli niyang hinarap si Dan. Isa pang pag-amin na may magkahalong damdamin para sa kanya.

“G-Gusto ko D-Dan….” at saka napapikit ng muli si Mika. Tanggap sa sarili na sadyang nasabik siya ng husto sa pagkalalake ni Sir Arman. Pagkasabik na hindi natuloy dahil sa desisyon na hanggang ngayon ay sinasabing mali ng kanyang katawan.

“Naisubo mo ba Mika? Naisubo mo bang tite niya?” ang galit na tanong ni Dan.

Nagmulat na ng mga mata si Mika, doon na nagwakas ang kanyang masarap na alaala sa piling ng isang lalakeng hindi niya inakalang magbibigay sa kanya ng saglit na ligaya.

“H-Hindi Dan, d-doon na kami natapos…” Sinabi ito ni Mika na may ibang damdamin na kasama, dahil ng sandaling iyon ay sadyang nais niyang matikman ang laman na iyon ng magkasama silang dalawa. Nais niya iyong malasahan sa kanyang bibig maging sa kanyang lagusan na noon ay nagnanais ng tanggapin ang bago nitong panauhin.

“Bakit natapos Mika?” ito ang tanong na kanina pa nais ni Dan ng magkaroon ng kasagutan.

“D-dahil nagpunta na siya sa banyo. Gusto nyang doon namin ituloy… P-Pero doon na ako natauhan. Kaya nagbihis na agad ako at lumabas.” nakaramdam ng bahagyang gaan si Mika, natapos din ang pagtatapat niya sa lahat ng namagitan sa kanila ni Sir Arman. Natapos ang kanyang pagtatapat ngunit alam niyang hindi agad mawawaglit sa kanyang isipan ang mainit na nakaraan na saglit niyang naranasan kay Sir Arman, lalo na ang malaking ari nito na kaysarap pagmasdan. “Mika, pakiusap, tumigil ka na sa kakaisip sa ugatang tite niya.” Napapikit na lang si Mika, pilit na pinatatag ang sarili, kasama naman niya si Dan. Kailangan lang niyang mairaos ang libog at init na nasa loob ng kanyang katawan.

May tiwala si Dan na nagsasabi ng totoo si Mika sa kanya. Sapat na ding katunayan na walang ibang kahalong puting likido ang nasa loob ng pagkababae ni Mika. Ngunit ang apoy at galit na nasa binata ay hindi pa din nawawala. Dahil isang katotohanan pa din na nadarang talaga si Mika sa lalakeng sadyang namumuhi siya.

“Luhod Mika.” ang madiin na utos ni Dan.

Walang salitang lumuhod agad si si Mika, nais patunayan sa binata na ang kanyang pagsuko kay Arman ay hindi katulad ng sa binata. Dahil hindi lang ang init ang naroon, may pag-ibig ding kasama. Nakahandang siyang gawin ang lahat ng parusang ibibigay sa kanya ni Dan.

“Ilabas mo!” ang sunod na utos ng galit pa din na si Dan.

At habang naghuhubad si Dan ng pang-itaas ay inaalis naman ni Mika ang pagkabutones ng suot nitong pantalon. Ibinaba ang zipper niyon at saka hinila ang suot nitong pantalon kasama ang brief na naroon.

Pagkatambad kay Mika ng malaking alaga ni Dan ay muling naglaro sa isipan ni Mika ang malaking ari din ni Sir Arman na katulad din ngayon ng kay Dan na puro dagta na ang ulo. “Mika, tumigil ka na.” ang galit niyang pakiusap sa kanyang sarili.

“Paligayahin mo ako Mika.” ang utos ni Dan.

Hinawakan ni Mika ang nagbabagang katawan ng malaking laman na nasa kanyang harapan habang ang isang kamay naman niya ay nasa isang hita ni Dan. Nagtaas-baba ang kanyang kamay at lalong dumami ang dagta na nasa labi ng pagkalalake ni Dan.

“Ahm… D-Dilaan mo Mika…, lahat…”

Sinunod naman agad ni Mika ang narinig. Nagsimulang dilaan ang bilugang ulo at ikinalat ang mainit na dagta na naroon habang patuloy ang kanyang kamay sa pagsalsal sa malaking alaga ni Dan. Inilipat ni Mika ang kamay sa bayag ni Dan at banayad na hinimas ang mga iyon. Isinunod naman niyang dilaan ang mahaba at matabang katawan. Walang pinalampas ang kanyang dila na parte na hindi niya nalalawayan. Sa ibaba, sa itaas at sa buong palibot, ang lahat ng parteng iyon ay basa na ng laway ni Mika.

“Yung bayag ko naman…, ahhh…, laruin mo ng dila mo.”

Sa magkabilang itlog naman ngayon ni Dan naroon ang dila ni Mika. Pagkatapos lawayan ang isa ay ikukulong iyon sa loob ng kanyang bibig at saka hahagurin ng kanyang dila.

“Ahh….” ang mga impit na daing ni Dan. Napakasarap sa kanyang pakiramdam na lamang pa din siya kay Arman, dahil ang pagpapaligayang ginagawa sa kanya ngayon ni Mika ay hindi nito naranasan.

“Yung kabila naman…”

Gaya ng ginawa sa una ay ganun din ang ginawa ni Mika sa isang itlog hanggang sa tuluyang mabasa ng laway ang buong pagkalalake at bayag ni Dan.

“Isubo mo na!” ang pagalit na utos ni Dan.

Tumango naman si Mika, ayaw na lang bigyan pansin ang galit na patuloy niyang nakikita kay Dan. Umusal na lang siyang humupa na sana iyon pagkatapos nitong gawin ang lahat ng gusto nito sa kanya. Kaya ibinuka na ni Mika ang kanyang bibig at ipinasok sa loob niyon ang bilugang ulo at parte ng katawan na kayang tanggapin ng kanyang bibig. Nagsimulang mag-atras-abante ang kanyang ulo habang sumusupsop. Ngayon ay nalalasahan na niya ang masarap na mainit na dagta ni Dan hanggang sa kanyang lalamunan.

“Hmm.., sige lang…, wag kang tumigil.”

Patuloy pa si Mika sa buong-pusong pagpapaligaya sa pagkalalake ni Dan ng maramdaman niya ang mahigpit na paglikom ni Dan sa kanyang buhok. Sa bawat niyang pagsubo ay kasabay niyon ang pag-ulos ni Dan sa kanyang bibig. Hindi naman ganito si Dan sa kanya ngunit alam niyang galit ang binata. Kaya kahit nahihirapan si Mika sa marahas na ginagawa sa kanya ni Dan ay patuloy pa din siya.

“Ahh… Hahh….”

Ngayon ay maingay na ang pagsubo at pagsupsop ni Mika. Nais na paligayahin ng husto ang binatang niluhuran niya sa kabila ng parusang iginagawad nito sa kanya.

Inilayo ni Dan ang mukha ni Mika mula sa kanyang puno ng laway na nakatayong alaga.

“Ganito ba kalaki yung kay Arman?”

“H-Hindi, mas malaki yung sayo D-Dan…” ang nasabi na lang ni Mika, mas malaki naman talaga ang kay Dan ngunit hindi naman pahuhuli ang kay Sir Arman. Mas bilugan ang ulo ng kay Dan at parang mas mahaba ng kaunti ang katawan, pero pagdating sa katabaan ay parang parehas lang.

“Ituloy mo na.”

Muling nagpatuloy si Mika kahit nasasaktan na siya sa may ulo dahil sa mahigpit na pagkakahawak doon ni Dan.

“Malapit na ako.” si Dan na ngayon ay dalawang kamay ng nakahawak sa ulo ng dalaga habang mabilis siyang umuulos.

“Nggh… Agh..” ang naidaing ni Dan ng tuluyan ng sumabog ang kanyang mainit na tamod sa loob ng bibig ni Mika.

Ilang ulit pang sumupsop si Mika habang nakatingin sa labis na nasasarapang mukha ni Dan.

Kusa ng inilayo ni Mika ang kanyang mukha pagkatapos upang makalaya ang basang pagkalalake ni Dan. Muling tumingin kay Dan ng buong pag-ibig at pagsuko. Ibinuka ang kanyang bibig upang ipakita ang tanda na siya ay pag-aari pa din nito.

“Ako lang ang may karapatang maglagay ng tamod sa loob ng bibig mo Mika. Tandaan mo yan.” ang may bahagyang diin na sabi ni Dan.

Isang marahang pagtango ang isinagot ng dalaga.

“Lunok.” ang sunod na utos ni Dan.

Kaagad naman iyong nilunok ni Mika, walang itinira sa mainit at masarap na tamod ni Dan na sadyang gustong-gusto niya.

Isang lihim na kasiyahan ang naramdaman ni Dan, dahil ang nais ipagawa ni Arman kay Mika ay muling ginawa na naman sa kanya ng dalaga.

Kinuha ni Dan ang uniform ni Mika at ipinunas iyon sa basang labi at bibig nito. At saka niya iyon ihinagis sa isang sulok ng kwarto. Mabilis na itinayo si Mika at saka niya ito ihinarap sa lamesa.

“Tuwad!”

Sumunod na lang si Mika kahit sa kama niya nais silang magtalik ni Dan.

Hinagod-hagod muna ni Dan ng isang daliri niya ang naglalawang hiwa ni Mika.

“Ahh…”

“Sinong may-ari nito Mika?”

“I-Ikaw lang Dan.., sayo lang yan…”

“Akin lang? Eh nilalantakan ni Arman yang puke mo kanina…” ang muling nang-uuyam na sabi ni Dan.

“P-Pakiusap Dan…, patawarin mo na ako…”

Hindi na sinagot ni Dan si Mika at itinutok niya ang galit niyang alaga sa labi ng lagusan ng dalaga. Bigla ang ginawang pag-ulos ni Dan habang mahigpit na hawak sa magkabilang baywang si Mika.

Mabilis at marahas ang bawat pag-ulos ni Dan.

“Dannn…” at saka napapikit ang muling napaluhang si Mika. Pilit na tinitiis ang parusang alam niyang dapat lang sa kanya.

“Ano? Masarap ba Mika? Ha! Ano masarap ba?” ang galit na mga tanong ni Dan.

“O-Oo Dann.. Ahh…, ba-basta ikaw… palaging masarap…” ang tugon ni Mika na hindi ipinaling ang kanyang paningin. Ayaw ipakita kay Dan ang hapdi sa kanyang mukha maging ang patuloy niyang pagluha.

Dahil sa labis na pagkabasa ng kanyang lagusan ay madaling nabawasan ang sakit na nararamdaman ni Mika. Ngayong ay sumasabay na sa bawat paglabas-pasok ng pagkalalake ni Dan ang kanyang mainit na nektar. Matigas na ang mga daliri ni Mika na nasa lamesa at nagliliyad na din ang kanyang mga paa. Parusa mang matatawag ay sadyang kaligayahan pa din sa kanya. Dahil si Dan ang umuulos sa kanya na dahilan ng kulay ng kanyang mundo.

“S-Sige pa D-Dan…, b-bilisan mo pa…”

Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Dan sa baywang ni Mika at mas lalo pa niyang inilakas ang bawat niyang pagbayo. Maingay na sa loob ng kwarto ng dalaga ngunit kapwa sila wala ng pakialam.

“Ganito ba gusto Mika ha? Yung ganito…”

“Ahn.. Ahh… O-Oo Dann…, yung ganyannn…..”

Nagde-deliryo na si Mika sa kabila ng marahas na pag-angkin sa kanya ni Dan.

“Ahh…” at napakagat-labi si Mika ng lumipat ang dalawang kamay ni Dan mula sa kanyang baywang papunta sa kanyang magkabilang dibdib. Madiin ang pagkakapisil doon ni Dan habang nilalamas ang mga iyon.

“Ganito ba kasarap lumamas si Arman? Ha Mika, sumagot ka?” ang galit na mga tanong ni Dan.

Ngunit hindi na sumagot si Mika dahil ang pahirap na nararanasan niya ngayon kay Dan ay hindi niya naranasan kanina kay Sir Arman. Ngunit isang katotohanan pa din na ang ginagawa ni Dan ay nararapat lamang sa kanya. Makasalanan ang kanyang katawan dahil sa pagpapaubaya niya kay Sir Arman. Hinayaan na lang ni Mika na tumulo ang mga luha niya sa lamesa. Mga luhang nais niyang maging kabayaran sa pagkakamali niya.

“Ahh.. Hahh..” ang patuloy ni Dan sa kanyang pagbayo ng marahas at mabilis habang madiing piga ang magkabilang dibdib ni Mika.

Napakaingay na ng silid dahil sa tunog ng mga salpukan nilang dalawa na sinasamahan din ng mga pag-ungol nila’t daing.

Biglang natigilan si Mika ng tumigil si Dan sa ginagawa nito sa kanya. Maluwag na ang pagkakahawak nito sa kanyang dibdib at hindi na ito umuulos pa. Naramdaman niya ang paglapat ng pawisang katawan ni Dan sa kanyang likuran, at saka humaplos sa kanyang pisngi ang isa nitong palad at ipinaling ang kanyang luhaang mukha paharap sa binata.

Nagtama ang kanilang paningin at wala na doon ang galit sa mga mata ni Dan.

Dahil ng napansin ni Dan ang mga pagpatak ng mga luha ni Mika ay lalo siyang nagalit sa kanyang sarili. Dahil ang nagawang pagkakamali ni Mika ay paulit-ulit niyang ginagawa sa iba. Ngayon niya naunawaan ang nararamdaman nina Angela at Christine. Masakit pala talaga kapag alam mong may kahati ka ng iba.

“Mika…” ang mainit na pagsambit ni Dan sa pangalan ng dalaga.

Isang kiming ngiti ang sumilay sa labi ni Mika. Narito na ulit si Dan, ang iniibig niyang si Dan.

Hinaplos ni Dan ang luha sa sulok ng napapikit na si Mika. At saka niya ginawaran ng banayad na halik ang pisngi nitong may luha pa. At saka naghinang ang labi nilang dalawa, matagal at mainit na kaysarap sa kanila.

Pagkatapos ng mainit na halik na kanilang pinagsaluhan ay muling humawak si Dan sa baywang ni Mika. Muli syang umulos ngunit hindi na marahas.

“Dannn…, D-Dan…”

Napaawang ang labi ni Mika ng lumipat ang isang kamay ni Dan sa kanyang pagkababae at nilaro ang kanyang tinggel habang binabayo siya.

“D-Dannn… Ahhh…” malamyos na masarap na ngayon ang daing ni Mika, wala na doon ang hapdi na kanina ay nagpapahirap sa kanya.

Pagkalipas ng ilang sandali ay hinugot ni Dan ang kanyang alagang ngayon ay namumuti na dahil sa katas ni Mika. Binitawan ang baywang ni Mika at saka niya ito inalalayan na humiga sa may kama. Sumampa na din si Dan at agad na pumwesto sa ibaba. Saglit niyang pinagmasdan muna ang pawisang hubot’-hubad na katawan ni Mika. Namumula na ang dalawang malulusog nitong dibdib maging ang pagkababae nitong ngayon ay napapalibutan na ng kulay krema na katas. Isang kanasa-nasang dalaga ang nasa kanyang harapan. Na hindi tututol sa anuman niyang gawin, kanya pa din si Mika kahit nalawayan na ito ni Arman.

Ibinaba ni Dan ang kanyang katawan at inilagay ang isang kamay niya sa may likuran ni Mika. Ngayon ay hawak niya sa may batok ang dalaga habang ang isa niyang kamay ay itinutok ang galit niyang pagkalalake sa alam niyang naghihintay na lagusan ni Mika. At saka niya dahan-dahan na muling ibinaon ang kanyang malaking alaga sa napapikit sa sarap na si Mika.

“Ahhh…”

Muling nagmulat ng mga si Mika at buong pag-ibig na tiningnan ang maamong mukha ni Dan na kaylapit sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at nilaro ang buhok ng binata na ngayon ay pawisan na.

“G-Galit ka pa ba sa akin Dan?”

“Akin ka lang ba Mika?”

Isang kiming ngiti ang muling sumilay sa labi ni Mika. “Sayo lang ako Dan.”

“Ipangako mo sa akin Mika na hindi na muli pang mauulit ang ginawa mo kanina.”

Bahagyang tumango naman si Mika.

At saka nila muling nilasap ang mainit na labi ng isa’t-isa. Ang laway na ngayon ni Dan ang masarap na nilulunok ni Mika. Magkayakap silang dalawa habang nasa puso ni Mika pangakong binitawan niya kay Dan. Isang malaking pagsubok sa kanyang katatagan ang nakikita niyang darating. Dahil alam niyang muli siyang hahanapin ni Sir Arman upang kausapin. “Magiging matatag ako Dan, pangako ko yan sayo.”

Nagsimula ng umulos si Dan habang yakap niya si Mika. Muling gumala ang kanyang labi sa leeg at balikat ni Mika, hanggang sa muli niyang narating ang magkabilang dibdib ng dalaga. Masarap niya iyong minasahe ng isang kamay at saka niya susupsupin habang patuloy siyang umuulos.

“Ahn.. Ahhh…”

Napakasarap na ng pakiramdam ni Mika. Wala ng ibang laman ngayon ang kanyang isipan maliban sa pag-ibig niya kay Dan. Ngayon ay buong sarap niyang ninamnam ang bawat pagbaon ni Dan sa kanya. Isang nakakabaliw na sarap talaga kapag ang iniibig mo ang iyong kasama at kaulayaw sa kama.

“Mahal na mahal kita Dan…” ang malambing na sabi ni Mika habang yakap ng mahigpit ang mainit na katawan ng binata habang patuloy na umuulos sa kanya.

Hindi na nagawang sumagot pa ni Dan na muli na lamang hinalikan ang labing nakaawang na naghihintay sa kanya. Ayaw niyang paasahin si Mika sa isang huwad na pag-ibig na alam niyang hindi niya kayang ibigay. Mahalaga sa kanya si Mika, patuloy niya itong iingatan at mamahalin sa paraang kaya niya. Isang pagmamahal na parang nalalapit kay Christine, ngunit hindi kailanman matutulad kay Angela.

“B-Bilisan mo pa Dann…” ang pakiusap ni Mika ng maramdaaman niya ang nalalapit niyang orgasmo.

Si Dan naman ay kanina pa talaga nagpipigil sa ikalawa niyang pagsabog. Dahil nais niyang dalhin muna sa ilang langit si Mika bago niya muling punlaan ang uhaw nitong sinapupunan. Gaya ng hiling ni Mika ay lalo pang binilisan ni Dan ang kanyang pag-ulos habang nilalaro ang tinggel ng dalaga.

“D-Dannn…” ang nasambit ni Mika habang nagkikiwal ang kanyang balakang. “A-Ayan na ako D-Dannn…, malapit naaa…”

Napakaingay na ng kama na sinabayan pa ng bawat salpukan nilang dalawa.

“Dannn…., ahhh… ahhh…., ahhhhh….” ang masasarap na daing ni Mika habang paulit-ulit siyang nilalabasan. Lalong humigpit ang pagkakayakap niya kay Dan habang nasa langit ang kanyang katawan.

Isang kasiyahan naman kay Dan ang nakikita sa dalaga, dahil ang langit na gusto niya para kay Mika ay mulit-muli na namang nakamtan ng dalaga. Wala na din siyang sinayang na sandali, ilang mabibilis na pagbayo pa sa halos tumirik ang mga mata sa sarap na si Mika ang patuloy niyang ginawa.

“Mikaaa…, aghhh…” ang saka patuloy pang umulos si Dan. “Nggh…”

Nang matapos ang kanyang pagpupunla ay marahan niyang ibinagsak ang katawan niya kay Mika.

Napakainit naman ng pakiramdam ni Mika sa loob ng kanyang sinapupunan. Napakasarap talaga sa kapag ang pagsabog ng mainit ni tamod ni Dan ay halos kasabay ng kanyang huling glorya. Hinaplos-haplos niya ang basang buhok ni Dan habang hinagilap ng isa niyang kamay ang malapit na twalya sa kanya. Kaagad niyang pinunasan ang pawisang likod ni Dan, saka sa may batok hanggang sa lahat ng kayang abutin ng kanyang kamay.

Nang matapos si Mika ay gayudin din ang ginawa ni Dan. At saka niya hinugot na ang kanyang bahagyang lumambot na pagkalalake at nahiga sa tabi ni Mika. Yumakap sa kanya ang dalaga at malambing na nilaro ang kanyang matipunong dibdib.

“Dan..”

Tiningan naman ni Dan si Mika.

“Sana…, wag na natin balikan yung nagawa ko. Hindi na yun mauulit Dan.” ang nagsusumamong pakiusap ni Mika.

“Basta hindi na dapat mauulit Mika, kapag nalaman kong nangyari ulit iyon. Alam mo na ang kapalit Mika.” ang nagbabantang tugon naman ni Dan.

“Pangako Dan, hindi na talaga.”

At saka tipid na ngumiti si Dan at ipinaunan sa dalaga ang kanyang braso habang nanatili itong nakayakap sa kanya. Kapwa nakapikit ang kanilang mga mata ngunit may kanya-kanyang laman ang kanilang isipan. Kay Dan na nasa isip ang posibleng malaking gulo na mangyayari kapag unang nagsabi si Arman kay Arcelle. Kay Mika na umaasang kaya niyang panindigan ang pangakong binitawan niya kay Dan, lalo na kapag dumating ang sandaling muli silang magkita ni Sir Arman na kanyang nalalaman.

*****

Napakalalim na ng gabi na makauwi si Brandon sa kanilang tahanan. Pagkatapos patayin ang makina ng sasakyan ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ng binata. Parang napakatagal ng paglipas ng araw at gabing ito sa kanya, lumabas na siya sa sasakyan at nagtungo na sa kanilang bahay. Nakakailang hakbang na siya sa baitang ng hagdan ng mapansin niyang bukas pa ang ilaw dahil sa liwanag na nasa ilalim ng pinto sa may private room ng kanyang ama.

(“tok” “tok”)

“Sir.”

“Come in.”

Binuksan ni Brandon ang pinto at nakita ang ama sa harap ng lamesita na umiinom na mag-isa.

“Are you waiting for me Sir?”

Umiling naman si Valentin, muling lumagok ng alak na hawak at saka tumingin sa anak.

“But since you’re here. How’s your meeting with Miguel?”

Dito nalaman ni Brandon na wala talaga siyang maililihim sa ama.

“It’s fine Sir.” ang maikling tugon ni Brandon, ayaw na niyang humaba ang pag-uusap nila ng ama tungkol sa paksang iyon.

“And Christine?”

Pigil ang sarili na mahigpit na namang nakuyom ni Brandon ang kanyang kamao, naalala ang sandali ng paghihiwalay nila ng dalagang dapat ay kanya na.

“It’s done Sir. I give her the closure she needed.”

“I see.”

“Should I take my leave my now?” ang nais ng lumayo na si Brandon.

“Sure son, go ahead.”

Tumalikod na si Brandon at nagsimulang humakbang.

“Brandon…”

Tumigil sa paglalakad ang binata at muling hinarap ang ama.

“Mr. Galvez will assist you in your dealings with Miguel’s company.”

“I thought I’m the one incharge of that Sir.”

“You are son, but you’re still not mature enough to fully handle this kind of thing. And I trust Mr Galvez, I’m quite certain that the service he’ll provide for you is at your best interest.”

“Then I’ll do that Sir. I’ll meet with him soon.”

Tumango naman si Valentin.

At humakbang ng palayo si Brandon at hawak na niya ngayon ang seradura ng pinto.

“One last thing son…, keep your word.”

Nanatiling hawak ni Brandon ang seradura ngunit hindi na lumingon sa ama.

“You’ll stop seeing Christine…, your punishment for defying my order.”

Humigpit ang pagkakahawak ni Brandon sa seradura at saka nagpakawala ng isang matalim na paghinga.

“I understand Sir…” ang malamig na tugon ng binata.

At saka tuluyan ng lumabas ng silid si Brandon.

“Son, soon you’ll realize that not eveything in this world is about love. And you’ll have to learnt it in a hard way.” ang nasa isipan ni Valentin na nais sana niyang sabhin sa anak. Dahil sa mundong ginagalawan nila, ang pag-ibig ay hindi una o higit na mahalaga kaysa sa estado at karangyaan na pinanghahawakan nila.

“Just keep your word too Dad, that you’ll never interfere in Christine’s life…” ang laman ng isipan ni Brandon habang nilalandas niya ang direksyon patungo sa kanyang kwarto. Dahil napag-usapan na nilang dalawa ang kanyang balak na kahit hindi sang-ayon ang ama ay pinagbigyan siya nito. Kapalit ng pangako na hindi na siya muli pang makikipagkita kay Christine.

*****

Gising pa din si Edward at umiinom ng beer habang nanonood na mag-isa sa loob ng kanyang flat. Wala ang kaibigan niyang si Arman na alam niyang pinuntahan si Mika.

Napangisi si Edward habang nagpapantasya sa masarap na ginagawa ngayon ng dalawa.

“Jackpot ka Arman, naunahan mo ako kay Mika.” ang natatawang sabi na lang ni Edward.

Ngunit hindi naman magtatagal, gaya ng pangako sa kanya ng kaibigan ay pagsasaluhin din nila ang dalaga.

Natigil sa kanyang pag-iisip si Edward ng makarinig ng mga hakbang sa labas. Dalawa lamang ang flat sa parteng iyon ng maliit na gusali at tig-isa sila ni Arman. Tumayo siya mula sa makalat na sofa na hawak ang isang beer at binuksan ang pinto. Naabutan niyang nakatayo sa harap ng pinto ng flat niya si Arman na hawak ang susi nito.

Tiningnan ni Edward ang kanyang relong pambisig. “So walang nangyari sa pagpunta mo kay Mika.”

“Drop it Ed.” ang iritadong sabi ni Arman sa kaibigan.

“Why? Hindi ka ba nakaiskor?”

Isang seryosong tingin ang ibinigay ni Arman kay Edward.

Ngunit hindi natinag si Edward na patuloy na uminom ng beer sa harap ng alam niyang wala sa mood na kaibigan.

“Kung hindi mo kaya si Mika, just give up… Hayaan mong ako ang sumilo, ewan ko lang kung makapalag yan sa diskarte ko.” ang nakangising si Edward.

Pumikit saglit si Arman, at saka siya napabuntunghininga ng magmulat ng kanyang mga mata.

“Ed, I’m dead serious about Mika.” ang madiin na sabi ni Arman.

“Okay, okay.” ang nakangiting si Edward.

“Ed.”

Nagseryoso na din si Edward.

“I said okay diba. Now tell me, how serious you are to her?”

“I’ll give up everything para sa kanya.”

Natigilan naman si Edward, hinahanap sa mga mata ng kaibigan ang sinseridad nito.

“Paano si Arcelle?”

Muling napabuntunghininga si Arman, ngayon ay magulong-magulo ang kanyang isipan.

“I don’t know.”

“You have to let her know Arman, end it properly or hindi maniniwala sayo si Mika.”

“Alam ko Ed, pero seryoso na talaga ako kay Mika.”

“Then do that…, Mika is there for you to take.”

Isang huling tingin na lang ang ibinigay ni Arman sa kaibigan at pumasok na siya sa loob ng kanyang flat. Tama naman si Edward, may punto ito na kailangan niyang harapin na si Arcelle upang pag-usapan ang desisyon na pinili niya. Na si Mika ang kailangan niya at handa na siyang iwan si Arcelle. Dahil isang katotohanan na hindi niya kailanman magiging pag-aari si Mika kung nalalaman nitong nakatali siya sa kanyang asawa.

Isang makahulugang ngiti ang nasa labi ni Edward ng isinara niya ang pinto sa kanyang flat.

“Okay Arman, have it your way. Sayong-sayo na si Mika, pero kukunin ko naman si Arcelle. Sawa na ako kay Elsa, matatapos na din ngayon ang matagal ko ng paglalaway sa asawa mo.”

*****

Bukas pa ang ilaw sa silid nilang mag-asawa at abala si Amanda sa kanyang ginagawang komputasyon. Ibinigay na sa kanya ni Christine ang natanggap nitong kapirasong papel kung saan nakasaad ang halagang magiging panimula nila. Ngunit may ilan pa din silang gastusin at bayarin. Malapit ng matapos ang semestre ng anak, kasabay niyong matatapos ang marangyang buhay na nakasanayan nila.

Itinigil saglit ni Amanda ang kanyang ginagawa ng bumukas ang pinto sa silid. Isang tipid na ngiti ang ibinigay niya sa asawa na ngayon ay naglakad palapit sa kanya.

“I know you don’t want me doing this pero mabuti na yung ngayon pa lang ay nakatulong na ako sayo.” ang nakangiting si Amanda ng magkalapit na sila ng asawa.

Ipinatong ni Miguel ang kanyang isang palad sa mga papel na nasa lamesa.

“You can stop this now.”

Nagtatakang napatingin naman si Amanda kay Miguel.

Itinayo ni Miguel ang asawa at saka niya ito niyakap.

“We’re saved.” si Miguel na bahagyang naluha ng maalala ang pag-uusap nila ni Brandon kanina.

“Miguel?” ang nagtatakang si Amanda.

“We’ll be fine now Amanda. Everything will be fine now.”

Hindi man ganap na nauunawaan ni Amanda ang sinasabi ng asawa ay gumanti siya ng yakap dito na labis na magaan ang pakiramdam.

“Then I’m really thankful for that.” at saka siya sumubsob sa dibdib ni Miguel at doon tahimik na umiyak. Mga luha ng kaligayahan dahil ang paghihirap na dadanasin nilang mag-asawa at ni Christine ay hindi na magaganap.

*****

Dahil maaga kumpara sa nakasanayan niyang pagtulog ay maaga ding nagising si Dan. Iminulat ang kanyang mga mata at agad na tiningnan ang natutulog na hubo’t-hubad na si Mika. Inabot niya ang nahubad na kumot at saka iyon ginamit na pangtakip sa kahubaran ng dalaga. At saka niya iginawi ang paningin sa orasan, lampas alas kwatro na ng madaling-araw. Umalis na siya sa kama at saka tahimik na nagbihis, kailangan na niyang umuwi ng maaga upang maghanda sa eskwela. Ayaw din niyang maabutan pa siya ni Ella habang kasama niya si Mika.

Pagkatapos magbihis ay lumapit si Dan at naupo sa gilid ng kama ni Mika. Banayad niyang hinaplos ang nagulong buhok ng dalaga.

“Hmm..” ang naalimpungatang si Mika. Agad napatingin sa binatang tipid na nakangiti sa kanya.

“Una na ako Mika, maaga ang klase ko mamaya.” ang paalam ni Dan sa dalaga.

Isang kiming ngiti ang nasa labi ni Mika at saka ibinangon ang kanyang hubad na katawan na yumakap sa binata.

“Ingat ka Dan.”

Tumango naman si Dan. “Mika, kami na ni Alex ang bahala kay Mam. Basta pumasok ka lang mamaya, okay?”

“O-Okay Dan.” ang biglang nag-alalang si Mika ng maalala ang sitwasyon nila.

“Wag ka ng mag-aalala Mika, aayusin namin ito.” si Dan na ngayon ay kaharap na ulit si Mika.

Muling ngumiti si Mika. “Salamat at andyan ka Dan, kayo ni Alex.”

Isang halik sa labi na lang iginanti ni Dan na mainit namang tinugunan ni Mika.

“Alis na ako.” at saka siya tumayo at hinawakan si Mika sa balikat ng mapansin na akmang tatayo din ito.

Tumango na lang si Mika at hinatid ng tanaw ang lumabas na binata. Muli siyang nahiga at inayos ang kumot sa kanyang katawan. Nag-iisa na naman siya at wala na ulit si Dan. Muli siyang dinalaw ng antok at unti-unti ng nakaidlip.

“Sir Armann…” ang huling mahinang nasambit ng labi ni Mika ng hindi niya nalalaman.

(Ipagpapatuloy…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *